of 58952 LinkedIn

Macrobudget bijstand valt komend jaar iets hoger uit

De rijksoverheid raamt het voor voorlopige macrobudget voor 2019 op 6,219 miljard euro. Die raming valt daarmee 3,7 miljoen euro hoger uit dan het definitieve budget van 2018.

De rijksoverheid raamt het voor voorlopige macrobudget voor 2019 op 6,219 miljard euro. Die raming valt daarmee 3,7 miljoen euro hoger uit dan het definitieve budget van 2018.

Voorlopig 5,764 miljard euro bestemd voor bijstandsuitkeringen

Van het voorlopige macrobudget voor 2019 is 5,764 miljard euro bestemd voor bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet. Daarbij gaat het rijk uit van geraamd volume van ongeveer 399.000 uitkeringen en een gemiddelde jaarprijs van 14.400 euro per uitkering. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) schat momenteel dat 401.663 personen dit jaar een uitkering ontvangen. Naar verwachting stromen komend jaar ongeveer 20.000 uit als gevolg van de hoogconjunctuur. Zo’n 17.750 mensen zullen naar verwachting weer instromen. De sluiting van de Wsw en de sluiting van de Wajong voor gedeeltelijk arbeidsgehandicapten resulteren in ongeveer 5.000 extra bijstandsuitkeringen. Een zelfde aantal extra uitkeringen zal naar verwachting het resultaat zijn van de instroom van statushouders.  Ook zal de afbouw van de WW-duur leiden tot een extra instroom in de algemene bijstand. Die zal naar schatting ongeveer 6.000 personen bedragen.

 

Meevaller door 118 miljoen euro voor statushouders

Ook maakte het ministerie van SZW het definitieve macrobudget over dit jaar bekend dat is geraamd op 6,216 miljard euro. Dat valt daarmee 297,8 miljoeneuro hoger uit dan het voorlopige macrobudget 2018 en 326 miljoen euro hoger dan het definitieve macrobudget over 2017. Het deelbudget Participatiewet over 2018 bedraagt 5,774 miljard euro, bestemd voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Het macrobudget over 2018 valt mede hoger uit doordat het extra geld voor bijstandsuitkeringen voor statushouders (118 miljoen euro) direct beschikbaar is gesteld. Omdat het aantal bijstandsgerechtigden in 2017 met 9.500 naar boven moest worden bijgesteld, valt het deelbudget Participatiewet 135 miljoen euro hoger uit. Een verlagende uitwerking ging dit jaar uit van de conjunctuur; doordat het goed gaat met de economie is er 20 miljoen euro minder nodig.

 

108 miljoen euro voor vangnetuitkering

Hoewel wettelijk is vastgelegd dat gemeenten een toereikend budget van het rijk moeten krijgen voor het betalen van bijstandsuitkeringen, is er al meerdere jaren een tekort. In april werd bekend dat het tekort van alle gemeenten bij elkaar over 2017 maar liefst 276 miljoen euro bedroeg. Omdat gemeenten in 2017 voor 108 miljoen euro gebruik maakten van de vangnetuitkering, wordt dat bedrag in mindering gebracht van het voorlopige macrobudget voor 2019.

 

Divosa voorzichtig positief

Bij Divosa wordt voorzichtig positief gereageerd op het bekend gemaakte macrobudget. ‘Op basis van de macro-economische voorspellingen door het Centraal Planbureau en de laatste bijstandsstatistieken van het Centraal Bureau voor de statistiek zou het budget toereikend moeten zijn om alle uitkeringen te betalen’, laat de woordvoerder van Divosa weten. ‘In de praktijk zal moeten blijken of die verwachting uitkomt. De verdeling van het budget en de grote schommelingen in het budget waarmee gemeenten worden geconfronteerd, baren ons zorgen’, voegt hij daaraan toe.  Volgens de Divosa-woordvoerder is het budget op macroniveau onder meer toereikend door het besluit om het geld voor uitkeringen van statushouders dit jaar en volgend jaar nog direct uit te keren, in plaats van achteraf te vergoeden. ‘Met het ministerie bespreken we hoe de extra uitkeringen voor statushouders beter kunnen worden geraamd’, aldus de woordvoerder.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.