of 58952 LinkedIn

Klijnsma wacht niet langer: beschut werk verplicht

Gemeenten worden verplicht om mensen met een beperking aan werk te helpen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat de wet wijzigen om ervoor te zorgen dat gemeenten mensen met een arbeidsbeperking ook echt aan een zogeheten beschutte werkplek helpen.
12 reacties

Gemeenten worden verplicht om mensen met een beperking aan werk te helpen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat de wet wijzigen om ervoor te zorgen dat gemeenten mensen met een arbeidsbeperking ook echt aan een zogeheten beschutte werkplek helpen.

115 plekken
Klijnsma kondigt dat vrijdag aan. Ze doet dat nadat uit onderzoek van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, naar voren kwam dat gemeenten zeer terughoudend zijn op dit gebied. Een kwart van de gemeenten heeft geen beschut werk. Gemeenten kregen geld om dit jaar 3200 mensen aan werk te helpen, maar volgens het SZW-rapport zijn maar 115 plekken gerealiseerd. Een zorgelijk beeld, vindt de bewindsvrouw.

Streng UWV

'Gemeenten lopen nu aan tegen te strenge UWV-keuringen waardoor kwetsbare mensen worden afgewezen voor de beschutte werkplek die zij zo hard nodig hebben', reageert Arjan Vliegenthart, voorzitter van de commissie Werk en Inkomen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Er is volgens Vliegenthart bovendien op de lange termijn geen geld voor de werkplekken.

Duivels dilemma

Het Rijk plaatst gemeenten voor een duivels dilemma, waarschuwt de vereniging van leidinggevenden Divosa die zich bezighoudt met integratie en schuldhulpverlening. 'De keuze om beschut werk verplicht te stellen heeft grote gevolgen voor wie is aangewezen op gemeentelijke ondersteuning. Belangrijkste zorg van gemeenten is dat de structurele financiering voor beschut werk nu niet toereikend is.' Divosa adviseert de Kamer af te zien van wettelijke verankering en anders voldoende budget ter beschikking te stellen.

SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) signaleerde onlangs ook al dat gemeenten nog veel te weinig doen om mensen met een beperking aan werk te helpen. Werkgevers en werknemers stelden vast dat de afbouw van de sociale werkplaatsen waar mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking voorheen terecht konden, sneller gaat dan het opzetten van alternatieven. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Martin van den Heuvel (ZZP) op
Mogen ze mij eens uitleggen wat die zogenaamde "alternatieven" dan wel mogen zijn. De liberale oplossing is dat normale werkgevers die mensen een baantje geven. Die werkgevers dwingen, nee dat mag niet van de liberale ideologie. Maar degenen die werkloos blijven doordat de werkgevers niet worden gedwongen, die mogen dan weer wél worden gedwongen om voor niets te werken bij een BV of NV. Ongeoorloofde concurrentievervalsing? Och, zo moet je dat niet zien. De werkloze doet toch werkervaring op? En zelfs de SP wethouder in Rijswijk doet aan deze onzin mee.
Jongens, hou toch met stemmen op die achterlijke liberale ideologie. Het werkt alleen maar armoede, geweld en criminaliteit in de hand. En eeeh, we hadden toch een goed "alternatief"? De sociale werkplaats.
Door de jong op
Ik denk niet dat er veel mensen zijn die weten voor wie Klijnsma nu een wettelijke regeling gaat treffen. Mensen een beperking dus. Maar voor mensen met heel veel beperkingen is arbeidsmatige dagbesteding en voor mensen met wat minder beperkingen geldt de 125000 banen-afspraak met de quotum wet op de achtergrond. Dan hebben we ook nog de bestaande wsw-ers die hun indicatie nooit zullen kwijtraken en waarvoor gemeenten ook een voorziening voor in stand moeten houden. En daar tussendoor komt dus nu de wettelijke plicht om voor mensen met een beperking beschutte werkplekken te creëren. En de gemeenten moeten de mensen zonder beperkingen ook nog eens prikkelen een baan te zoeken. Kunt u er nog een touw aan vast knopen?

Relevante Parlementaire Dossiers