of 64740 LinkedIn

Klijnsma toch in gesprek over verdeelmodel bijstand

Vorige week zei Klijnsma niet in gesprek te gaan over de kritiek op het verdeelmodel voor 2016, maar ze gaat toch weer praten met de VNG en Divosa, zegt ze nu.

Staatssecretaris Klijnsma gaat toch weer met de VNG en Divosa in overleg over het nieuwe verdeelmodel voor het bijstandsbudget. Maar wat Klijnsma te brengen heeft aan de gemeenten, is nog afwachten.

Aangepast model

In 2015 trad een nieuw model in werking om het macrobudget voor de bijstandsgelden over alle gemeenten te verdelen. Dit na een lange zoektocht om te komen tot het meest eerlijke model. Klijnsma koos daarbij voor een ander model dan de gemeenten wilden. Voor het jaar 2016 werd het model op enkele punten aangepast, na overleg met onder meer de Raad voor de financiële verhoudingen, de VNG en de vereniging van sociale diensten Divosa. Maar de kritiek bleef.


Uitschieters
Begin oktober maakte het ministerie van Sociale Zaken bekend hoeveel geld de gemeenten in 2016 krijgen om de bijstandsuitkeringen betalen. Het macrobudget, dat 23 miljoen euro hoger is dan het budget van 2015, wordt op een nieuwe manier verdeeld. De meeste gemeenten gaan erop vooruit, maar er zijn ook uitschieters naar beneden. Zoals Amsterdam dat het met 25 miljoen euro minder moet doen. De nieuwe budgetten voor 2016 zorgden voor veel onrust in gemeenteland. Divosa is tegen de nieuwe verdeling, de G4 riep op tot een ander model, de VNG volgde. Ondertussen loopt ook nog een rechtszaak die de gemeente Nijmegen tegen het nieuwe model aanspande.

In samenspraak

Na de eerste kritiek liet Klijnsma nog weten niets te voelen voor weer een aanpassing op het verdeelmodel. Ze wees erop dat veel gemeenten erop vooruit gaan, dat er altijd winnaars en verliezers zijn en dat het nieuwe model bovendien in samenspraak met VNG en Divosa tot stand gekomen is.

Kiertje
Maar nu lijkt de deur toch op weer op een kiertje te staan. Het ministerie van Sociale Zaken bevestigd de gesprekken met VNG en Divosa. Of Klijnsma bereid is het model weer aan te passen, of voor 2016 terug te vallen op een verdeelmodel op basis van historische cijfers, zoals gemeenten en Divosa willen, is afwachten. ‘Deze week is er ambtelijk overleg om vast te stellen waar er sprake is van knelpunten’, meldt het ministerie. Dit wordt eerst in kaart gebracht voordat er op bestuurlijk niveau wordt doorgepraat. Dat bestuurlijk overleg zal waarschijnlijk pas na het herfstreces plaatsvinden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Een ander geluid op
VNG = Vereniging van Nederlandse Grote Gemeentes :-)
Door Mark op
De macht van de grote gemeentes die letterlijk bij de ministeries aan tafel zitten