of 58952 LinkedIn

Klijnsma blijft met Utrecht in gesprek over bijstand

Staatssecretaris Jetta Klijnsma blijft met de Utrecht in gesprek over de manier waarop de gemeente wil experimenteren met een soepeler bijstandsbeleid. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van de VVD. Utrecht wilde met experimenten beginnen maar heeft de pilot stopgezet omdat er nog overlegd werd met de gemeente.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma blijft met de Utrecht in gesprek over de manier waarop de gemeente wil experimenteren met een soepeler bijstandsbeleid. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van de VVD. Utrecht wilde met experimenten beginnen maar heeft de pilot stopgezet omdat er nog overlegd werd met de gemeente.

Onderzoeken
Utrecht was de eerste gemeente die klaar leek te zijn voor het experimenteren met verschillende regimes voor verschillende groepen mensen in de bijstand. Veel gemeenten willen dit, omdat ze willen onderzoeken of een ‘softer’ handhavingssysteem of meer mogelijkheden tot bijverdienen leiden tot een grotere uitstroom. Politiek een heikel onderwerp. Klijnsma is al zo’n twee jaar in gesprek met vier gemeenten om de experimenten mogelijk te maken binnen de huidige Participatiewet. Gemeenten die willen experimenteren moeten aan voorwaarden voldoen die genoemd zijn in het ‘Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet’ en ‘de Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet’ van het ministerie.


Geen verzoek
‘Het plan van aanpak van de gemeente Utrecht oogt als een experiment waarvoor andere gemeenten reeds een verzoek hebben ingediend op grond van het ‘Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet’. Wat daarbij opvalt is dat de gemeente Utrecht, die een dergelijk verzoek (nog) niet heeft ingediend’, schrijft Klijnsma aan de Kamer. Utrecht lijk ‘geen maatwerk lijkt toe te passen bij de inrichting van haar experimentgroepen, onder meer ten aanzien van het besluit om de sollicitatie- en re-integratieplicht niet op de gebruikelijke manier te handhaven.’


Goede argumenten

Klijnsma zegt dat ze hierover met de gemeente in gesprek is. Ze schrijft dat ze ‘in goede dialoog’ de gemeente wil wijzen op het feit dat de Utrechtse plannen strijdig zijn met de wet en ze wil bezien of de gemeente bereid is haar plannen aan te passen. Op de vraag van VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken wat ze gaat ondernemen tegen deze en andere wethouders die 'menen de verplichtingen die de Participatiewet kent naast zich neer te kunnen leggen' antwoord ze dat ze in gesprek wil blijven met hen. ‘Mijn ervaring is dat gemeenten bereid zijn gehoor te geven aan goede argumenten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Cornelis op
Ik kan mij niet aan de gedachte onttrekken dat dit hele experiment een grote politieke poppenkast is, die al vooraf gedoemd was om te mislukken. Als je écht wilt onderzoeken welke prikkels de grootste impact hebben binnen de PW, moet je de boel niet afblazen omdat het niet aan de wet voldoet. Daarom is het een experiment.
Door JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Je kan dingen beter oplossen door aan het werk te gaan en te kijken hoe dat uitpakt. Waarschijnlijk kosten al die gesprekken en bereidwilligheid om te luisteren meer dan de bijstandstrekkers eraan verdienen.
Door Caroline op
Moet mevrouw Klijnsma niet in haar moestuintje werken ?