of 59250 LinkedIn

Kritiek op verplicht schoenen poetsen bijstandsgerechtigden

Er is veel kritiek op de invulling van de tegenprestatie van bijstandsgerechtigden in Amsterdam. Ze moeten schoenen poetsen, papieren tellen en takken opruimen.

Amsterdam slaat de plank mis met de tewerkstelling van bijstandsgerechtigden. De klussen die ze moeten doen; schoenen poetsen, dossierpagina’s tellen en taken rapen in het bos, lijken meer op repressie dan op hulp. Dat zegt Alex Corra, onderzoeker lokaal sociaal beleid aan de VU Amsterdam. Hij doet onderzoek naar het onderwerp maatschappelijk nuttige tegenprestaties.

Tegenprestatie
De Dienst Werk en Inkomen (DWI) van Amsterdam kwam vandaag uitgebreid in het nieuws omdat het volgens sommigen vernederende invulling geeft aan het begrip tegenprestatie. In de Volkskrant werden voorbeelden gegeven van mensen met een uitkering die 32 uur per week nietjes uit paperassen moeten peuteren, planten moeten wateren en moeten afwassen.


Taakstraf

Hiermee werd een gevoelige snaar geraakt, vrijwel iedereen heeft er een mening over. Een greep uit de discussies op de social media: ‘Rot op, je zit niet vrijwillig in de bijstand’, ‘Tegenprestatie: Het onderscheid tussen criminelen met een taakstraf en bijstandsgerechtigden dreigt te vervagen’ en ‘dit levert natuurlijk geen enkele relevante werkervaring op. Verzin dan wat nuttigs...’ Overigens ook veel voorstanders lieten van zich horen: ‘Thuis zitten en je hand ophouden is waardiger? Wat is er op tegen om iets te doen voor gemeenschapsgeld?  En: ‘Werk moet gebeuren. Planten moeten water, dossiers opgeruimd enz. Hoezo 'vernederend'?


Repressie

Onderzoeker Corra deed onlangs nog onderzoek naar de vraag wanneer dwang in het kader van de verzorgingsstaat omslaat in repressie. En wat hem betreft is de DWI Amsterdam daar een lichtend voorbeeld van. ‘Dit lijkt op straf, het is nutteloos werk. Als je mensen iets wilt leren moet er in het werk een ontwikkelingselement zitten. Hier lijkt bepaalde symboliek achter te zitten, het komt op mij inderdaad vernederend over.’


Vaardigheden aanleren

Met de verdediging van de gemeente dat bijstanders vaardigheden aanleren als op tijd komen, samenwerken en met autoriteit omgaan is Corra het niet helemaal eens. ‘Die vaardigheden heb je op een gegeven moment aangeleerd, en dan? Moeten ze dan nog een jaar blijven schoenen poetsen? Overigens is 32 uur per week ook te lang. De rechtbank in Breda besliste onlangs in een vergelijkbare zaak dat 20 uur het maximum is.’


Experimenteren met tegenprestatie

De onderzoeker denkt dat gemeenten de uitvoering van tegenprestatie creatief moeten invullen. ‘Het voordeel van tegenprestatie ten opzichte van re-integratie is dat er geen toetsingscriteria of quota aan verbonden zijn. Gemeenten krijgen hierin veel vrijheid en kunnen deze kans dus grijpen om te experimenteren.’


Aardig vragen

Alex Corra heeft een duidelijk advies aan gemeenten die bijstandsgerechtigden in het kader van tegenprestatie aan het werk willen krijgen. ‘Vraag het eerst aardig. Met een positievere insteek zijn mensen tot veel meer bereid. En leg het initiatief in de eerste instantie bij hen zelf neer, vraag of ze eerst zelf met iets willen komen. De ervaring leert telkens weer hoe meer je dwingt, hoe minder men wil. Uiteindelijk willen de meesten wel werken. Pas als ze echt niets willen kun je werk gaan opleggen.’


Reactie gemeente

Verantwoordelijk wethouder Andrée van Es laat in een schriftelijke verklaring weten: 'Het gaat niet om disciplinering of enige vorm van straf. Niemand is voor zijn plezier werkloos en bijstandsgerechtigd. Wel kan het soms confronterend zijn, of hard, om aan de eisen van de arbeidsmarkt te leren voldoen.'

Geen 32 uur
Ook de Dienst DWI verklaart zich niet in de berichtgeving te herkennen: 'Het beeld van 32 uur lang dezelfde werkzaamheden uitvoeren herkennen wij niet. Er zijn acht trajecten op de Laarderhoogtweg. Voorbeelden hiervan zijn horeca, het werk in de forten, facilitair, digitaliseringwerkzaamheden of techniek. Het zal niet voorkomen dat mensen 32 uur per week nietjes uit paperassen halen. Net zo min dat schoenen van de deelnemers van het Amsterdamse bos dagelijks worden gepoetst.'Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hz. J.F.Haneman (ex Archief verwerker) op
Heb samen met 9 collega's dat bijna twee jaar als gewoon werk gedaan, nietjes verwijderen! Hoezo onmenselijk?
Door Louis van Overbeek op
Bovenstaand bericht is weinig zorgvuldig. In de Volkskrant van vandaag, dat de bron is van het bericht, wordt niet Alex Corra, maar Gijsbert Vonk, hoogleraar sociaal verzekeringsrecht in Groningen als deskundige aangehaald, die spreekt over de snelle ontwikkeling van de naoorlogse verzorgingsstaat in de richting van een neoliberale strafstaat waarin mensen die afhankelijk zijn van van ondersteuning door de overheid steeds verder gecriminaliseerd en vernederd worden. Anders dan Corra die dwangarbeid voor werklozen in principe wel oké lijkt te vinden, als het maar met vriendelijke bewoordingen wordt opgelegd, is de kritiek van Vonk fundamenteler: een zware schending van de mensenrechten door de Nederlandse staat,

Voor mee info over de kwestie zie: http://www.konfrontatie.nl/blog/content/dwangarb …
Door Ipswich op
Ze kunnen ook een baan zoeken, de slappelingen.
Door August Biels (gewezen ambtenaar) op
Dit is dwangarbeid en slavenarbeid onder een repressief regime. Dit neigt naar dictatoriaal, dit is tiranniek. Dit is waar Nederland ophoudt een beschaafde democratische rechtsstaat te zijn.

Wie hier als ambtenaar aan meewerkt is collaborateur, en geen knip voor z'n neus meer waard.

Walgelijk, en verwerpelijk.
Door Michel Pot (Teammanager) op
Helaas heeft BB niet de moeite genomen om feiten en meningen van elkaar te scheiden. BB is van harte welkom om zelf eens een kijkje te komen nemen i.p.v. een ongefundeerd verhaal van de roddelrubriek van de Volkskrant als gegeven te zien. Bij aanvang van een traject is het leeuwendeel nog niet eens in staat om de functionaliteit van een hamer uit te leggen.
Door Dick Wassink (65 plusser) op
Ik denk dat niemand er bezwaar tegen kan hebben als notoire lijntrekkers etc. eens gekort worden maar wat DWI Amsterdam flikt begint op jagen op alles wat in de bijstand zit. Zoals Miriam die bedreigt wordt met € 280 korting omdat ze haar boterham in haar eentje wil eten. Schandalig. Ik heb in 1962 mijn militaire dienstplicht vervuld en daar mocht niks. Maar als je niet in de groep wilde eten dan mocht dat. Is die sociaal democraat Hilhorst niet de baas over die afd.