of 59318 LinkedIn

Klijnsma gaat 'gratis geld' onderzoeken

Staatssecretaris Klijnsma gaat onderzoeken of de experimenten met 'gratis geld' onder de huidige wet kunnen doorgaan, of dat er een AmvB moet komen die het mogelijk maakt. De gemeenten zijn enthousiast.

De vier gemeenten die willen starten met experimenten waarbij bijstandsuitkeringen worden verstrekt onder minder strenge regels dan de wet voorschrijft, moeten nog even geduld hebben. Maar helemaal onwelwillend staat staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken) er niet tegenover.

Gratis geld
Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen hebben alle vier plannen om de strenge bijstandsregels te laten vieren. Ze willen pilots opstarten over wat in de volksmond ‘gratis geld’ of ‘basisinkomen’ worden genoemd. Staatssecretaris Klijnsma moet deze plannen goedkeuren, maar dat stuitte op problemen. Onder de huidige Participatiewet zou er geen ruimte zijn. Ze riep de vier op om tot een gezamenlijk plan te komen. Dat plan is inmiddels gepresenteerd, waarbij zowel de overeenkomsten als de verschillen aan bod kwamen.


AmvB
Tijdens een bijeenkomst waarbij de gemeenten en Klijnsma aanwezig waren, zijn de plannen toegelicht. Het ministerie gaat onderzoeken wat onder de huidige Participatiewet mogelijk is en wat via een AmvB (algemene maatregel van bestuur) geregeld kan worden om de experimenten mogelijk te maken. In de tweede helft van december wordt verder gepraat.

Andere toon 

Tilburg is blij met de houding van Klijnsma. Zag het er eerst nog naar uit dat ze niet erg enthousiast was over de ideeën van de vier gemeenten, nu is de toon anders, aldus een woordvoerder. ‘Het is voor ons belangrijk dat we het ministerie meekrijgen in de beweging die we willen maken. Dus ondanks dat we graag op 1 januari van start waren gegaan, wachten we nu. Liever samen met het ministerie dan nu onze plannen doorduwen.’


Wet kost tijd en geld
Volgens de vier gemeenten bevat de Participatiewet een ingewikkeld systeem van re-integratieverplichtingen en hoge sancties. De uitvoering ervan kost bovendien veel tijd en dus geld waardoor minder geld overblijft voor coaching en begeleiding. In plaats van mensen te helpen eigen keuzes te maken, beperkt het juist de eigen verantwoordelijkheid, aldus de vier gemeenten. Ook creëert het systeem van toezicht en sancties een belangentegenstelling tussen gemeente en burger die er fundamenteel niet is.

Vriendelijker systeem
In de experimenten willen de gemeenten  uitzoeken of financiële prikkels en sancties zorgen dat mensen sneller uit de uitkering komen of dat een vriendelijker systeem, met minder kosten, wellicht net zo goed werkt. Ze willen onderzoeken welke regels en voorwaarden werken en welke niet. Alle gemeenten werken daarbij nauw samen met onderzoekers van verschillende universiteiten.

Prikkels
Klijnsma heeft eerder aangegeven dat de gemeenten gezamenlijk op moeten trekken in de experimenten. In een document hebben de vier uitgelegd welke overeenkomsten en welke verschillen er zijn in de experimenten. Zo wil Utrecht kijken welke prikkels werken en welke niet. In Tilburg laat de integratieplicht vervallen en inkomsten uit werk vrij. In Groningen kunnen bijstandsgerechtigden zelf de vorm van bijstand kiezen en in Wageningen wordt een intensievere dienstverlening gecombineerd met een grotere vrijlating van inkomsten.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bor (Doeternietoe) op
Het is dan ook bijna Sinterklaas om voor een basisinkomen te pleiten. Want er zullen inderdaad velen zijn die van het basisinkomen gaan genieten en daarnaast onzichtbaar worden voor de rijksbelastingdienst. Voor alle loyale Nederlanders die wel zichtbaar zijn voor de Rijksbelasting en Sinterklaas moeten voorzien van een zak met geld zal dit wat zuur worden om vroeg het bed uit te moete. Schaf dan het kapitalisme af en laat ieder naar mogelijkheid mee doen en in ruil hiervoor kan je goederen en eten krijgen. Geld bestaat dan niet meer en er zijn handen en ogen nodig om toe te zien dat ieder meedoet. Wedden dat ieder sociaal mee kan doen en er veel tijd voor hobbys en leuke dingen overblijft?
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Beste DNO,

Ik herb de [Belgische uitzending met veel aandacht bekeken. De centrale thema´s in die uitzending zijn 1) Het dorpje Otjevero in Namibië, 2) Een voornemen voor een Zwitsers volksreferendum en 3) Een soort macro economische berekening voor de economie van België.

1) Otjevero is een afgelegen dorp in Namibië. Dat impliceert dat het een hechte gemeenschap is, met zeer veel sociale controle. Collectief eigendom is in die gemeenschappen een zeer recent gegeven. Al deze dorpen beheerden gemeenschappelijke weidegrond. Het gezamenlijke beheer en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze weidegrond hebben altijd voortreffelijk gefunctioneerd. Daar kwam een abrupt einde aan na nationalisatie van deze gronden. Staatsverantwoordelijkheid trad in de plaats van gemeenschapsverantwoordelijkheid. Het gevolg was dat de dorpsbewoners zich niet meer geremd voelden. Overbeweiding en verlies van vruchtbare grond was het gevolg.

De nationalisatie maakte een diepe inbreuk op de hechtheid van deze gemeenschappen. Hechtheid en de daarbij behorende sociale controle maken gedeelde verantwoordelijkheid mogelijk.
De versnippering en de fragmentatie van de westerse wereld hebben een zelfzucht veroorzaakt die ieder experiment met gedeelde verantwoordelijkheid verdoemt.

2) Het Zwitserse initiatief voor een volksreferendum over basis inkomen geeft geen enkele zekerheid over de vraag of de Zwitserse bevolking dit ziet zitten. Gelet op de zeer eenzijdige samenstelling van de groep mensen die dit in Zwitserland bepleiten, is het een illusie dat het volk zich voor basisinkomen uit zal spreken.
Ik wijs er op dat deze bevolking zich ook heeft uitgesproken van een volledige sluiting van de grenzen voor buitenlanders. Externe profiteurs van het basisinkomen zijn bij voorbaat uitgesloten van deelname aan het gegarandeerde inkomen. Ik voorzie een betonnen barrière vergelijkbaar met de Israëlische barrière om Palestijnen buiten te houden.

3) De Belgische voorstanders maken een macro-economische berekening zonder daarbij afvloeiings- en invloeingseffecten te betrekken. Dat is een valse voorstelling van zaken. België is een open economie die zich niet kan afzonderen van haar omgeving.

In de uitzending wordt dan ook geopperd dat er minimaal zeven landen aan het basisinkomen dienen mee te doen, of liever heel Europa of de hele wereld.
Dat doet mij denken aan het Nederlandse initiatief van Frederik van Eeden; Walden. Citaat Wikipedia: ´De opzet mislukte door zakelijk wanbeheer en verduistering door inwoners.´

In de jaren 70 van de vorige eeuw was er een sterke wederopstanding van coöperatieve bedrijven. Die zijn allemaal een hectische dood gestorven na onenigheid tussen de oprichters.

Ergo: Tussen droom en daad staan praktische bezwaren, een zeer oude volkswijsheid. Laten wij ons die zeer ter harte nemen. In volkswaarheden zijn is belangrijke, essentiële kennis bewaard gebleven. Laten wij ons die ter harte nemen.
Door Nederland In Opstand (Community - http://facebook.com/nldinopstand) op
Men moet stoppen met het aan te duiden als 'gratis geld'. a) denkt de lading niet en b) doet de acceptatie geen goed (roept weerstand op) bij mensen die nog onbekend zijn met het systeem (vooroordeel).

Zie de voortreffelijke en duidelijke uitzending van de Belgen over het basisinkomen:
https://www.youtube.com/watch?v=IqzMOWgF80Y
Door johan (consulent) op
Jammer dat Maarten S niet kan lezen, anders had hij gelezen: “En dit alles ten koste voor die mensen waarvoor de bijstandswet ooit was bedoeld”
Ik verwacht niet veel vakmanschap van iemand die niet de moeite te lezen.

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Citaat: ´Ze willen pilots opstarten over wat in de volksmond ‘gratis geld’ of ‘basisinkomen’ worden genoemd´.

En vervolgens gaat veel van de discussie hier over die termen. Gemeenten en wetenschap hebben zich in zoverre laten corrigeren dat zij deze termen niet meer gebruiken. Zij gaan daar namelijk niet over.
Het zijn experimenten om tot meer resultaten te komen voor de minst zelfredzame mensen. Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten.

De discussie over basis inkomen is een politieke discussie. Deze discussie wordt op dit moment gedomineerd door de meest extreme voorstanders. Die van het Onvoorwaardelijk BI.
Ik raad al de voorstanders, maar speciaal degenen die OBI als het ultieme wondermiddel propageren, aan om het rapport van Actal ´Onderzoek naar regeldruk als gevolg van koppeling van regelingen aan inkomen van de burger´ te lezen:

http://www.actal.nl/adviezen/maak-inkomensonders …

In dit advies laat Actal zien waarom en hoe de complexiteit van gehanteerde begrippen en doorlooptijden tot een volstrekt onoverzichtelijk geheel leidt. Zelfs voor professionals. Dat maakt het zo extreem moeilijk.

Het opruimen van die wirwar is veel en veel belangrijker dan BI of OBI. Dan zijn regelingen namelijk makkelijk uit te leggen en toe te passen.
Door Maarten S. Ho (Allround Klantmanager) op
Jammer dat Johan(consulent) zo'n negatief wereldbeeld heeft, en vooroordelen tegenover de bjstandsbeoeftige burgers. Dat heeft helaas weinig met #vakmanschap te maken...
Door Bor (Doeternietoe) op
Het is dan ook bijna Sinterklaas om voor een basisinkomen te pleiten. Want er zullen inderdaad velen zijn die van het basisinkomen gaan genieten en daarnaast onzichtbaar worden voor de rijksbelastingdienst. Voor alle loyale Nederlanders die wel zichtbaar zijn voor de Rijksbelasting en Sinterklaas moeten voorzien van een zak met geld zal dit wat zuur worden om vroeg het bed uit te moete. Schaf dan het kapitalisme af en laat ieder naar mogelijkheid mee doen en in ruil hiervoor kan je goederen en eten krijgen. Geld bestaat dan niet meer en er zijn handen en ogen nodig om toe te zien dat ieder meedoet. Wedden dat ieder sociaal mee kan doen en er veel tijd voor hobbys en leuke dingen overblijft?
Door Anita Elsinga op
In Groningen mogen mensen een deel van hun extra verdiensten houden, maar ze leggen ook 50 euro per maand in. Dat geld krijgt men na 3 jaar ineens mee bij het opstarten van het bedrijf. Men kan dus nu starten met opleiding of stages e.d....
Door André Cesar (beleidsadviseur) op
Probleem is dat er nogal wat zwevers zijn die de wet niet goed kennen en dus ook niet weten hoe mooi en bruikbaar deze feitelijk in de huidige vorm is. Er is al heel veel mogelijk in de huidige wet; het gaat hem niet om de wet maar om de toepassing ervan. Streng op onderdelen is helaas nodig omdat het in de aard van de mens zit om het onderste uit de kan te halen: niet iedereen is even lief. Regels vriendelijker maken vind ik onjuist; het is soms nodig om mogelijkheden te behouden om flink te handhaven. Ook met de huidige regels kun je heel vriendelijk en hoffelijk met bijstandsgerechtigden omgaan en ze de ruimte geven. De wet is een middel geen doel.
Door Ria van der Weide (WAO) op
Ooit was er een plan geïntroduceerd door Jelle Zijlstra om burgers te belonen voor hun initiatieven door ze 5000 gulden te geven als ze zelf hun eigen baan creëerden of zelfstandig uit de uitkering kwamen. Dit plan heeft het natuurlijk nooit gehaald. Maar het blijft een goed idee. Belonen i.p.v. Straffen werkt immer beter! Plan maar weer eens uit de kast halen?