of 63428 LinkedIn

Kwart zorggebruikers mijdt dure zorg

Een kwart van de Nederlanders ziet af van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die zij voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. Burgers worden vooraf nauwelijks geïnformeerd over het bedrag dat ze voor hulp moeten neertellen, ook niet als deze omhoog gaat. Dit blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) naar het beleid rondom eigen bijdragen van gemeenten en de gevolgen daarvan voor inwoners met een Wmo-voorziening.

Een kwart van de Nederlanders ziet af van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die zij voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. Burgers worden vooraf nauwelijks geïnformeerd over het bedrag dat ze voor hulp moeten neertellen, ook niet als dit omhoog gaat.

Dit blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) naar het beleid rondom eigen bijdragen van gemeenten en de gevolgen daarvan voor inwoners met een Wmo-voorziening.

 

Zorgmijders

Van de ondervraagde zorggebruikers zegt een kwart te zijn gestopt met zorg of te hebben besloten minder zorg af te nemen. Gemeenten zijn minder pessimistisch over het aantal afhakers: zij geven aan dat één op de vijf zorgbehoevenden regelmatig afziet van zorg door de hoogte van de eigen bijdrage. Gemeenten stellen dat zeven op de tien inwoners ‘nauwelijks’ afzien van zorg. Slechts één op de twintig Nederlanders ziet ‘nooit’ af van zorg vanwege de eigen bijdrage. Tien procent van de gemeenten heeft geen zicht of inwoners afzien van zorg. Een aantal gemeenten zegt daar wel onderzoek naar te (gaan) doen, zoals Lelystad en Rotterdam.

 

‘Schokkend’

‘Het is ronduit schokkend dat veel mensen door de hoogte van de eigen bijdrage afzien van zorg’, stelt Ieder(in)-directeur Illya Soffer. ‘Dit onderzoek laat zien dat mensen daardoor vaak worden overvallen. Bovendien verdwijnen er op deze manier ook mensen uit beeld die hulp van de gemeente nodig hebben. Mensen vertellen ons dat ze hierdoor in isolement raken en misschien zelfs in een instelling opgenomen moeten worden. Dat staat haaks op de bedoelingen van de nieuwe Wmo.’ Zaanstad heeft haar beleid aangepast, na klachten over de stijging en signalen dat de mensen hun ondersteuning stopzetten. Zo zijn onder meer de hoogste maximale eigen bijdragen verlaagd. ‘De eigen bijdrage mag geen reden zijn dat mensen zorg gaan mijden’, aldus verantwoordelijk wethouder Jeroen Olthof (Wmo, PvdA).

 

Slecht geïnformeerd

Gemeenten melden in de meeste gevallen wel dát er een eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening is verschuldigd, maar niet hoe hoog deze zal zijn. Ook als burgers dit jaar een hogere eigen bijdrage moeten gaan betalen, laten veel gemeenten het na hun inwoners daarvan op de hoogte te stellen. Meer dan de helft van de zorggebruikers weet niet wat ze vanaf januari kwijt is aan eigen bijdrage. Ruim een kwart denkt dat deze gelijk zal blijven; 17 procent vreest dat ze meer moet gaan betalen.

 

Geen inzicht

Uit het onderzoek onder gemeenten blijkt verder dat weinig mensen vragen om een ander, goedkoper alternatief. Maar ook hier geldt dat veel gemeenten eigenlijk helemaal niet weten of mensen, vanwege de hoge eigen bijdrage, een goedkoper alternatief willen. Ruim de helft van de gemeenten weet ook niet of hun inwoners überhaupt inzicht hebben in de eigen bijdrage die ze moeten betalen, voor dat daadwerkelijk van de voorziening gebruik wordt gemaakt. Een kwart van de inwoners heeft dat wel, stellen gemeenten.

 

Financiële pijn

Gemeenten hebben dus weinig zicht op de gevolgen van het eigen bijdragenbeleid voor hun inwoners. Er worden daarnaast nauwelijks instrumenten ingezet om de financiële pijn voor hun inwoners te verzachten. Er zijn diverse ‘knoppen’ waaraan gemeenten kunnen draaien om het ‘basisbedrag’ waarop de eigen bijdrage wordt berekend, lager te laten uitvallen. Vier op de tien gemeenten zet geen enkel instrument in om de hoogte van de eigen bijdragen naar beneden bij te stellen.

 

Afbeelding

 

 

Afbeelding

 

 

Nieuwsuur besteedt vanavond vanaf 22 uur uitgebreid aandacht aan het onderzoek en sprak ook met gedupeerde zorgmijders.

 

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 3 van deze week. De komende tijd brengt Binnenlands Bestuur meer artikelen over het onderzoek.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gonnie op
En ik ben zo iemand die de zorg mijdt. Door een hoge eigen bijdrage van 438 euro per 4 week. Dan zul je denken ach die hebben het goed. Ik wil niet klagen maar we moesten verhuizen omdat alles gelijkvloers moest zijn. Dit resulteerde in een veel hogere hypotheek. We moesten de verhuizing zelf bekostigen en de verhuisvergoeding die we van de gemeente kregen moesten we weer terug betalen. Ik zit nu thuis. Kan nergens heen. Terwijl de buurman alles vergoed krijgt tegen een lage prijs. Zijn huis is helemaal aangepast, hij heeft een scootmobiel, hij heeft thuis hulp, mijn man moet mij helpen en 40 uur werken en het huishouden doen. Hoop dat hij het nog een hele tijd vol kan houden. Mijn buurman is bijna 70 jaar. Ik nog maar 37 en ook ik heb hier niet om gevraagd.
Door Margit (adviseur) op
Dit onderzoek vraagt om een verdiepingsslag. Voordat conclusies worden getrokken moet worden nagegaan welk deel van die 25% afgehaakt is omdat ze het goedkoper zelf kunnen regelen. Eea is waarschijnlijk vooral een gevolg van het afschaffen van de korting op de bijdrage in het kader vd voormalige Wtcg-regeling. Hierdoor is het voor mensen met een hoog inkomen nu vaak voordeliger om de hulp (bv bij het huishouden) zelf te regelen
Door JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Het gaat om een onderzoek onder 612 mensen. Dat is 1 procent van de wmo-gebruikers in Nederland. Ieder(in) geeft aan dat het onderzoek niet representatief is, maar de uitslagen niettemin schokkend. Ik hoop dat de nuancering in de media over deze 160 zorgmijders wat beter uit de verf komt.
Door E.horchner op
Natuurlijk moet iedereen aanspraak kunnen maken op zorg, maar is ook gevraagd hoe mensen dan hun zorgvraag oplossen. Ik ken gevalleen waarin mensen afzien van wmo zorg ivm hoge eigen bijdrage, maar hun geld vervolgens particulier inzetten.
Door Ivo op
Natuurlijk zijn er schrijnende gevallen en die moeten aangepakt worden. De voorbeelden hieronder spreken voor zich. Maar er zijn ook zorgvragen waar de overheid eigenlijk niet nodig voor zou moeten zijn. De doorgeslagen verzorgingsstaat moet een nieuw evenwicht vinden waarbij mensen meer zelf kunnen. Laten we ons realiseren dat er ook vele huishoudens zijn die met minder hulp het ook prima redden. Laten we niet het kind met het badwater weggooien
Door sandra (44jaar) op
Ik heb een angst- en depressiestoornis en ik heb lang moeten zoeken en knokken om een goede weekstructuur via dagbesteding en thuisbegeleiding te vinden zodat mijn gezondheid stabiel blijft. Ik heb nauwelijks inkomen maar mijn mijn "gelukkig" wel. Maar, hoewel wij het niet slecht hebben, is het voor ons ook niet te doen. Mijn eigen bijdrage was 0 euro in 2014, € 3200,- naar verwachting in 2015 en in 2016 moeten we onze maximale eigen bijdrage van rond de € 12.000,- gaan betalen!! Dit komt doordat het tarief van thuisbegeleiding gaat van € 14,20 per uur in 2015 (overgangsrecht) naar nu € 68,- per uur. Die €68,- stond op € 60,- maar ging 2 weken geleden opeens naar € 68,- vanwege extra administratieve kosten, alsof ik daarom gevraagd heb!! De dagbesteding was tot nu toe steeds 27% van het bestede budget zelf betaling en nu in 2016 maakt de gemeente Sittard-Geleen er 100% van!! Om deze cijfers te krijgen zijn we al vanaf mei 2015 bezig. Op het keukentafelgesprek van 26 oktober j.l. konden ze ons geen info hierover verstrekken. Na briefwisseling stonden de veranderingen 2 weken geleden in het stadskrantje. Is er iemand die een totaaloverzicht heeft van de tarieven die de gemeente hanteren? De gemeente Sittard-Geleen noemt hun 100% rechtvaardig. heb ik er dan om gevraagd om ziek te worden? Ik word hier verdrietig en ziek van!
Door Gemeenteambtenaar op
"Hebben de VVD en de PvdA soms een enorme hekel aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen?"

En huurders.

Het afbraakkabinet.
Door M (CDA-lid) op
Is dit soms beleid dat vanuit de Bilderberggroep gedicteerd wordt? Het komt er steeds meer op neer dat de zorg alleen maar voor diegenen is die veel geld hebben. Minima t/m modaal moeten maar creperen en zich verwaarlozen.

Hebben de VVD en de PvdA soms een enorme hekel aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen?
Door Moeder (Mantelzorger) op
Mijn volwassen zoon heeft autisme, een psychische aandoening die niet overgaat en waarmee men in het gunstigste geval hooguit leert mee te leven. Sinds 2015 valt zijn intensieve en langdurige zorg onder Wmo. Ik weet nauwelijks waar ik aan toe ben, laat staan dat mijn zoon dat weet. Hij valt nog met zijn ZZP 5C indicatie onder het overgangsrecht tot 2020. Maar wat dat behelst? Ondanks dat de gemeente in de Wmo indicatie bevestigt dat de zorg intensief en langdurig is, wordt de beschikking maar voor één jaar afgegeven. Het aanvragen hiervan slurpte verschrikkelijk veel tijd en energie. Ik en mijn zoon zijn om die reden geneigd om af te haken. Dit is geen zorg meer, maar een uitputtingsslag!
Door Anke van den Nouland (toezichthouder milieu) op
Gemeenten zijn grotendeels bezig met beleidszaken, dat is het enige dat nog belangrijk wordt gevonden. Investeren in deskundig personeel is "not done".
We hollen hard achteruit in zorg- en welzijnsland.