of 63998 LinkedIn

‘Klijnsma, verbreed doelgroep Participatiewet’

De Haagse wethouder Henk Kool en zijn collega's uit Haaglande, Zuid-Holland Centraal en Almere willen dat ook jongeren tot de doelgroep behoren

De groep mensen die in aanmerking komt voor de 125 duizend banen die bedrijven en overheden onder de nieuwe Participatiewet gaan creëren moet uitgebreid worden naar álle mensen die onder diezelfde Participatiewet vallen. Dat vinden wethouders en werkgevers in de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid Holland Centraal.

De dupe
In de twee regio’s werken gemeenten, werkgevers en onderwijsorganisaties aan het terugdringen van de werkloosheid voor mensen die niet op eigen kracht de sprong naar betaald werk kunnen maken. Maar, zo zeggen de gemeenten, dat kan alleen als wij ruimte hebben om goede afspraken te maken. Daarbij passen geen dwingende regels en nieuwe etiketten. Ze zijn bang dat vooral jongeren de dupe zullen worden van de voorrangsregels bij de 125 duizend banen.

60 duizend mensen
De 100 duizend nieuwe banen die werkgevers beloven te creëren en de 25 duizend die vanuit de overheden komen, zijn de komende jaren met voorrang beschikbaar voor herkeurde Wajongeren en mensen die op de wachtlijst staan met een indicatie voor de Sociale Werkvoorziening. ‘Maar wij hebben hier 60 duizend mensen die we allemáál aan het werk willen helpen’, aldus de Haagse wethouder Henk Kool (PvdA). ‘Wij hebben dus behoefte aan echt één regeling en niet aan nieuwe etiketjes.’ Volgens hem zijn werkgevers best bereid mee te denken over oplossingen maar werkt dwang niet. ‘Bij een werkgever die net 10 Sw’ers heeft geplaats, moet ik dan zeggen “neem alsjeblieft ook nog wat jongeren, want daar is de werkloosheid ook groot”. Dat werkt natuurlijk niet.’

Regionaal Sociaal Antwoord

De twee regio’s presenteerden onlangs aan staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) hun ‘Regionaal Sociaal Antwoord’ waarin ze beschrijven hoe ze door overleg met werkgevers en onderwijs aan oplossingen werken op regionaal niveau. Daarbij gaat het vinden van banen niet op de traditionele manier waarbij de overheid vraagt en de ondernemer voor banen moet zorgen, maar worden de rollen omgedraaid. Werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid en gemeenten en onderwijsinstellingen ondersteunen en helpen. ‘Er zijn al verschillende voorbeelden in onze regio’s waaruit blijkt dat die aanpak goed werkt’, aldus Kool. Hij noemt een schoonmaakbedrijf dat met mensen uit de Sociale werkvoorziening wil werken en anderen aanspoort hetzelfde te doen. Of een hovenier die jongeren uit het UWV bestand en met een arbeidshandicap werk en opleiding biedt als opstap naar een betaalde baan. ‘Er zijn veel bedrijven die bereid zijn zich extra in te spannen voor banen voor deze mensen’, aldus Kool. ‘Maar wel zonder allerlei regels.’


Andere regio's                         

De oproep van Kool en zijn collega’s uit de twee arbeidsmarktregio’s vindt ook in Almere gehoor. Wethouder Ineke Smidt (PvdA) is het van harte met hen eens. ‘Die nieuwe banen zouden er voor iedereen die onder de Participatiewet valt moeten zijn’, vindt ze. ‘Of het nou om een Wajongere gaat of om een Wwb’er, uiteindelijk verschillen mensen niet zoveel van elkaar.’ Toen Klijnsma op 2 december de nieuwe wet naar de Kamer stuurde, uitte Divosa meteen al kritiek op de beperkte groep voor wie de nieuwe banen beschikbaar komen. ‘Oneerlijke concrrentie’, aldus de vereniging van sociale diensten.

Reactie Klijnsma
Staatssecretaris Klijnsma laat in een reactie weten dat bij de invulling van de afspraken uit het sociaal akkoord ook de gemeenten betrokken zijn geweest. De banen zijn voor iedereen die zelf niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen en dat kunnen dus ook Wwb’ers of jongeren zijn. De voorrang voor Wajongeren en mensen met een Sw-indicatie ziet ze juist in het belang van de gemeenten. Als de nieuwe Participatiewet in werking treedt zijn gemeenten immers  ook voor hen verantwoordelijk. Voor werkzoekenden zonder beperking die ook gewoon in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen (waaronder de jeugdwerklozen waar wethouder  Kool op doelt) kunnen gemeenten putten uit de reguliere en daarvoor bestemde middelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Patrick Moonen (Controller) op
Wat gebeurt er met mensen met een arbeidsbeperking die voldoende zijn opgeleid (wo/ hbo) maar niet kunnen concurreren met kandidaten zonder beperking? Als er ook nog eens wordt bezuinigd op hulpmiddelen.
Door H. Werkendam (Rijksambtenaar) op
Er ontstaat niet ineees nieuw werk als je een regeling instelt. Als je een bepaalde groep dus voorrang geeft op een andere zal er altijd verdringing plaatsvinden.