of 62812 LinkedIn

Korting op basiszorgverzekering afgeschaft

Gezien het feit dat de korting in feite een sigaar uit eigen doos is, verwacht het ministerie dat de afschaffing van de collectiviteitskorting de zorgpremie 'waarschijnlijk' niet zal verhogen. Ook voor minima die gebruikmaken van de gemeentepolis, hoeft de wijziging niet te leiden tot een premieverhoging, stelt het ministerie.

De collectiviteitskorting voor de basiszorgverzekering is vaak een 'sigaar uit eigen doos' en wordt daarom afgeschaft, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Maar dat hoeft volgens het ministerie niet te leiden tot premieverhoging - ook niet voor minima die gebruikmaken van de zogenaamde gemeentepolis.

Kruissubsidiëring
Volgens het ministerie wordt de collectiviteitskorting vaak betaald uit een algemene verhoging van de premie, en is dus in de praktijk niet echt een korting. Het is in feite ‘kruissubsidiëring’. De collectiviteitskorting op de basiszorgverzekering wordt daarom afgeschaft. Op de aanvullende verzekering kan nog wel korting aangeboden worden. De wetswijziging treedt op zijn vroegst op 1 januari 2023 in werking, meldde minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport, VVD) vandaag.

Overzichtelijker
Om dezelfde reden werd de maximale collectiviteitskorting vanaf 2020 al verlaagd van 10 naar 5 procent. Maar daarmee is de kruissubsidiëring nog niet voldoende gedaald, meldt het ministerie. De volledige afschaffing van de korting moet het polisaanbod bovendien overzichtelijker maken.

Waarschijnlijk
Gezien het feit dat de korting in feite een sigaar uit eigen doos is, verwacht het ministerie dat de afschaffing van de collectiviteitskorting de zorgpremie 'waarschijnlijk' niet zal verhogen. Ook voor minima die gebruikmaken van de gemeentepolis, hoeft de wijziging niet te leiden tot een premieverhoging, stelt het ministerie.

Te duur
Bij een flink aantal gemeentepolissen had de verzekeraar zelf de korting op het basispakket al omlaag geschroefd of zelfs helemaal afgeschaft. Voor verzekeraar CZ, bijvoorbeeld, werd de korting op de gemeentepolis simpelweg te duur, vertelde de verzekeraar eind vorig jaar aan Binnenlands Bestuur. Voor klanten van de gemeentepolis van CZ zou de wijziging dus voordelig kunnen uitpakken, omdat er geen premieopslag meer nodig is om andere kortingen te bekostigen.

Andere instrumenten
Ook blijft het voor gemeenten mogelijk om minima op andere manieren bij te staan in hun zorgkosten. Gemeenten kunnen inwoners bijvoorbeeld een premiebijdrage betalen. In eerdere antwoorden op Kamervragen stelde minister Van Ark al dat de gemeentepolis slechts een van de instrumenten is voor gemeenten om met verzekeraars afspraken te maken over het bestrijden van schulden, armoede of zorgmijding.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door c op
Er wordt eerst een opslag berekend aan iederen voor collectiviteitskorting en vrijwillig eigen risico (zie berekening zilveren kruis). Niet iederen kan een beroep doen op collectiviteitskorting en/of wil de premieverlagen door vrijwillig eigen risico. Dus je betaalt altijd voor anderen die wel kiezen voor vrijwillig eiegen risico en die wel beroep kunnen doen op collectiviteitskorting.
ook een opslag wordt betaald voor niet-inbare premies: jje betaalt dus ook altijd voor iemand die zijn premie niet betaalt .
Bij het wegvallen van de korting, gaat de premie dus omhoog : de opslag is er immers nog steeds. Op dezelfde manier zou ook vrijwjllig eigen risico er uit kunnen.: de korting die je krijgt, weegt uiteindelijk niet op tegen het bedrag dat je extra moet betalen.

zilveren kruis: max. 20 euro per maand korting bij maximale vrijwillig eigen risico (er wordt gerekend met een opslag van 46 euro per maand, dus 26 euro betaal je nog extra aan de verzekeraar via de premie, en je betaalt 500 euro extra aan eigen risico per jaar); zonder extra eigen risico, betaal je de verzekeraar 46 euro omdat je geen extra vrwijllig risico neemt.

Maar op het niet betalen premie staat een boete en men moet toch betalen. En het is niet redelijk het risico van ondernemerschap (i.e. het niet betalen van de premie) op andere verzekerden af te wentelen.
Door Spijker (n.v.t.) op
Dan kan je net zo goed de basisverzekering bij iedere zorgverzekeraar op hetzelfde bedrag vaststellen. De concurrentiepositie wordt dan gemaakt via de mate van dienstverlening en de hoogte van de aanvullende verzekeringen. Of stevenen weer af op het ouderwetse ziekenfonds?
Door Jan op
Denk maar niet dat de premie daardoor omlaag gaat! Je neemt zo alleen maar een voordeeltje weg bij veel mensen.