of 59082 LinkedIn

Klijnsma wil advies over armoedebeleid kinderen

De Sociaal Economische Raad en het Sociaal en Cultureel Planbureau gaan het kabinet adviseren over een samenhangend beleid om armoede onder kinderen aan te pakken. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma gezegd.

De Sociaal Economische Raad en het Sociaal en Cultureel Planbureau gaan het kabinet adviseren over een samenhangend beleid om armoede onder kinderen aan te pakken. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma gezegd.

Motie SP
Aanleiding was een motie van de SP in de Eerste Kamer die gesteund werd door onder meer haar eigen partij de PvdA, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. De VVD en PVV stemden tegen. In de motie wordt Klijnsma opgeroepen tot zo’n onderzoek, omdat ondanks inspanningen en extra geld het aantal kinderen dat in armoede opgroeit nog steeds stijgt. Volgens Klijnsma zit bij de SER en het SCP veel expertise en is het een goed idee om die te bundelen.

 
Dullaert

Eerder dit jaar besloot ze ook al om Kinderombudsman Marc Dullaert een vervolgonderzoek in te laten stellen naar hoe gemeenten het bestrijden van armoede onder kinderen aanpakken. Dit naar aanleiding van Kamervragen over een artikel in Binnenlands Bestuur waaruit bleek dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten in de mate waarin kinderen ondersteund worden. Ze wil weten of het beleid dat gemeenten voeren wel zoden aan de dijk zet.


Kindpakket
In de senaat wees Klijnsma erop dat het kabinet al veel doet om armoede onder kinderen tegen te gaan. Zo heeft ze onlangs 100 miljoen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding, wat veel gemeenten aanwenden voor het maken van een kindpakket. Maar, zo zei de staatssecretaris ‘als er nog meer is dat je kan doen tegen armoede onder kinderen, moet je dat niet nalaten.’  Wanneer het onderzoek van de SER en het SCP klaar moet zijn, is nog niet bekend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tio (nobody) op
Ieder kind verdient het gehoord en gezien te worden. De jeugd heeft de toekomst, en voor iedereen.. En dat ze hun talenten kunnen ontplooien en dat het tot bloei komt, en dat ze hier de kans voor krijgen. Ook topsport en voetbal ijshockey schaatsen muziek en wat alles daar voor nodig is. Zoals muziekles en dat ze zich hier door verder kunnen ontwikkelen.. . .
Door Tio (Huisvrouw) op
De socialisten van vroeger zijn uitgestorven. Die voorspelden al een tweedeling en zei dat iedereen zich een fiets zou moeten kunnen veroorloven. Nu blijkt dit alleen maar te kunnen voor kinderen wiens ouders een goede baan heeft. En wie dat niet heeft heeft lijkt achter het net te vissen en kijkt toe. De tijden zijn verhard. Het lijkt alsof men er aan gewend raakt. Ik vind het jammer dat een alleenstaande ouder met kinderen er niet op vooruit gaat. Met zelfstandig inkomen opvang en een baan en meer geld. Onafhankelijk zelfstandig en vooruit komen. het lijkt wel alsof ze niet worden gehoord. Deelnemen aan de samenleving is niet meer zo vanzelfsprekend meer. Kinderen van ouders waar van een ouder een goedbetaalde baan heeft of twee verdiener is kan zich een sport veroorloven met schaatsen en ijshockey voetbal en alles wat daar voor nodig is om zich verder in te ontwikkelen. Materiaal en lesgeld om maar eens een voorbeeld te geven. Er zijn wel talenten maar dan komen ze vaak van tweeverdieners die een goede baan hebben of een kostwinner die een goedbetaalde baan heeft.. Vaak wonen ze ook in betere wijken. Dat zijn de nieuwe socialisten in de partij van de arbeid en bekommeren zich weinig om die genen die het niet breed hebben en dat niet kunnen zoals surfen en schaatsen voetbal ijshockey en zich verder ontwikkelen in de sport, alhoewel er wel talent tussen zal zitten kunnen die dan op jonge leeftijd niet tot bloei komen omdat men er geen geld voor heeft, of doordat men er geen oog voor heeft. het lijkt wel ieder voor zich. Vroeger kon dit nog wel maar nu niet zo makkelijk meer omdat alles op gaat aan vaste lasten en levensonderhoud blijft er maar weinig van over om er zoiets van te kunnen bekostigen alhoewel ik wel denk dat er talent tussen zit en die zou dan op die manier verloren kunnen gaan. . .
Door Tio (nobody) op
Tegenwoordig zijn er wel veel vechtscheidingen met moeders die er alleen voor staan en met meerdere kinderen. Tijden veranderen. Sommigen solliciteren wel maar dan zijn ze weer te oud en dan weer van dat ze geen ervaring hebben. Werk is het enige wat hun uit de armoede kan helpen. Maar als er geen werk is en anderen willen niet en die gene die werk vraagt wil wel. De partij van de arbeid van vroeger is niet meer wat het is geweest. Het is meer voor de elite die goed zit en een goede baan heeft en gehuwd is en tweeverdiener is met een goede baan en een goed inkomen. Ze laten bijstandsmoeders met kinderen in de kou staan. Met opvang en werk studie daar komen ze niet aan toe. Ze geven hun niet eens mogelijkheden. herintreders zijn vaak al getrouwd met kinderen en hebben het redelijk goed met een man die kostwinner is maar iemand die bijstandsmoeder is heeft het heel moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik hoop dat er meer mogelijkheden komen voor deze vrouwen om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Ook gezinnen die op de rand van de armoede zitten extra te steunen. Ik hoop dat er betere mogelijkheden komen voor deze mensen. net alsof ze geen gehoor krijgen. . .
Door E. Mullers (Gepensioneerd) op
Ik lees toch duidelijk dat er 100 miljoen tegen kinderarmoede beschikbaar is gesteld! Waar blijft dat geld? En waarom nemen ouders niet meer verantwoordelijkheid. vaak zijn dit gezinnen die ondanks dat ze met zeer weinig geld moeten rond komen (uitkering. Geen opleiding. Slechte baan)5/6 kinderen op de wereld DURVEN te zetten.
Door Henk op
Scheiden doet (vooral kinderen) lijden.
Door Donders (mederwerker) op
Allemaal VVD en PVV stemmen dan is er nog meer armoede. Lang leven rechts Nederland dat staat voor meer armoede en rijken nog rijker.
Door De Jong op
Armoede onder kinderen bestrijd je door het inkomen vd ouders te verhogen. Advies is klaar.