of 59318 LinkedIn

Klijnsma stuurt Quotumwet naar Kamer

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Quotumwet naar de Tweede Kamer gestuurd.

Staatssecretaris Jette Klijnsma (PvdA, SZW) heeft zojuist de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet is de laatste grote wet die de afspraken uit het sociaal akkoord moet regelen.

100 duizend banen
In het sociaal akkoord is afgesproken dat tussen nu en 2026 in de marktsector 100 duizend banen gecreëerd worden voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, in eerste instantie Sw’ers en Wajongeren. Bij de overheid worden in tien jaar tijd nog eens 25 duizend banen geschapen. De quotumwet die nu naar de Kamer is gestuurd treedt – net als de Participatiewet – op 1 januari in werking maar wordt pas ‘van stal’ gehaald als bedrijven er niet in slagen de beloofde banen te creëren.

Nulmeting
Om vast te kunnen stellen of de ‘garantiebanen’ nieuw zijn of niet wordt nog dit jaar een nulmeting uitgevoerd, waarbij 1 januari 2013 als ijkpunt is gekozen om de groei van het aantal nieuwe banen te kunnen berekenen. Werkgevers kunnen bij het aanbieden van banen aan deze groep ondersteuning krijgen met voorzieningen als loonkostensubsidie, no-risk polissen, jobcoaches en werkplekaanpassingen.

Inleenconstructie 

In de wet is afgesproken dat mensen die via een ‘inleenconstructie’ zoals een uitzendbureau of detachering aan het werk gaan bij een reguliere werkgever ook meegeteld zullen worden. Dit op aandringen van uitzendbureaus, sociale partners en de Wsw-sector. Ook de Raad van State adviseerde dit. Hoe de uitvoering hiervan precies geregeld gaat worden, is nog niet bekend en zal uitgewerkt worden.

Stok achter de deur
2016 wordt het eerste meetmoment voor de extra banen. Als er dan niet genoeg nieuwe banen gecreërd zijn, treedt de Quotumwet in werking. In dat geval komt er een boete van 5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats. Dit geldt alleen voor bedrijven met meer dan 25 werknemers. De boetes zullen worden berekend door UWV en door de Belastingdienst aan de werkgever bekendgemaakt. De quotumheffing wordt op zijn vroegst per 1 januari 2017 geactiveerd. Hoewel Klijnsma de wet als een harde stok achter de deur omschrijft, tekent ze daarbij wel aan dat dit het geval is ‘na overleg met de sociale partners en de VNG’.

Nooit nodig
Klijnsma heeft er vertrouwen in dat de gemaakte afspraken met werkgevers en werknemers worden nageleefd en dat die banen er komen. 'Deze groep, die net als iedereen dolgraag een baan wil, heeft te lang aan de zijkant gestaan. Eerlijk gezegd hoop ik het quotum nooit nodig te hebben.'

Vanmiddag stemt de Eerste Kamer over de Participatiewet. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.