of 59250 LinkedIn

Lelystadse aannemers regelen ondersteuning thuis

Fotostudio Wierd
Fotostudio Wierd

Vijf hoofdaannemers zijn in Lelystad verantwoordelijk voor de ondersteuning thuis en de dagbesteding, met de gemeente op afstand. Het leidt tot meer slagkracht en innovatie. En een sluitende gemeentelijke begroting. 

Kansen
Lelystad wilde de kansen die de nieuwe Wmo bood aangrijpen. Twee visies stonden volgens wethouder Janneke Sparreboom (Zorg, VVD) daarbij centraal. Op de eerste plaats de beweging van dure zorg naar de basis. Oftewel: geen specialistische thuishulp waar het eigen netwerk van de klant (mantelzorgers en vrijwilligers) ook kan bijspringen. ‘Niet alleen vanuit financieel oogpunt’, zegt Sparreboom ‘Ook omdat de samenleving zelf aangeeft dat ze wil participeren.’
 
Sturingssysteem
Daarnaast moest er een ander sturingssysteem komen. ‘Als we bleven uitgaan van productiebekostiging ontstonden er geen prikkels om die omslag te bewerkstelligen. Sparreboom: ‘Dus hebben we hier in Lelystad voor een ander aanbestedingsmodel gekozen. Vijf hoofdaannemers zijn nu verantwoordelijk voor de ondersteuning thuis en de dagbesteding.’ Zij krijgen van de gemeente een jaarlijks vast te stellen populatiegebonden budget, waardoor Lelystad meteen is verlost van open eindjes in de begroting.

Geen monopolies
De hoofdaannemers kwamen bovendrijven na een officiële aanbestedingsprocedure. Van tevoren was tijdens een consultatiebijeenkomst hun interesse getest. Om monopolies te voorkomen, mocht een hoofdaannemer in maximaal twee van de vier stadsdelen aan de slag. Sparreboom: ‘De hoofdaannemers moesten vervolgens zelf de wijken in om onderaannemers te contracteren. Dat was een spannend proces Er waren er tientallen, en niet allemaal zijn ze ook onderaannemer geworden. Wat kleinere spelers vielen af. Toch is er een mooi divers ondersteuningsaanbod blijven bestaan.’

Nieuwe spirit 
Sparreboom constateert een nieuwe spirit. ‘Naast de sociale wijkteams hebben wij veel vrijwilligersorganisaties in de stad. Je ziet nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen de hoofdaannemers en dat voorveld. Eigenlijk maken ze samen de nieuwe sociale infrastructuur van Lelystad.’ Belangrijk in dat proces, zegt ze, is dat altijd helder is wie ‘eigenaar’ is van de cliënt. ‘Zorg er ook altijd voor dat die een vast aanspreekpunt heeft, zodat niemand onderweg uit het oog kan worden verloren.’

Jeugdzorg
Kloppen de geruchten dat Lelystad de mogelijkheden onderzoekt om ook de jeugdzorg via dit model in te richten? ‘Ik weet dat er hier naar wordt gekeken’, zegt Sparreboom. ‘Daar ligt wel andere wetgeving onder, ook omdat het om een kwetsbare doelgroep gaat. Je moet het eerst heel goed onderzoeken. Maar als je die waarborg hebt, de risico’s borgt, en aan alle wettelijke eisen voldoet, dan is daar zeker een mogelijkheid voor.’  

Lees het hele verhaal over de Lelystadse hoofdaannemers in Binnenlands Bestuur 22. (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Opmerker op
"Niet alleen vanuit financieel oogpunt’, zegt Sparreboom ‘Ook omdat de samenleving zelf aangeeft dat ze wil participeren". Alweer die uitspraak. Waarom hoor ik om mij heen nou toch steeds die participatie uitspraak niet? Het is toch gewoon het verhaal: dit is niet voor de overheid, dit is voor de mensen-markt. Naar mijn idee heeft de rijksoverheid destijds bij de afstoting nooit kunnen bevroeden dat de marktwerking in de zorg zo'n geweldige vlucht zou nemen. Professioneler, doeltreffender en goedkoper. Vooral dat laatste maakt indruk op loonkosten- en korte contractenniveau. Maar ja, veel roepen is geloven. Dat werkt al een paar duizend jaren, blijkbaar ook bij de VVD. .........Zit ik toch nog mis zeker...