of 59130 LinkedIn

Kinderombudsman: ‘Investeer in transformatie jeugdhulp’

Het nieuwe kabinet moet investeren in de transformatie van de jeugdhulp. Ook moet het zijn regierol meer sterker oppakken. Dat schrijft de Kinderombudsman in een brief aan informateur Edith Schippers.

Een nieuw kabinet moet investeren in de transformatie van de jeugdhulp. Ook moet het zijn regierol steviger oppakken. Dat schrijft de Kinderombudsman in een brief aan informateur Edith Schippers.

Rechtsongelijkheid

‘Het baart mij grote zorgen dat de beoogde inhoudelijke effecten van de stelselwijziging - snellere, betere, effectievere en integrale jeugdhulp - nog onvoldoende zijn behaald. Ook dreigt een onacceptabele rechtsongelijkheid door te grote verschillen tussen gemeenten’, schrijft de Kinderombudsman Margrite Kalverboer in haar brief. Knelpunten blijven liggen omdat regievoering te veel ontbreekt.


Regierol

De Kinderombudsman wijst op de stelselverantwoordelijkheid van het rijk bij de totstandkoming van de transformatie. ‘Ik vraag dan ook van het nieuwe kabinet dat het enerzijds substantieel investeert in jeugdhulp en jeugdzorg en anderzijds haar regierol meer neemt voor het behalen van de doelstellingen van de transformatie.’ Het is essentieel dat gemeenten en aanbieders over ‘passende financiële middelen beschikken om de transformatiedoelstellingen te halen’. Het kabinet moet actief sturen en kaders bieden zodat ‘passende, tijdige zorg van goede kwaliteit tot stand komt, toegesneden op de situatie en problematiek van het kind’. De schotten tussen de verschillende wetten moeten daarbij niet belemmerend werken. ‘Zorg dat het voor een kind niet uitmaakt of zijn zorg vanuit de Jeugdwet, de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet of de Wet Passend Onderwijs komt’, benadrukt Kinderombudsman.


Innovatiepot

De Ombudsman sluit met haar brief aan bij de aanbevelingen van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Die constateerde in haar derde jaarrapportage eveneens dat de transformatie van de jeugdhulp onvoldoende van de grond komt. Een tijdelijke ‘innovatiepot’ zou in de ogen van de TAJ gemeenten en aanbieders een zetje in de goede richting kunnen geven. Daarnaast stelt de TAJ dat administratieve lastendruk, liquiditeitsproblemen en de inkoop van hoog specialistische zorg hardnekkige problemen zijn die nu echt moeten worden aangepakt. Jeugdzorg Nederland pleitte in een reactie op de TAJ-rapportage voor meer rijksgeld om vernieuwing van de grond te krijgen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door James Habibuw (Relatiemanager/Adviseur Public Affairs Sociaal Domein bij de Gemeente Bergen op Zoom) op
Ligt de regiefunctie van alle decentralisatietaken c.q.transformatie Sociaal Domein niet op het bordje van de Lokale Overheid? Gemeenten moeten vanuit die rol er voor zorgdragen dat de transformatie binnen het sociaal domein uitgevoerd wordt in coproductie met andere overheden, maatschappelijk instellingen, burgers, bedrijven en onderwijsinstellingen. De Rijksoverheid is aan zet als de nodige (landelijke) randvoorwaarden hiervoor ontbreken. Ik zou zeggen, Rijksoverheid blijf aansluiting zoeken en blijf in gesprek met de lokale overheid. Door met elkaar op zoek te gaan naar de slimme verbindingen, moet het ons samen lukken om met minder geld een kwalitatief hoog zorgaanbod te realiseren voor onze burgers.