of 62688 LinkedIn

Maastricht wil geen expertisecentrum jeugdhulp

Het college van Maastricht wil niet als centrumgemeente fungeren voor het Expertisecentrum voor complexe jeugdhulp in Limburg. De financiële risico’s zijn te groot en onacceptabel omdat er ‘geen enkele financiële buffer’ meer is.

Het college van Maastricht voelt er niets voor om als centrumgemeente te gaan fungeren voor het Expertisecentrum voor complexe jeugdhulp in Limburg. De financiële risico’s zijn te groot en onacceptabel omdat er ‘geen enkele financiële buffer’ meer is. Alleen als het rijk alle extra kosten volledig en zonder voorbehoud vergoed, kan Maastricht die extra taak op zich nemen. Dat heeft het college van Maastricht besloten.        

Complexe problematiek

Er komen in Nederland acht landelijke Expertisecentra voor complexe jeugdhulp. Die centra moeten ervoor zorgen dat jongeren met meervoudige en complexe problematiek passende hulp krijgen. De andere zeven centra zijn al geregeld; alleen Limburg ontbreekt nog. Maastricht is op een laat moment door het ministerie van VWS benaderd om als centrumgemeente te gaan fungeren voor het Limburgse Expertisecentrum. Dit gebeurde pas nadat Eindhoven had aangeven deze taak alleen voor Brabant en Zeeland op zich te willen nemen. Het Expertisecentrum Limburg moet in april 2021 operationeel zijn.

 

Ernstige zorgen

Het rijk stelt jaarlijks 26 miljoen euro beschikbaar voor alle centra. Het budget wordt verdeeld over acht centra. De centra krijgen allemaal een vast en een flexibel deel op basis van het aantal jeugdigen tot 23 jaar. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de zorgzwaarteproblematiek in Limburg, stelt het college van Maastricht. ‘De problematiek onder jongeren is in onze regio aantoonbaar en significant zwaarder dan in de rest van Nederland. Er zijn dan ook ernstige zorgen over de toereikendheid van het beschikbaar gestelde budget.’ Hoewel VWS aan Maastricht heeft laten weten dat de verdeelsleutel voor 2021 en verder nog definitief vastgesteld moet worden, biedt dit ‘geen garantie dat de zorgzwaarte dan wél wordt meegewogen in het beschikbare budget’. Maastricht heeft ook geen invloed op de verwijzingen naar het Expertisecentrum. Dat gebeurt door vier regionale expertteams in Limburg.

 

Onzekere uitkomst

Maastricht is ook beducht voor de verrekening van de zorgkosten naar Limburgse gemeenten van de beheersorganisatie die Maastricht als centrumgemeente voor het Expertisecentrum moet opzetten. ‘Ervaring binnen de jeugdhulp leert dat collega gemeenten in de provincie ook te maken hebben met budgetten die onder druk staan en verrekening leidt tot langdurige processen met een onzekere uitkomst.’ Het ministerie moet nu op zoek naar een andere Limburgse gemeente die wil tekenen voor het Limburgs Expertisecentrum.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Geef Maastrichts eens ongelijk? Zie hier het resultaat van een onbetrouwbare 'bondgenoot'.