of 60941 LinkedIn

Leer van fouten bij uitvoering Wvggz

Leer van fouten, gebruik het gezond verstand en gebruik een informatiesysteem dat voldoet aan de eisen. Het zijn drie vuistregels die moeten voorkomen dat de talrijke risico’s van de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) werkelijkheid worden.

Leer van fouten, gebruik het gezond verstand en gebruik een informatiesysteem dat voldoet aan de eisen. Het zijn drie vuistregels die moeten voorkomen dat de talrijke risico’s van de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) werkelijkheid worden.

Verplichte zorg

‘Richt voor de Wvggz een uitvoeringsorganisatie, en een samenwerkingscultuur in, waarin fouten veilig (doch vertrouwelijk) gemeld kunnen worden, en er lering uit te kan worden getrokken’, valt te lezen in de effectbeoordeling (Data Protection Impact Assessment of DPIA) die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opstelde. De Wvggz is sinds dit jaar in werking en regelt de rechten van mensen die verplicht zorg krijgen vanwege een psychische aandoening.

 

Kwetsbaar

Om de bijbehorende taken uit te kunnen voeren, moeten gemeenten soms gevoelige gegevens verwerken van mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. ‘De beslissingen die de gemeente in de uitvoering van de wet moet nemen, kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor betrokkenen, waaronder vrijheidsbeneming of (gedwongen) medisch ingrijpen’, staat in de DPIA die in kaart brengt wat de risico’s en aangeraden maatregelen zijn. Gemeenten kunnen naar deze DPIA verwijzen en hoeven er niet zelf een uit te voeren.

 

Risico's

Risico’s met betrekking tot juistheid en proportionaliteit zijn bijvoorbeeld dat er te veel gegevens worden verzameld, dat wettelijke behandeltermijnen overschreden worden en dat meldingen niet op de juiste manier worden behandeld. Of dat er gegevens worden verkregen op basis van een betrokkene, terwijl de beslissing gemaakt moet worden op basis van een medische verklaring of de beoordeling van een psychiater.

 

Lerend vermogen

Risico’s in de organisatie zijn bijvoorbeeld dat medewerkers zich onvoldoende bewust zijn van de privacykwestie, dat de privacy-organisatie bij de gemeente tekortschiet en dat de gemeentelijke organisatie en uitvoering onvoldoende lerend vermogen heeft ten aanzien van privacybescherming en informatiebeveiliging. Een belangrijke AVG-eis is dat gemeenten leren van hun fouten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.