of 59206 LinkedIn

Klijnsma laat Kinderombudsman armoede onderzoeken

Klijnsma wil weten of het zogeheten Kindpakket dat steeds meer gemeenten ingevoerd hebben om armoede onder kinderen aan te pakken echt zoden aan de dijk zet.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken) gaat Kinderombudsman Marc Dullaert vragen een vervolgonderzoek te doen naar hoe gemeenten omgaan met het bestrijden van armoede onder kinderen. Dat zei Klijnsma in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een artikel in Binnenlands Bestuur.

Werkt Kindpakket?
Het artikel wijst uit dat het voor kinderen die in armoede opgroeien veel uitmaakt waar ze wonen. Zo kan de mate van ondersteuning in de ene gemeente vier keer zo groot zijn als in een andere gemeente. Klijnsma zegt van de Kinderombudsman te willen weten of het zogeheten Kindpakket dat steeds meer gemeenten ingevoerd hebben om armoede onder kinderen aan te pakken echt zoden aan de dijk zet. Hoe het onderzoek precies opgezet wordt, wordt nu besproken met de Kinderombudsman.

Garantie
Klijnsma kreeg tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer veel vragen over de armoedeondersteunende maatregelen die gemeenten nemen. SP-Kamerlid Sadet Karabulut noemde het niet uit te leggen aan kinderen in de gemeente Noordoostpolder dat zij op veel minder steun van de gemeente kunnen rekenen dan een kind in bijvoorbeeld Schiedam. Ze wil daarom van Klijnsma de garantie dat het Kindpakket in alle gemeenten ingevoerd wordt, zodat er geen verschillen meer zijn.

Promoten

Klijnsma zelf wil niet verder gaan dan het ‘promoten’ van het Kindpakket bij gemeenten. ‘Ik zie ook dat steeds meer gemeenten dat Kindpakket echt gebruiken’, Aldus de staatssecretaris. ‘Daar ben ik blij om, want het tegengaan van armoede onder kinderen is hartstikke essentieel.’ Aan een verplicht, vaststaand Kindpakket wil ze niet, omdat het aan de gemeenten is hoe ze dit gedecentraliseerde beleid precies invullen. Wel prees ze SP-wethouders die op dit punt goed ‘meedenken een mee-acteren’.

Overzicht van gemeenten
Klijnsma’s eigen partij, de PvdA, wil dat duidelijk wordt welke gemeenten achter blijven met de ondersteuning van kinderen in armoede. Kamerlid Keklik Yücel vroeg de staatssecretaris om een overzicht van gemeenten die weinig of geen beleid hebben op het gebied van ondersteuning van kinderen in armoede. Volgens Klijnsma wordt dit meegenomen in de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Gelijktrekken
D66 wil dat Klijnsma samen met de VNG en wethouders om tafel gaat om na te gaan of de voorzieningen rondom kinderen een beetje gelijkgetrokken kunnen worden, in ieder geval op het niveau van de samenwerkende gemeenten. Volgens Klijnsma gebeurt dit al regelmatig ‘Ik vind het echter ook belangrijk dat de VNG gaat staan voor het bestrijden van armoede onder kinderen’, aldus Klijnsma. Ze noemt het daarom goed dat de VNG de kindpakketten promoot.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Donders (mederwerker) op
Ben zelf in armoede opgevoed en het blijft mij echter achter volgen.door de lage opleidingen dat als gevolg van armoede.in deze maatschappij wordt dat alleen maar erger de ouders met een dikke portemonee kunnen hun kinderen laten studeren.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Er wordt in Nederland al veel te veel onderzocht. Daarmee worden zaken vooral op de lange baan geschoven. Het is gewoon een kwestie van inventariseren, logisch en praktisch beoordelen en nadenken en vooral van duidelijke wetgeving richting gemeenten. Daarvoor zijn deze staatssecretaris en dit Kabinet primair zelf verantwoordelijk. Regeren is meer dan alleen maar op een winkel passen.
Door Opmerker op
Mag hij dat wel van.... de nationale ombudsman?
Door secretaris ver. PEL op
Dat hele Kindpakket hier is gewoon een bezuinigingsoperatie geweest waarmee vervolgens goede sier werd gemaakt, want:
ten eerste zitten er veel meer alleenstaanden in de bijstand dan gezinnen en eenoudergezinnen, maar procentueel lijkt het alsof veel meer kinderen in armoede leven dan alleenstaanden. Lijkt bijv. 30% over een kleinere groep veel hoger dan 10% over een grote groep als je ook geen absolute aantallen noemt. Geld voor sommige regelingen voor iedereen met bijstand verschoof zo naar de kleinere groep met kinderen. Dan heb je plotseling meer geld per huishouden beschikbaar ten koste van een andere grotere arme groep huishoudens. Vervolgens gaf de gemeente wat subsidie aan particuliere instellingen en werd het Kindpakket vervolgens door hen uitgevoerd deels met eigen geld van deze instellingen. Dat was bezuiniging 2. Van overheid naar particulier initiatief met schimmige criteria voor wel/niet toekenning: de bedeling en de charitas terug in deze gemeente...Laat Klijnsma dat soort dingen ook eens onderzoeken..
Door alexander (oud-raadslid) op
Het is in beschaafd en zorgzaam Nederland dat de ene gemeente veel en de andere gemeente vrijwel niets doet.
Kinderen behoren in goede omstandigheden op te groeien, omdat daarmee ook hun verdere toekomst geborgd is. Het mag niet afhangen van de toevallige politieke mores van een gemeente. Aan gemeentelijke vrijheid zijn ook grenzen.