of 61869 LinkedIn

Korten bijstand Roma geen discriminatie

De gemeente Nieuwegein heeft zich niet schuldig gemaakt aan discriminatie van Roma door probleemgezinnen intensief te begeleiden naar school of werk. Weigering aan dit traject mee te werken kan een korting op of stopzetting van de uitkering tot gevolg hebben.
1 reactie
De gemeente Nieuwegein heeft zich niet schuldig gemaakt aan discriminatie van Roma door probleemgezinnen intensief te begeleiden naar school of werk. Weigering aan dit traject mee te werken kan een korting op of stopzetting van de uitkering tot gevolg hebben.

Wisselgeld
Verschillende Romagezinnen vonden dat de gemeente Nieuwegein onderscheid maakte vanwege hun ras. Hun bezwaren betroffen onder meer de Wisselgeldaanpak. Deel van die aanpak is dat een intermediair in een Roma gezin met meervoudige problemen wordt geplaatst om hen ondersteuning om meerdere fronten te bieden en de weg naar de juiste instanties te wijzen.

 

Geen dwang
Volgens Nieuwegein is hier echter geen sprake van een dwangmaatregel en hebben de gezinnen zelf toegestemd in de ondersteuning van een intermediair. De CGB concludeert dat niet kan worden vastgesteld dat er sprake is van discriminatie, met name omdat de stichting die namens de Roma optreedt geen namen wil vrijgegeven van mensen die hier klachten over hebben.

 

Gelijk is ongelijk
Een tweede zaak waarover de CGB zich boog ging eveneens over discriminatie van Roma op grond van ras door de gemeente Nieuwegein. Het bijzondere in deze zaak is dat de Roma menen dat er sprake is van discriminatie juist omdat de gemeente hen gelijk behandelt met andere uitkeringsgerechtigden. Want door hun gebruiken en tradities, die onder andere veel mobiliteit met zich meebrengt, en door het feit dat veel Roma analfabeet zijn, zouden er volgens de stichting die hun belangen behartigt andere, soepelere regels moeten gelden dan voor andere uitkeringsgerechtigden. Ook in dit geval oordeelt de commissie dat er geen sprake is van discriminatie.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door TIP (...) op
Betuttelend onduidelijk en tegemoetkomend Nederland ten top, een begeleider in het gezin die ze de weg wijst. De enige weg is, wat het al zegt, weg. Jongens ze gaan voor mobiliteit, laat ze. Maar eigenstandigheid is ook precies wat het zegt, op eigen benen staan. We willen ze zo graag helpen, gutteguttegut, we hebben zeker nog wat sociaal medewerkers over. Niks villa, niks woning, niks begeleiding, niks scholing, niks uitkering als men gewoonweg niet wil. Laat hen aankloppen, maar ga alsjeblieft niet zitten bedelen!!!! Er zijn zoveel mensen die wel de aandacht verdienen en deze ook willen, er echter van verstoken blijven! We hebben wet- en regelgeving gemaakt voor alle residerende inwoners en bezoekers van Nederland. Gewoon niet van afwijken, geen precedentwerking voor allerlei groepen. En ga niet op zoek naar zieltjes!!!! Er is werk genoeg wat het wel waard is om aandacht aan te geven en geld aan te spenderen!