of 59281 LinkedIn

Lingewaard onzorgvuldig na aanpassing medisch advies

De gemeente Lingewaard had een vrouw met een Wmo-aanvraag de kans moeten geven om te reageren op een medisch advies dat op verzoek van de gemeente was aangepast, oordeelt de Rechtbank Gelderland.

De gemeente Lingewaard had een vrouw met een Wmo-aanvraag de kans moeten geven om te reageren op een medisch advies dat op verzoek van de gemeente was aangepast, oordeelt de Rechtbank Gelderland.

Medisch advies op verzoek gemeente aangepast

De vrouw had om aanpassingen aan haar keukenaanrecht en rolstoel gevraagd. Die aanvraag werd door de gemeente Lingewaard in maart vorig jaar de eerste instantie afgewezen. Toen de vrouw in de hoorzitting naar aanleiding van een bezwaar in mei aangaf dat haar medische situatie verder was verslechterd, verzocht de gemeente een arts om een nieuw medisch advies. Dat advies was volgens de gemeente echter incompleet. De arts paste daarop het advies op verzoek van een kwaliteitsmedewerker van de gemeente Lingewaard twee maal aan. Ook een regel waarin de arts motiveerde waarom de vrouw de door haar aangevraagde ondersteuning nodig zou hebben, werd door de arts op verzoek van de gemeente geschrapt. Lingewaard betoogde dat die wijziging nodig was om de taakverdeling tussen gemeente en arts aan te geven; het is uiteindelijk aan de gemeente om te bepalen of voorzieningen nodig zijn. De vrouw kreeg ook bij haar bezwaar nul op het rekest.

 

Cliënt niet in gelegenheid te reageren

De rechtbank oordeelt dat het een gemeente vrij staat om op onbeantwoorde vragen alsnog om een antwoord te verzoeken en aanvullende vragen te stellen. De gemeente Lingewaard had de vrouw echter wel in de gelegenheid moeten stellen om op het aangepaste medisch advies te reageren. Dat dit door tijdsdruk niet gebeurde, is volgens de rechter onzorgvuldig. Omdat de vrouw in beroep alsnog op het aangepaste medisch advies heeft kunnen reageren en omdat de aanpassingen volgens de rechter geen inhoudelijke verandering van het advies inhielden, verbindt de rechtbank verder geen consequenties aan die onzorgvuldigheid.

 

Alsnog verder onderzoek naar Wmo-aanvraag

De gemeente Lingewaard moet echter alsnog verder onderzoek doen naar de Wmo-aanvraag van de vrouw. De gemeente had in haar afwijzing van de aanvraag namelijk betoogd dat de vrouw in de keuken hulp van haar echtgenoot of dochter kan vragen. De rechter oordeelt dat de vrouw ook zelfstandig gebruik moet kunnen maken van haar keuken en vindt dat de gemeente Lingewaard onvoldoende heeft onderzocht of en hoe dat kan.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door alexander (oud-raadslid) op
Het is stuitend dat de gemeente invloed kan uitoefenen op een medisch advies. En het argument van tijdsdruk is idem stuitend. De rechter spreekt terecht het oordeel onzorgvuldigheid uit. Gemeenteambtenaren zouden toch op de hoogte moeten zijn van de algemene rechtsbeginselen? Gelukkig dat niet alle gemeentes zo slecht omgaan met de belangen van hun zorgbehoeftige burgers.