of 59318 LinkedIn

Maastricht beoogt gezinsaanpak multiproblematiek

De gemeente Maastricht wil een aanpak ontwikkelen voor vijftig arme gezinnen die met meervoudige problematiek kampen, dat staat in het concept-bestuursakkoord. Daarmee wil de gemeente het probleem van overerfbare armoede in de stad het hoofd bieden.

De gemeente Maastricht wil een aanpak ontwikkelen voor vijftig arme gezinnen die met meervoudige problematiek kampen, dat staat in het concept-bestuursakkoord. Daarmee wil de gemeente het probleem van overerfbare armoede in de stad het hoofd bieden.

Pragmatisch

‘Bij arme gezinnen speelt vaak meer achter de voordeur dan geldgebrek’, verklaart een woordvoerder van de gemeente Maastricht. ‘Het is van belang dat we niet alleen de armoede als symptoom bestrijden maar ook de problemen die daarvan de oorzaak kunnen zijn.’ Het is de bedoeling dat elk gezin één hulpplan krijgt. De gemeente voert daarbij de regie over de betrokken welzijnsorganisaties. Momenteel zouden hulpverlenende organisaties nog vaak langs elkaar heen werken en zijn hulptrajecten voor verschillende gezinsleden onvoldoende op elkaar afgestemd, ‘terwijl er vaak samenhang zit in de problemen en dus in de oplossingen’, aldus de woordvoerder. ‘Dat maakt de zorg ook onnodig duur. De gezinsaanpak is ook een pragmatische manier om de zorg goedkoper te maken zodat we de aanpak met het bespaarde geld verder kunnen uitrollen.’   

 

Pilot Blauwe Zorg

De gemeente Maastricht wil bij het vormgeven van de aanpak gebruik maken van ervaringen die zijn opgedaan in de Maastrichtse pilot ‘Blauwe Zorg’ met zes gezinnen. Binnen die proef, die op meerdere plekken in Nederland wordt uitgevoerd op initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, wordt gestreefd naar een verbeterde gezondheid van patiënten en cliënten, een hogere zorgkwaliteit en lagere kosten door de zorg anders te organiseren. De gemeente Maastricht kan nog geen mededelingen doen over de voorlopige resultaten van die pilot, maar laat weten dat de eerste indrukken dermate positief zijn dat de Blauwe Zorg als model kan dienen voor de gezinsaanpak. Ook over de manier waarop de eerste vijftig gezinnen worden geselecteerd voor de nieuwe Maastrichtse aanpak kan de gemeente nog geen mededelingen doen. ‘Dat is aan het aankomende college’, aldus de woordvoerder. Het bestuursakkoord dat maandag werd gepresenteerd door CDA, Seniorenpartij Maastricht, D66 Groenlinks, VVD en SP moet nog worden ondertekend door de partijen. Maastricht wil na de zomer een begin gaan maken met de aanpak.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.