of 64621 LinkedIn

Leerlingenvervoer om geloof mogelijk beëindigd

Gemeenten zijn verplicht om het vervoer te betalen voor leerlingen die naar een religieuze school willen. De regeringspartijen PvdA en VVD willen daarvan af.
13 reacties

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs gaat kijken naar de mogelijkheden om de regels voor leerlingenvervoer aan te passen. Nu is het nog zo dat gemeenten verplicht zijn om het vervoer te betalen voor leerlingen die naar een religieuze school willen. De regeringspartijen PvdA en VVD willen daarvan af.

Artikel 23
Dekker schrijft in antwoord op Kamervragen van Loes Ypma (PvdA) dat hij wil kijken naar de mogelijkheden om de regels aan te passen. Hij zal dat doen ,,in het licht van artikel 23 van de Grondwet'', dat gaat over de vrijheid van onderwijs en de financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen.

Hoge kosten
De verplichting voor gemeenten om vervoer naar religieuze scholen te betalen, kan volgens Ypma leiden tot hoge kosten. VVD en PvdA willen dat gemeenten wel blijven betalen voor het vervoer van gehandicapte leerlingen. Een handicap is geen keuze, anders dan een religie, aldus Ypma. Overigens kunnen gemeenten er wel voor kiezen om het vervoer van de zogeheten signatuurleerlingen toch te blijven betalen.

Subsidie
Ypma wil dat de wet zo wordt aangepast dat ouders wel het recht behouden hun kind naar de school van keuze te sturen, maar geen recht meer hebben op subsidie voor het vervoer. Volgens Ypma zijn er 6000 leerlingen die omwille van hun geloof gesubsidieerd naar school worden vervoerd. Er gaat 10 miljoen euro in om.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Keijzer op

@Chauvin Toile op 7 december 2012 08:59
Een gezonde discussie is hierover al bij herhaling gevoerd. Wie tegen is heeft niets tegen mensen met bepaalde levensbeschouwing. Dat is zo'n gemakkelijk voor de handliggende reactie en past niet in een gezonde discussie.
Het zuilentijdperk is allang voorbij, waar pak hem beet, Katholieken naar Katholieke scholen gingen, in Katholieke ziekenhuizen lagen, in Katholieke bejaardenhuizen vertoefden, woningen huurden van Katholieke Woningbouwverenigingen, winkelden bij Katholieke melkboeren, Katholieke bakkers, Katholieke slagers etc.
De school is nog een erfenis uit die tijd. Dit kabinet heeft de kans dat nu te veranderen en dat is verdedigbaar. De vakken op school hebben nul, komma nul met levensbeschouwing te maken.
De overheid dient goede openbare scholen te bieden. Bijzonder onderwijs is volkomen achterhaald en dus ook leerlingenvervoer.
Wie voor een bepaald type onderwijs gaat, maar die niet in eigen omgeving vindt, zou net zo goed leerlingenvervoer dan mogen eisen.

Religie valt onder levensovertuiging. Alleen deze groep wenst een status boven alle anderen met speciale behandeling, bekostigd uit de algemene middelen. Anno 2012 (eerder al) is dat volkomen gedateerd in de multi culturele samenleving en noodzaak dat kinderen zich al vroeg met kinderen uit andere levensvisies leren verhouden. Als men volwassen is gaat men ook om met talrijke mensen met andere opvattingen om. Collega's bijvoorbeeld en al die bovengenoemde gescheiden paden zijn er niet meer. Thuis en in betreffende Godshuis en daarbuiten is genoeg mogelijkheid om kinderen religieuze zaken mee te geven. Ik zou durven stellen dat het kind in deze tijd en in dit land het recht heeft niet in een mono denkpatroon op te groeien. Er zijn er die nogal bizar zijn. Als die mensen nog gebruik maken van gedateerd bijzonder onderwijs zal men met de collectebus moeten rondgaan om het vervoer zelf te organiseren. Momenteel moeten zelfs gehandicapten van alles zelf zien te organiseren en/ of betalen als er tussen de hulpen aan huis door, calamiteiten ontstaan. Als je dan eist dat leerlingen uit schraler wordende alg. middelen moeten worden vervoerd, heeft dat lijkt mij niets met de wens van een Opperwezen te maken, integendeel zou ik zeggen. Het is een (tunnelvisie), ontstaan uit gewoonterecht, die men nog niet wil loslaten. We kennen in deze tijd ook nog taxivervoer naar inburgeringscursussen. Dat is ook een tunnelvisie en gevaar voor nieuwe gewoonterechten erbij. Ondertussen kunnen kwetsbare goedwillende groepen de woonlasten niet meer betalen door snel stijgende lasten en dalende inkomsten. Religie heeft volgens interpretatie van aanhangers dan meer met interne wensen en solidariteit te maken, maar wel met de eis van solidariteit en dus kostenvergoeding daarvoor vanuit burgers buiten eigen kring. Dat lijkt mij buitengewoon egoistisch en onredelijk en volkomen gedateerd.
Door Dwarsbongel op
Chauvin Toile: Gelijke behandeling zou inhouden dat ouders die hun kinderen naar openbare scholen willen sturen, ook speciaal vervoer betaald zouden moeten krijgen, maar dat is niet nodig, behalve in geval van een handicap. Vind u het geloof dus een handicap?
Door Chauvin Toile op
Ik ben geschrokken van de reacties vol afkeer en haat richting mensen die geloven.
De kern van de zaak is een gelijke behandeling van bijzondere en openbare scholen. Laten we daar een gezonde en redlijke discussie over voeren.
En... dit thema niet gebruiken om "af te rekenen" met gelovigen.
Door Dwarsbongel op
Deze leerlingen worden mede op mijn kosten naar scholen gebracht, waar ze wordt geleerd dat ik uiteindelijk bekeerd zou moeten worden tot hun geloof, terwijl ik zou willen dat ze tot het besef moeten worden opgeleid, dat het geloof een menselijk verzinsel is uit de oudheid, dat meer kwaad dan goed gedaan heeft, en dus afgeschaft zou moeten worden. Van mij mogen ze in hun geloof blijven hangen, maar val mij er dan niet mee lastig, ik word al genoeg uitgeknepen. Als dat geloof zó belangrijk is voor die ouders, betalen ze er ook zelf maar voor. Waar hebben we het over: op basis van de hier gegeven getallen, is het gemiddeld 1667 euro per jaar per leerling, ofwel ongeveer 8 euro per schooldag! Is dat nog steeds een nawee van het beruchte een-tweetje tussen de pastoor/dominee en de ondernemer: Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm, en blijven ze in de kerk komen...?
Door Jan op
Eindelijk! En meteen maar een eind maken aan elke vorm van steun aan scholen op religieuze grondslag. Alleen openbare scholen nog financieel steunen. Met een korte overgangsperiode (van twee jaar bijv.) waarin die bijzondere scholen zich kunnen omvormen tot openbare scholen.
Door Arjan Versteeg (Gemeenteraadslid) op
Religie is inderdaad een keuze. Je kind naar de kinderopvang brengen ook. Kosten 3 miljard euro per jaar. 10 miljoen voor leerlingenvervoer, waar hebben we het over?
Door J. Hak op
Zou Ypma beseffen dat het ook moslims treft, die hun kinderen met gesubsidieerd groepsvervoer naar islamitische scholen sturen ?
Door Ferdinand op
Zo snel mogelijk regels aanpassen en stoppen met deze belachelijke vergoeding. Religie is een prive zaak. Daar hoeft de belastingbetaler niet voor op te draaien. Daar zorgen de betrokkenen zelf maar voor. Het vervoer van gehandicapten kinderen is van een totaal andere orde.
Door Henk Becks (Hoofd Financien) op
DE overheid moet op ALLE FRONTEN laten zien, dat religie iets is voor ACHTER DE VOORDEUR., Dus duidelijke scheiding van staat en kerk. Het is te zot, dat er belastinggeld besteed wordt aan het vervoer van kinderen naar een bepaald soort school vanwege het geloof.
Door L op
Het lijkt mij toch eerste pioriteit dat de gehandicapte leerlingen op school kunnen komen! Het is toch belachelijk als gemeenten moeten bezuiningen en dat deze kinderen de dupe zijn omdat er hoge kosten zijn naar de geloofsscholen.