of 59123 LinkedIn

Kleur eens buiten de lijntjes

Kennisinstituut Movisie heeft in het magazine Sociaal & Ondernemend zeven tips opgesteld voor gemeenten om sociaal ondernemers betere kansen te geven.

Sociaal ondernemen is in. Maar niet alleen dat, want met het tot stand komen van de participatiemaatschappij wordt het steeds belangrijker dat ook mensen met een arbeidsbeperking een ‘gewone’ baan hebben. Gemeenten zouden in sociale ondernemingen daarom een goede partner kunnen zien. Dat gebeurt al, maar nog niet altijd. Sociaal ondernemers worden nog regelmatig tegengewerkt door wetten en regels. Kennisinstituut Movisie heeft daarom in het magazine Sociaal & Ondernemend zeven tips opgesteld voor gemeenten om sociaal ondernemers betere kansen te geven.

Zorg voor één aanspreekpunt, is de eerste tip. Nu moet bijvoorbeeld een sociaal groenbedrijf langs de afdeling groenvoorziening en de sociale dienst. En als het tegenzit langs nóg een gemeentelijk loket. Eén aanspreekpunt scheelt tijd en frustratie. Maar niet alleen de voorkant, ook de achterkant moet beter op orde. Tegengestelde belangen van verschil­lende afdelingen belemmeren een sociaal ondernemer nog al eens, aldus Movisie. Een andere tip: meer en vaker experimenteren.  Natuurlijk zijn er wetten en regels waaraan gedacht moet worden, maar ‘kleur ook eens buiten de lijntjes’.

En mocht er toch een probleem zijn: los het samen op. Bijvoorbeeld door een wedstrijd uit te schrijven. Een buurtbegroting opstellen zodat iedereen kan zien waar de gemeente haar geld aan uitgeeft, is ook een goed idee. En de manier waarop gemeenten inkopen, kan beter afgestemd op sociale ondernemingen. Bijvoorbeeld door het belang van maatschappelijke meerwaarde te benoemen in de aanbesteding. De laatste tip is er eentje die ook als eerste had kunnen staan en een vaak gehoorde: ga in gesprek met sociaal ondernemers.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.