of 59854 LinkedIn

Leefbaarheid platteland in gevaar

De twintig grootste plattelandsgemeenten, verenigd in het samenwerkingsverband P10, vragen de politiek om maatwerkoplossingen. ‘De tekorten hebben niet alleen gevolgen voor de toegankelijkheid van de jeugdzorg, maar leiden ook tot een verslechtering van de leefbaarheid van het platteland’, waarschuwen ze.

De financiële tekorten op het sociaal domein vormen een rechtstreekse bedreiging voor de leefbaarheid in plattelandsgemeenten. Ze hebben in verhouding hoge uitgaven op het gebied van zorg. Een sociaal investeringsfonds zou soelaas bieden.

De twintig grootste plattelandsgemeenten, verenigd in het samenwerkingsverband P10, vragen de politiek om maatwerkoplossingen. ‘De tekorten hebben niet alleen gevolgen voor de toegankelijkheid van de jeugdzorg, maar leiden ook tot een verslechtering van de leefbaarheid van het platteland’, waarschuwen ze.

Zorgboederijen
Het uitgestrekte platteland heeft volgens de verzamelde plattelandsgemeenten het minst kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Veel plattelandsgebieden hebben te maken met vergrijzing, relatief weinig economische activiteiten en in verhouding hoge uitgaven in het sociaal domein. In sommige plattelandsgemeenten vormt het sociaal domein bijna de helft van de begroting. Specifiek voor de P10-gemeenten geldt dat nadeel wordt ondervonden door de uitgestrektheid en de lage bevolkingsdichtheid van de plattelandsgemeenten. Het platteland heeft bovendien een sterke aantrekkingskracht op zorgboerderijen en jeugdzorginstellingen. Zij zien volgens P10-voorzitter en burgemeester Ellen van Selm (Opsterland) de korten vooral oplopen op het terrein van de jeugdzorg en de Wmo.

Sociaal investeringsfonds
Dat leidt volgens haar tot een enorme druk op de begroting, waardoor ook in de P10-gemeenten de voorzieningen onder druk staan om de begroting sluitend te kunnen maken. Voor sommige voorzieningen dreigt sluiting. ‘Maatregelen die extra hard aankomen, omdat in kleine dorpskernen het voorzieningenniveau al ernstig verslechterd is. Voor de komende jaren is het de grote vraag hoe we de dorpen leefbaar houden. Bereikbare voorzieningen zijn hiervoor broodnodig’, aldus Van Selm.

P10 pleit voor een sociaal investeringsfonds met een agenda voor het platteland, waarin aandacht is voor het ondersteunen van lokale initiatieven uit de samenleving. Die worden als noodzakelijk gezien om het platteland leefbaar te houden. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Misschien had de schutting van de gemeenten toch wat hoger gemoeten: dan gooi je er wat minder makkelijk de Rijks -en Provincieproblemen overheen. Nog even en dan volgt Defensie, Landbouw en Visserij ook.Onderwijs is al onoplosbaar met dit Rijksbeleid.