of 61869 LinkedIn

'Klijnsma gooit kind met badwater weg'

De wet die gemeenten verplicht om beschut werk in te richten doorkruist de initiatieven van sommige gemeenten voor de allerzwaksten op de arbeidsmarkt. ‘Ik vrees dat we dan het kind met het badwater weggooien’, klinkt het uit Utrecht. ‘Het druist in tegen de autonomie die je mag verwachten van een decentralisatie’, vindt Tilburg.

De wet die gemeenten verplicht om beschut werk in te richten doorkruist de initiatieven van sommige gemeenten voor de allerzwaksten op de arbeidsmarkt. ‘Ik vrees dat we dan het kind met het badwater weggooien’, klinkt het uit Utrecht. ‘Het druist in tegen de autonomie die je mag verwachten van een decentralisatie’, vindt Tilburg.

Te snel

Deze week kwam staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) met haar wetsvoorstel om gemeenten te verplichten vanaf 1 januari beschut werk in te richten. Dit omdat gemeenten fors achterlopen op de streefgetallen die ertoe moeten leiden dat in 2046 zo’n 30 duizend beschutte plekken zijn gecreëerd. De Utrechtse wethouder Victor Everhardt (D66) erkent dat landelijk gezien het aantal plaatsen achterblijft en snapt daarom dat Klijnsma zich afvraagt of gemeenten wel in actie komen. ‘Maar om anderhalf jaar na de invoering van de Participatiewet meteen met een nieuwe wet te komen, is gewoon een stap te snel’.

Meer mensen helpen
Utrecht heeft voor de invulling van de Participatiewet gekozen voor de aanpak OpMaat. ‘Er doen nu 27 mensen mee die we door extra begeleiding de kans geven om zich maximaal te ontwikkelen, als het mogelijk is naar een reguliere baan’, aldus de wethouder. ‘Die mensen zijn zinvol bezig en ontwikkelen zich. Sommigen kunnen later een echte baan krijgen, voor anderen is dat misschien te hoog gegrepen, maar ook zij ontwikkelen zich. Voor het geld dat we hieraan besteden, zouden we 7 beschutte werkplekken kunnen creëren.’

Vernieuwing
Het zijn de cijfers waarmee Utrecht de aanpak kan verdedigen. Maar belangrijker nog is het idee achter de decentralisatie. Everhardt: ‘Met de decentralisatie is gezegd “gemeenten, pak je verantwoordelijkheid”. Wij doen dat in Utrecht doordat we met hetzelfde geld veel meer mensen ondersteunen. We zijn anderhalf jaar bezig en dan wordt ineens de wet veranderd. Dat is echt veel te vroeg.’ Hij denkt dat door de verplichting de nieuwe initiatieven zullen verdwijnen terwijl er juist behoefte is aan vernieuwing. ‘Het was toch de bedoeling gemeenten ruimte te geven om het maximale eruit te halen? Ik vrees dat we met deze nieuwe wet het kind met het badwater weggooien.’


Jammer 

Ook in Tilburg zijn teleurgesteld over de voorgenomen verplichting. ‘Jammer’, vindt wethouder Erik de Ridder, ‘want het beeld wordt geschapen dat gemeenten niet veel doen, maar wij doen en bereiken echt wel wat.’ Officieel staat de teller in Tilburg op nul beschutte plekken. Maar er zijn ruim 60 mensen ‘in procedure’, wat wil zeggen aan het werk in de Sw of in een reguliere baan, in de arbeidsmatige dagbesteding of op een vrijwilligersplek. Mensen die wellicht op weg zijn naar een reguliere baan.

Budget
De wet druist in te de decentralisatiegedachte én tegen het perspectief dat we nu aan de mensen kunnen geven, vindt De Ridder. Hij wijst er bovendien op dat met de komst van een nieuwe wet toch weer twee aparte groepen worden geschapen, terwijl de Participatiewet er nou juist voor bedoeld was dat er één regeling zou komen. Klijnsma negeert daarbij de vragen die gemeenten hebben over de financiën van beschut werk. ‘De afbouw van de oude Sw gaat veel langzamer dan gepland, wat gemeenten veel meer geld kost. En als er binnenkort een cao voor beschut werk komt – waarmee je overigens een Sw-2 creëert – moet er nog veel meer geld bij. De staatssecretaris reageert niet op de vraag hoe gemeenten dit moeten opvangen.

Lobby in Den Haag
Zowel Tilburg als Utrecht zullen de lobbymachine richting Den Haag aanzetten om te voorkomen dat de wet aangenomen wordt. ‘Als het wet wordt, zullen we ons eraan houden’, zegt De Ridder. ‘Maar we zijn het er niet mee eens en zullen dan kijken hoe we onze eigen ideeën kunnen blijven realiseren.’ Als tegenhouden niet lukt, zal zijn Utrechtse collega proberen aan te sturen op aanpassing zodat lokale initiatieven als die in Utrecht en Tilburg kunnen blijven bestaan. Het idee achter de Participatiewet is immers ook dat gemeenten hun eigen keuzes kunnen maken. Everhardt: ‘Er moet  ruimte blijven voor lokale initiatieven blijft zodat we dit soort dingen kunnen blijven doen.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door rinus jespers (ex wsw , mede werker .) op
ik zit in WAO ;WIA , en wil voor geen goud meer in wsw werken
het is geen pretje er te mogen werken ,eentonige werk onredelijk chef s werk druk en strenge regeltje s weinig vrij heid , als gehandicapte medewerker is het werken of ontslagen worden dus geen keus of ziek worden en in wia terecht komen IS MIJN ERVARING MET EEN WSW in de jaren 80 en 90 JAMMER . hopelijk is het nu beter gestelt .
Door Alexander (oud-raadslid) op
Autonomie bij decentralisatie en wij doen toch al zo ons best, zijn prachtige politieke argumenten. Wij hebben het gezien aan de Huishoudelijk Hulp in de WMO. Vaak bedoeld om dingen lekker vooruit te schuiven, of soms stee verslechteren, omwille van een leuke gemeentelijke begroting.. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat enkele gemeenten het goed doen, maar als de overgrote meerderheid nu nog geen substantiële vooruitgang kan laten zien is de macht van de knoet, of de wet, wat vriendelijker klinkt, prima. Het gaat uiteindelijk om mensen en dan nog om diegenen die niet buiten onze hulp kunnen. .
Door Marcel van der Linden op
Beste Ciska,
De WWB is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig werk te vinden en in hun levensbehoeften te voorzien. Als je zelfstandig in je levensbehoeften kunt voorzien kom je dus niet in de WWB.
De politiek heeft besloten dat de SW-ers hun rechten behouden. Zij houden dus recht op hun oude salaris dat soms hoger is dan het minimumloon.

Rotterdam heeft prima voorzieningen voor SW-medewerkers. Er zijn meer dan 2000 SW-ers in dienst van de Gemeente Rotterdam, waarvan 1000 in een beschutte werkomgeving.
Volgens mij is juist Marco Florijn diegene die beschut werken voor Rotterdam wil behouden.
Mensen worden niet op een dumpplek gezet, maar op een plek die zo goed aansluit op de fysieke en psychische mogelijkheden . Daar waar dat niet het geval is, krijgen SW-medewerkers aangepast werk. Dus Rotterdam neemt haar verantwoordelijkheid. Met jouw verhaal doe je de SW-medewerkers tekort, de ambtenaren, de politiek, de Rotterdamse Ombudsman, vakbonden en Ondernemingsraad.
Door Cisca van Bommel op
In Rotterdam hadden we een prima voorziening voor beschutte werkplekken, maar onder de bezielende leiding van (PvdA) wethouder Marco Florijn werd deze in recordtempo afgebouwd. Alleen nog maar de ergste "gevallen" hebben nu recht op een beschutte werkplek. Voor de mensen in de SW wordt gewoon een dumpplek geregeld zonder goed te kijken of het werk wel aansluit op de (fysieke) mogelijkheden van de SW-werknemer. De participatiewet is een regelrecht gedrocht waar we (vanuit het perspectief van de SW-geïndiceerde) eigenlijk zo snel mogelijk vanaf zouden moeten willen. Wie kan mij in begrijpelijk Nederlands uitleggen waarom een werknemer met een SW-indicatie nieuwe stijl (dus WAJONG of WWB) nooit méér zou kunnen verdienen als het minimumloon? De huidige ("oude") SW kent een CAO met een loongebouw en fatsoenlijke salarissen. Ik vrees dat de participatiewet uitsluitend is ingegeven door de bezuinigingswoede (-waanzin) en dat deze haar doel volledig voorbij schiet. Een handicap word je mee geboren of krijg je later in je leven. Je hebt er niet om gevraagd, maar de participatiewet werkt wel als een soort straf.
Door jan (Zelfstandig) op
Die mevr Klijnsma wil een ieder aan het werk hebben.
Goed bedoelt, echter willen de bedrijven ook iedereen voor werk?
In de plantsoenen dienst kunnen er nog veel bij ook vluchtelingen , die zo graag willen werken.
Werkvoorzienings Schap Klijnsma laat ze schoffelen snoeien en blad ruimen, super
Door SWer (SWer) op
Aan Rik (ambtenaar):
deels reageer ik op het beleid van Tilburg, aangezien beweringen gestaafd moeten worden met een bron : die wordt gegeven door de verwijzing naar Baanbrekers. Het is duidelijk dat U niet de moeite heeft genomen om dit dokument te lezen, waarin landelijk toegepaste principes worden beschreven.
Het maakt niet uit of het Baanbrekers (Waalwijk) of Tilburg betreft.
Misschien is het een ideetje om ambtenaren te vervangen door jonge universitaire werknemers, die 1.beter opgeleid zijn 2, goedkoper zijn mbt salaris* 3.Innovatief kunnen denken 4.gescreend worden op empathie (net zoals een arts in opleiding).
* salarissen van 60.000 euro bruto op jaarbasis, excl. 12000 aan bonus voor een willikeurige ambtenaar, daar valt toch wel op te bezuinigen?
Door Floor de Wit op
De PvdA gaat deze regeltjes en dwang van Klijnsma in de komende verkiezingscampagne inzetten om haar sociale gezicht op te poetsen. #trap-er-niet-in.
Door Rik (ambtenaar) op
Beste SWer, je hebt het over Tilburg en verwijst naar Baanbrekers. Baanbrekers is region waalwijk en omstreken. Niet Tilburg.
Door Johannes (ambtenaar) op
"die ertoe moeten leiden dat in 2046 zo’n 30 duizend beschutte plekken zijn gecreëerd." uit bovenstaande tekst.
2046 is wel een heel erg lange termijn
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Met regeltjes en dwang dood je creativiteit. Faciliteer voorwaarden en zorg voor enthousiasme. Hoe het anders kan en hoe je de doelgroep nieuwe kansen biedt, kan mevrouw Klijnsma zien bij haar opvolger - wethouder - Baldewsingh in Den Haag. Hier zijn enkele honderden banen gecreëerd voor mensen met een handicap en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt.