of 64621 LinkedIn

Lokaal bestuur vreest lot kanslozen

De Wet werken naar vermogen verslechtert de kansen op re-integratie voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat vindt een meerderheid van lokale beleidsmakers blijkens een enquête van RadarAdvies.
De Wet werken naar vermogen verslechtert de kansen op re-integratie voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat vindt een meerderheid van lokale beleidsmakers blijkens een enquête van RadarAdvies.

De wet houdt in dat drie regelingen (voor bijstand, jong gehandicapten en sociale werkplaatsen) worden samengevoegd. Gemeenten worden in de nieuwe opzet verantwoordelijk voor de uitvoering van die fusieregeling. RadarAdvies hield een enquête onder 32 wethouders, 45 gemeentelijke directeuren en 28 directeuren van sociale werkvoorzieningen (SW) om te peilen wat zij van de plannen vinden.

 

De meeste respondenten blijken een verslechtering van de situatie voor kansarme werkzoekenden te verwachten als gevolg van de voorgenomen wetgeving. De helft van de respondenten voorziet een verslechtering; ruim een derde rekent zelfs op een grote verslechtering. Meer dan de helft van de SW-directeuren zegt een grote verslechtering te verwachten. Vrijwel niemand denkt dat er meer geld komt voor de gecombineerde regelingen. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten en bestuurders van sociale werkplaatsen de regeling niet categorisch afwijzen. Voorwaarden zijn wel dat het Rijk zich zo min mogelijk bemoeit met de uitvoering van de fusieregeling en voldoende budget beschikbaar stelt.

 

Knelpunt

 

De bezuinigingen op de sociale werkplaatsen - waar ongeveer 100 duizend mensen een baan hebben en 20 duizend mensen op de wachtlijst staan - zijn een belangrijk knelpunt in de totstandkoming van een bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten gebleken. Als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet op dat terrein, zullen de werkplaatsen het met een kleiner budget moeten doen. Uit de enquête blijkt dat de helft van de SW-directeuren wel mogelijkheden ziet. Gemeenten ook wel, maar in iets bescheidener mate.

 

De oorspronkelijke bedoeling van het kabinet was om de fusieregeling op 1 januari 2012 in werking te laten treden. Onder druk van de gemeenten komt er naar verluidt een jaar uitstel. Bij het ter perse gaan van dit blad was onduidelijk of Rijk en gemeenten nader tot elkaar zijn gekomen over de financiële voorwaarden voor de decentralisatie. Het kabinet- Rutte wil 700 miljoen euro bezuinigen op de sociale werkplaatsen door minder mensen toe te laten en de subsidies voor die arbeidsplaatsen te versoberen. Als gevolg daarvan vrezen de gemeenten een run op de bijstand. De kosten daarvan moeten ze zelf dragen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door piet brontsema (org. adv) op
gemeenten zeggen eigenblijk, hier kopen we niks voor, laat het maar bij het oude.en terecht, er zijn veel betere manieren om mensen weer aan het werk te krijgen en te houden.en dat in een tijd dat het tekort aan personeel alleen maar oploopt