of 63372 LinkedIn

Loonkostensubsidie en loondispensatie effectief

Loonkostensubsidie in de Participatiewet en loondispensatie in de Wajong zijn effectieve instrumenten om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen en te houden. Dat blijkt uit onderzoek door APE Public Economics in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Loonkostensubsidie in de Participatiewet en loondispensatie in de Wajong zijn effectieve instrumenten om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen en te houden. Dat blijkt uit onderzoek door APE Public Economics in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Langer een baan door loonkostensubsidie en loondispensatie

Zonder de financiële compensatie die middels de twee onderzochte instrumenten wordt geboden, zouden de meeste werkgevers geen mensen met een arbeidshandicap aannemen. Die conclusie komt naar voren uit gesprekken met uitvoeringsorganisaties en werkgevers uit acht arbeidsmarktregio’s. Behalve dat de jongeren met een arbeidsbeperking waar het onderzoek onder plaatsvond sneller worden aangenomen, zorgen loonkostensubsidie en loondispensatie er ook voor dat zij hun baan langer weten vast te houden.

 

Loonwaardemeting moeilijk objectief te maken

Uit het onderzoek bleek tevens dat de per gemeente verschillende regelingen de werkgevers, de grote in het bijzonder, een doorn in het oog zijn. Hun voorkeur gaat uit naar één regeling voor alle arbeidsgehandicapten en één aanspreekpunt. Een andere conclusie die relevant is voor de doorontwikkeling van beide instrumenten is dat de loonwaardemeting moeilijk volledig objectief te maken is, ondanks pogingen daartoe. Ook concluderen de onderzoekers dat het voor gemeenten vooral loont om mensen met een arbeidshandicap deeltijdwerk aan te bieden vanwege de financieringswijze van de loonkostensubsidies.

 

Prikkels niet aantoonbaar

De prikkel om meer te werken die van loondispensatie uit moet gaan, wordt doorgaans niet als zodanig ervaren door werknemers, blijkt ook. De prikkel zou voor een groot deel van de doelgroep van het instrument te complex zijn. De theoretische aanname dat mensen met loondispensatie in hun loonwaarde groeien vanwege een prikkel tot verdere ontwikkeling blijft ook onbewezen. Sommigen gaan achteruit qua loonwaarde.

 

Mosterd na de maaltijd

De onderzoekers slaagden niet in hun opzet om vast te stellen welk van de twee instrumenten effectiever is. Wel concludeerden zij dat het instrument loonkostensubsidie meer populariteit geniet onder werkgevers, werknemers én gemeenten. Die laatste conclusie is enigszins mosterd na de maaltijd. Plannen van het huidige kabinet om loonkostensubsidie in de Participatiewet te schrappen en in plaats daarvan met loondispensatie te gaan werken, werden in september door staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) ingetrokken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Unmortal (Leerling Plaatwerker / Manusje in bedrijf) op
Wat er ook gebeurd voor mij na 3 jaar is de regeling niet intressant meer ik ben beter af zonder werk uit te voeren financieel gezien. bouw letterlijk niks op en ben sommige maanden gewoon straat blut.
daarnaast misbruikt mijn werkgever de subsidie aangezien ze steeds doen of ik geen verbeteringen toepas tijdens me werk alleen heb steeds meer taken gekregen waar ik in bedrijf voor leer maar niks aan loon zien groeien. maar in tussentijd staat me telefoon vaak roodt gloeiend om dingen op te lossen en wordt ik vaak na werktijd nog lastig gevallen voor werkzaamheden die in de week moeten gebeuren en dan loopt het zweet in me bilnaad voor werk dat je doet. eind conclusie als ik blijf werken waar ik werk zal ik nooit onder de regeling uitkomen om een normaal loon te verdienen en dit model is gewoon slecht voor mensen die wel willen werken zoals mij ik loop dit jaar al gedemotiveerd rondt en financieel bouw ik amper wat op en alles wordt duurder om me heen laast nog en brief gehad dat er niks gaat veranderen voor me en dat dit besluit blijft tot 2023 nou misschien mogen de mensen die deze regels opstellen is zelf aan de bak gaan voor dit geld ik kom niet rondt meer en kan niks apart zetten ik draai draag en rijdt alles tot de laaste naad/draad en laaste dubbel en dit hoort niet en elke cent die ergens kan bezuiningen zie ik ook verdwijnen als ik gewoon wil werken en ook werk voor me geld. daarnaast omdat ik 2 inkomens heb (uitkering en loon) waar ik niet van kan leven en dan genoodszaak ben op subsidies te leven. mag je ook nog loonbelasting afdragen omdat je iets meer verdient en belastbaar wordt en dan ben je in 1 keer je financieel reden om te werken met en uitkering compleet kwijt. mag iemand zich zelf wel is afvragen of de moeite nog zin heeft aangezien dit financieel zelfmoord is mijn collegas krijgen gewoon normaal betaald eten duurder voedsel zitten er rooskleurige bij dan mij ik zit letterlijk steeds de bedelstaf omhoog te houden.
uitgaan zit er niet in vakantsie ook niet moet letterlijk alles apart zetten als het lukt om zeker te zijn dat ik het jaar financieel door kom.
UWV+Werkgever+beleidt = uiteindelijk werkloos worden tegen me zin maar de situatsie is zinloos voor mij als ik geen ander werk ga doen kan ik net zo goed werkloos zijn en volgens mij was dat niet de benadering die men voor ogen heeft.
Financieel Zelfmoord iedereen krijgt en stuk van de taart wat ze voedt op de arbeidsgehandicapte na die onder de regeling uit wil komen om een normaal loon betaalt te worden en echt deel te zijn van een maatschappij. van plaats steeds het kortse eind te krijgen. mijn leven voeld zinloos,
het motto is meer als je maar werkt.
Door nvt op
Heel veel dank voor de eindrapportage van de Beleidsonderzoekers, via het linkje in dit artikel, Loonkostensubsidie en Loondispensatie. De werking en effectiviteit van beide instrumenten.
Dit is informatie waar ik al een poos naar zocht, zeker mbt de Wajonggroepen.

Mijn bezorgdheid gaat wel uit naar diegenen die niet meer dan parttime kunnen werken ivm hun inkomsten die behoorlijk onder het minimumjeugdloon blijven, weinig of geen pensioen opbouwen en wel reiskosten hebben. Hoe komen zij 'de maand door'?
Door nvt op
Loonwaarde is een wazig begrip in de praktijk.

Loondispensatie zorgt er voor dat bijv Wajongeren kunnen werken wat ze willen maar niet boven het bedrag van de Wajonguitkering komen, idem voor bijstandsgerechtigden, dwz lager dan het minimumjeugdloon.

Loonkostensubsidie geeft werknemers een kans om het minimumjeugdloon te benaderen, dat kan niet bij loondispensatie.
De minister wil loondispensatie afschaffen voor iedereen behalve de Wajongeren: svp die loondispensatie ook afschaffen voor de Wajongeren.
en vervangen door loonkostensubsidie. Gelijke monniken gelijke kappen.

Is er zicht op hoeveel procent van de LKSers een contract voor onbepaalde tijd gegund wordt?