of 59329 LinkedIn

Klijnsma dreigt gemeenten: beschut werk beter aanpakken

Als gemeenten geen werk maken van het creëren van 30 duizend beschut werkplekken, gaat staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) in de wet opnemen dat ze dit moeten doen. Dat dreigement uitte ze in een brief waarin ze de Tweede Kamer informeert over de stand van zaken rondom beschut werk. Klijnsma noemt gemeenten erg afwachtend.

Als gemeenten geen werk maken van het creëren van 30 duizend beschut werkplekken, gaat staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) in de wet opnemen dat ze dit moeten doen. Dat dreigement uitte ze in een brief waarin ze de Tweede Kamer informeert over de stand van zaken rondom beschut werk. Klijnsma noemt gemeenten erg afwachtend.

Erg hard gaat het niet
Dit jaar moeten 1600 mensen die ook met loonkostensubsidie en begeleiding niet aan de slag kunnen bij een reguliere werkgever beschut gaan werken. Gemeenten moeten die plaatsen creëren. In totaal zullen de komende jaren 30 duizend van deze beschut werkplekken gerealiseerd moeten worden. Maar erg hard gaat het nog niet met deze werkplekken. Eerder deze maand waarschuwde voorzitter Job Cohen van de brancheorganisatie voor sociale werkvoorzieningen Cedris al dat het getal van 1600 bij lange na niet gehaald gaan worden in het tempo dat gemeenten nu hebben.


41 aanvragen
Klijnsma bevestigd, met een onderzoek van de Inspectie SZW in de hand, de vrees van Cohen. Tot september van dit jaar hebben alle gemeenten slechts 41 keer iemand bij het UWV aangedragen voor een indicatie voor beschut werk. Hoeveel van hen die indicatie gekregen hebben, vermeldt Klijnsma niet. De Amsterdamse wethouder Arjen Vliegenthart zei eerder dat het UWV veel te streng is en veel mensen die de gemeente voordraagt, te goed bevindt voor beschut werk. Klijnsma wil niet weten van kritiek op het te strenge UWV. ‘Ik ben van mening dat de beoordeling door UWV zorgvuldig dient te zijn. Beschut werk is namelijk echt bedoeld voor die mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben’, schrijft ze aan de Kamer.


Eén op de vijf
Uit het onderzoek van de Inspectie, dat in z’n geheel in het najaar zal worden gepresenteerd, blijkt verder dat één op de vijf gemeenten niet van plan is beschut werk aan te gaan bieden aan haar inwoners. De redenen daarvoor zijn voor een deel financieel van aard: de kosten zijn te hoog en het budget te laag. Ook vinden ze het financiële risico te groot. Daarnaast vinden ze het oneerlijk dat een groot deel van het totale budget naar een kleine groep mensen gaat


Ongepast
Klijnsma is het niet eens met de 73 gemeenten die beschut werk niet gaan aanbieden. Ze noemt ‘volstrekt helder’ dat beschut werk moet worden aangeboden en vindt het ‘ongepast’ dat gemeenten al op voorhand zeggen het niet te zullen inrichten. ‘Mocht in het najaar van 2016 blijken dat gemeenten ondanks de hierboven beschreven handreikingen onvoldoende werk maken van het creëren van beschut werkplekken, dan zie ik mij genoodzaakt wettelijk te verankeren dat gemeenten beschut werkplekken beschikbaar moeten stellen.’


422 plaatsen in 2015
Van de 320 gemeenten die wel beschut werk aanbieden, geven  114 gemeenten aan dat ze dit jaar gezamenlijk 422 plekken gaan realiseren. 64 procent (206 gemeenten) noemen geen aantallen, maar het streefgetal van 1600 lijkt ver weg. Om het inrichten van beschut werk een impuls te geven, heeft Klijnsma de gemeenten extra geld beloofd, zo bleek uit de stukken voor Prinsjesdag. Vijf jaar lang komt 20 miljoen beschikbaar, 100 miljoen in totaal. 74 miljoen daarvan moet gemeenten helpen in de opstartfase. Waar het geld precies naartoe gaat, wordt besloten in overleg met de VNG, Cedris, UWV en de sociale partners.

No-rikspolis
Een deel van het geld zal gaan naar extra implementatie-ondersteuning aan gemeenten die nog bezig zijn met de vraag hoe beschut werk in te zetten en vorm te geven. Tenslotte is een deel van het geld bestemd voor een het gelijktrekken van de no-riskpolis voor de groep beschut werk. Deze polis bestaat voor mensen die onder de banengarantie vallen (de 125 duizend banen voor mensen met een arbeidsbeperking), maar omdat beschut werk hier niet onder valt, gold de no-riks polis niet voor hen. Dat wil Klijnsma met een nota van wijziging veranderen in de wet.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door doornroosje24 (floormanager) op
Op you tube staat een filmpje dat ze in Oude IJsselstreek verkondigd dat de SW nooit mag verdwijnen. Samson de meneer die zijn dochter inzette tijdens de campagne deed hetzelfde. Maar nu is het afgebroken. En nu waar moeten ze nu de mensen plaatsen. O ja dreigen....
Door Caroline op
Even googlen en wat blijkt: Klijnsma heeft het afgelopen kwartaal al 3x over verschillende onderwerpen de gemeenten 'gedreigd'. Maar dat is ook alles wat deze dame doet ( en kan ?). Tandeloze tijgerin, dus.
Door Donders (mederwerker) op
Ja Krijn je moet zeker bang worden,!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Dat deze hervorming zonder wettelijke sancties een fiasco zou worden kon je op je klompen zien aankomen. Het gaat niet alleen mis bij de gemeenten, provincies en het Rijk (!!!) zelf (daar horen we Klijnsma overigens nooit over) maar nog meer bij het bedrijfsleven. Nog langer uitstel van wettelijke maatregelen is daarom onverantwoord.
Door Johannes (adviseur) op
Er was een uitstekende regeling die op onderdelen aanpassing behoefde. In plaats van de WSW op te schonen is besloten deze af te schaffen, met alle gevolgen van dien. Mevrouw Kleinsma heeft het kind met het badwater weggegooid.
Door Krijn op
En, moeten we nou bang worden ?
Door Donders (mederwerker) op
Ach wat is het toch treurig de tijdelijke contracten worden niet verlengd.na 2 jaar naar de UVW twee keer een half jaar contract en dan een nog een jaar contract daarna weg wezen.zo gaat het in beschutwerk.mensen zijn van de wachtlijst afgehaald alleen voor geld uit Den Haag.zo gaat de Gemeenten om in samen werkking met de VNG die de werknemers niet eens een fatsoelijk CAO gunnen.en dan heb ik echt over de zwaksten in deze maatschappij dat door deze politieke mensen geen oog voor is.