of 63606 LinkedIn

Klachten over inning eigen bijdrage Wmo

Er zijn klachten over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz bij de Nationale Ombudsman binnengekomen. De Nationale Ombudsman heeft minister De Jonge van VWS om opheldering gevraagd.

Er zijn klachten over de inning van eigen bijdragen bij de Nationale Ombudsman binnengekomen. Die gaan onder meer over onduidelijkheid en ontevredenheid over het innen van de eigen bijdragen Wmo en Wlz (Wet langdurige zorg) over maanden waarin geen zorg is ontvangen. De Nationale Ombudsman heeft minister De Jonge van VWS om opheldering gevraagd.

Geen zorg

De Jonge besloot in april dat veel Wmo-cliënten over april en mei geen eigen bijdrage hoefden te betalen. Het ging om mensen die hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding krijgen. Deze hulp en ondersteuning kon in veel gevallen niet of niet op de gebruikelijke manier worden gegeven. ‘De ontvangen klachten en signalen variëren van onduidelijkheid en ontevredenheid over het innen van de eigen bijdragen Wmo over maanden (naast april en mei 2020) waarin geen zorg is ontvangen, tot het alsnog moeten betalen van (hoge) eigen bijdragen Wlz, terwijl thuis minder tot geen zorg is geleverd en de mantelzorger hierdoor extra is belast’, schrijft ombudsman Reinier van Zutphen aan de minister.

 

Tijdelijk stopzetten

De ombudsman hoort dat zorginstellingen of andere zorgaanbieders verschillend omgaan met de situatie. ‘De een is bereid de zorg administratief stop te zetten met als gevolg dat tijdelijk geen eigen bijdragen worden berekend, terwijl de andere aanbieder aangeeft dat dit tijdelijk stopzetten niet mogelijk is zonder de zorg of plek in de instelling “kwijt te raken”.’ Daarnaast wordt erover geklaagd dat eigen bijdragen moeten worden betaald, terwijl tijdelijk geen gebruik is gemaakt van een plek in een zorginstelling. Als burgers bij het CAK – dat de eigen bijdrage int – aan de bel trekken, worden zij regelmatig ‘heen en weer gestuurd tussen hun gemeente, de zorgaanbieder, het zorgkantoor en het CAK.’   

 

Criteria

Nu Nederland is beland in een tweede coronagolf, bestaat opnieuw het risico dat de geïndiceerde zorg en ondersteuning ook dit keer niet (voldoende) kan worden geleverd. ‘Het is van belang dat burgers duidelijkheid krijgen over wat dit betekent voor de inning van de eigen bijdragen en waar zij terechtkunnen met vragen hierover’, schrijft Van Zutphen. Hij wil onder meer weten of en welke criteria er zijn op basis waarvan wordt besloten of vanwege het coronavirus geen of minder eigen bijdragen hoeven te worden betaald. Burgers moeten daarover goed worden geïnformeerd en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd als zij vinden dat er minder of geen eigen bijdragen zou moeten worden betaald.

 

Bij Ieder(in), Per Saldo en MantelzorgNL komen net zoals bij de Nationale Ombudsman soortgelijke meldingen binnen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.