of 61043 LinkedIn

Kritiek op gemeenten op overschot Wmo ‘te makkelijk’

De kritiek die er de laatste week over gemeenten is uitgestort vanwege de overschotten op het Wmo-budget is ‘onterecht’ en ‘te makkelijk’. ‘Het is te prijzen dat gemeenten binnen budget zijn gebleven.’ Dat stelt Mariëtte van Leeuwen, bestuurslid VNG en wethouder in Zoetermeer in een reactie op het onderzoek van Binnenlands Bestuur.

De kritiek die er de laatste week over gemeenten is uitgestort vanwege de overschotten op het Wmo-budget is ‘onterecht’ en ‘te makkelijk’. ‘Het is te prijzen dat gemeenten binnen budget zijn gebleven.’

Voorzichtig begroten

Dat stelt Mariëtte van Leeuwen, bestuurslid VNG en wethouder in Zoetermeer. ‘De spelregels zijn telkens veranderd, ook nog tijdens het eerste jaar van de decentralisatie. De populatie waarvoor gemeenten verantwoordelijk zouden worden en het budget dat wij daarvoor zouden krijgen, waren bovendien pas heel laat duidelijk.’ Van Leeuwen reageert hiermee namens de gemeentekoepel op het onderzoek van Binnenlands Bestuur, waaruit blijkt dat gemeenten – conservatief geschat – vorig jaar 310 miljoen euro hebben overgehouden op hun Wmo-budget. De Tweede Kamer debatteert volgende week donderdag, in een algemeen overleg met verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn, over de gemeentelijke overschotten. 

 

Stabiliteit

Gemeenten hebben goed begroot, vindt Van Leeuwen. ‘In dichte mist ga je niet gasgeven’, stelde hoogleraar Maarten Allers onlangs treffend. In zo’n situatie moet je op de rem staan, voeg ik daar dan aan toe. Gemeenten moeten zorgen voor een sluitende begroting. Gemeenten konden niet anders dan voorzichtig begroten.’ Daarbij tekent ze aan dat gemeenten de komende jaren opnieuw op het Wmo-budget worden gekort en dat zij daarop moeten anticiperen. Oftewel: een overschot nu, kan makkelijk omslaan in een tekort over 2016 of 2017. ‘Gemeenten hebben meerjarig beleid vastgesteld. Voor de stabiliteit naar je burger toe, moet het beleid niet telkens worden aangepast; dan weet de burger ook niet meer waar hij aan toe is.’

 

Zorgbehoefte

Van Leeuwen vindt het overigens achterhaald om vanuit een budget te redeneren en niet vanuit de zorgbehoefte. Op de vraag of gemeenten vorig jaar wel voldoende naar de zorgbehoefte van hun burgers hebben gekeken – gezien de vele bezwaarschiften en rechtszaken van burgers die geen of veel minder ondersteuning krijgen ? stelt Van Leeuwen dat er ‘niet veel mis is gegaan. Ik snap wel dat het confronterend en beangstigend is als mensen opeens minder hulp krijgen, maar voor zover ik kan overzien is er niemand tussen de wal en het schip gevallen.’ Als aan inwoners zorg wordt onthouden terwijl die echt nodig is, moeten gemeenten daarop wel acteren, vindt Van Leeuwen.

 

Niet oormerken

Het VNG-bestuurslid vindt overigens dat niet sec naar het Wmo-budget moet worden gekeken, maar breed, integraal. ‘Het gaat er om wat gemeenten doen om de burgers te laten participeren ? de basisgedachte achter de decentralisaties ? en dan moet je dus ook kijken naar wat ze doen binnen het hele sociale domein, zoals bijvoorbeeld sport en cultuur.’ De roep vanuit (een deel) van de Kamer en belangenbehartigers om het geld te oormerken, wijst ze resoluut van de hand. ‘Dat is een heel slecht idee. Als je dat doet, neem je afscheid van de gedachte achter de decentralisatie.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Elisabeth Nymus (schrijfster jeugdroman"Seksueel Misbruik" en volwassenroman"Vrouw van") op
In mijn gemeente heeft een juridisch ambtenaar tijdens de hoorzitting letterlijk gezegd: "NIEMAND kan aanspraak maken op de medische meerkosten" In mijn gemeente(overheid dus) is het héél normaal dat voorzieningen afgewezen worden en daarbij gaan ze héél ver: saboteren; fraude plegen ; wetsovertredingen; malafide indicatiebureau's inschakelen en ze vantevoren met indicatieregels voorzien zodat er niet meer onafhankelijk en integraal geïndicaeerd kan worden; drempels onmogelijk hoog leggen zodat burgers die er gewoon recht op zouden moeten hebben geweigerd wordt! In mijn gemeente blijven er miljoenen op de plank liggen en wordt dit ingezet voor onbenullige zaken. Oormerken van het geld voor WMO is cruciaal en controle nog crucialer.
Door Opmerker op
@Jan 11.39 uur. Eens. De gemeenten kunnen zelf oormerken.
@Gerard 22.49 uur. Mwah, de goedkoopte bij gemeenten is soms duurkoop voor de cliënten. Dat zie ik om mij heen.
Door Gerard (manager) op
We vergeten in de discussie dat de decentralisaties een bezuiniging van het Rijk was omdat de zorg op termijn niet meer te betalen was. Gemeenten stonden dichter bij de inwoner en zouden het goedkoper kunnen uitvoeren. Dat blijkt nu dus waar te zijn. Dat het Rijk er een rommeltje van gemaakt heeft in het verleden vergeten we maar even !!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Velen denken kennelijk dat er geld valt uit te geven, maar ik twijfel daaraan in hoge mate. Laat de staatssecretaris, in nauw overleg met de zorgaanbieders en de VNG, eerst maar een zorgvuldig onderzoek doen. Blijkens diverse reacties van insiders rammelt het onderzoek van BB/NOS namelijk aan alle kanten.
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Het klinkt heel nobel dat de gemeenten voorzichtig begroten. Blijkbaar zijn ze niet op de hoogte hoe de vlag er voor staat binnen de eigen gemeente. Ik vrees dat de bedragen die zijn overgebleven en dus niet zijn besteed aan waar voor ze zijn bedoeld, geruisloos vloeien in de pot algemene middelen.
Door Fred Fens op
Als we de inwoners aan hun lot overlaten kunnen we nog veel meer besparen. Maar ik dacht dat de bedoeling van de Wmo is om de inwoners beter te functioneren in de maatschappij.
Door Jan Christiaan Goudbeek (inwoner) op
Ik vind het bijzonder dat de discussie in de TK gevoerd gaat worden. In mijn optiek zijn de gemeenteraden aan zet. Het betreft een taak die haar bevoegdheid is. Als zij vindt dat de WMO dienstverlening aan haar inwoners benedenmaats is moet zij dit aanpassen. Geld / budget is dan volgend.
Omgekeerd uiteraard ook.
Door Karel op
'Ik snap wel dat het confronterend en beangstigend is als mensen opeens minder hulp krijgen, maar voor zover ik kan overzien is er niemand tussen de wal en het schip gevallen’, volgens VNG-bestuurder Van Leeuwen. Alsof zij alles kan overzien. De praktijk, waarvan zij kennelijk ver af staat, wijst anders uit. Ik vrees dat dit soort bestuurders pas na de komende verkiezingen gewipt kan worden. Ik weet wel op welke partijen ik dan niet stem.
Door Jan op
‘Het is te prijzen dat gemeenten binnen budget zijn gebleven.’, aldus Van Leeuwen. Het gaat bij vele gemeenten helaas alleen nog om het geld, niet om de inwoners. En zeker niet om al die werknemers in de zorg.
Door johannes (ambtenaar) op
waarvoor gewaakt moet worden is dat de Wmo budgetten blijven bestemd waarvoor zij bedoeld zijn. En niet terug vloeien naar de algemene middelen zoals dat vaak het geval is.

Relevante Parlementaire Dossiers