of 58952 LinkedIn

Krikke: ‘Speciaal politieteam voor huiselijk geweld’

De Haagse politie krijgt een speciaal team van hulpofficieren om huiselijk geweld effectiever aan te pakken. Dat meldt burgemeester Pauline Krikke aan de gemeenteraad in een voortgangsrapportage over de aanpak van huiselijk geweld.

De Haagse politie krijgt een speciaal team van hulpofficieren om huiselijk geweld effectiever aan te pakken. Dat meldt burgemeester Pauline Krikke aan de gemeenteraad in een voortgangsrapportage over de aanpak van huiselijk geweld.

Meer huisverboden

Het team van hulpofficieren moet ervoor zorgen dat de burgemeester sneller en vaker huisverboden kan opleggen aan plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Omdat huisverboden volgens Krikke behulpzaam zijn in het ‘bevriezen’ van de geweldsspiraal en een tijdsraam bieden voor het inschakelen van hulpverlening, wil zij vaker van dat middel gebruik maken, zei Krikke eerder in de Volkskrant. Doordat een vast team zaken van huiselijk geweld oppikt en contact met hulpverleners onderhoudt, moeten de spreekwoordelijke lijntjes korter worden. Dat moet leiden tot snellere beoordelingen van de veiligheidssituatie in een gezin.

 

Hulp zoeken en aanvaarden

In november maakte Krikke al bekend dat zij wil dat inwoners die zich aan huiselijk geweld schuldig hebben gemaakt behalve straf ook een buddy krijgen. Daarmee moet herhaling beter worden voorkomen. ‘Het klinkt niet altijd even populair, maar zij moeten ook worden geholpen’, schrijft de burgemeester over begeleiding van daders. De buddy’s kunnen huiselijk geweldplegers ondersteunen bij het zoeken naar en aanvaarden van hulp. Het idee om met een buddyproject aan de slag te gaan, is één van de uitkomsten van bijeenkomsten van het zogeheten Doorbraakteam Huiselijk Geweld, waarin ook het Openbaar Ministerie, politie, reclassering, Veilig Thuis, jeugdbescherming, en het Centrum voor Jeugd en Gezin vertegenwoordigd zijn.

 

Verleden incidenten

Het team, voorgezeten door Krikke, wil ook dat informatie over incidenten uit het verleden makkelijker gedeeld kan worden tussen hulpverleners en de strafrechtketen. Privacywetgeving werkt daarin nog belemmerend. Daarnaast zijn cliënten van hulporganisaties niet verplicht om op lopende strafzaken of eerdere interventies te melden. Omdat feiten uit het verleden een belangrijke voorspellende factor zijn voor huiselijk geweld, wil Krikke laten onderzoeken hoe die informatiedeling kan worden bevorderd. De burgemeester wil daarnaast dat meer duidelijk wordt over de belemmerende factoren in het werken met één plan en één regisseur per gezin.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door D.Burger (adviseur) op
Alles leuk en wel maar zolang de rechters de daders het voordeel van de twijfel geven, en die daders ook vaak gratis rechtsbijstand krijgen, die de slachtoffers niet hebben, is het trekken aan een dood paard. Keer eerst dit soort uitgangspunten maar eens om in plaats van een blik agenten open te trekken.