of 62812 LinkedIn

Kinderen niet gehoord bij huisvestingsproblemen

‘Huisvestingsproblemen voor kinderen strekken verder dan alleen een gebrek aan een dak boven hun hoofd', zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer.

Gemeenten moeten bij beslissingen over huisvesting meer aandacht besteden aan het belang van kinderen. Kinderen worden te vaak niet gehoord in zaken rondom huisvesting, en dat heeft schadelijke gevolgen voor het welzijn van kinderen.

Ongehoord
Dat zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Ze publiceert op maandag de verhalenbundel 'Ongehoord!', over kinderen die de dupe zijn van huisvestingsproblemen. Ook verschijnt er een handreiking die gemeenten er andere instanties kunnen gebruiken om het belang van kinderen beter mee te wegen in beslissingen rondom huisvesting. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld een huisuitzetting, inschrijving in een gemeente of de toewijzing van een nieuwe woning.

Ontwikkeling
‘Huisvestingsproblemen voor kinderen strekken verder dan alleen een gebrek aan een dak boven hun hoofd', zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer. 'Kinderen worden geconfronteerd met onzekerheid over de toekomst, instabiliteit door vele verhuizingen, gestreste ouders die geen of onvoldoende tijd en aandacht voor hen hebben, wisselingen van school en verlies van vriendschappen.' Omdat een veilige en stabiele omgeving cruciaal is voor de ontwikkeling van een kind, kunnen verkeerde beslissingen rondom huisvesting schadelijke gevolgen hebben voor het welzijn van kinderen.

Voorrang
De Kinderombudsman geeft toe dat het niet altijd makkelijk of zelfs mogelijk is om het belang van kinderen voorop te stellen. ‘In deze complexe situatie waarin huizen schaars zijn en gemeenten met veel problemen worstelen, realiseer ik mij dat het belang van het kind niet altijd voorrang kan krijgen op alle andere belangen. Dit neemt niet weg dat gemeenten en ook de rijksoverheid de impact die een besluit heeft op het kind  moeten onderzoeken en meewegen', aldus Kalverboer.

Vaste plek
De aanbeveling van de Kinderombudsman is om het belang van het kind structureel te verankeren in besluitvorming rondom huisvesting. Daarvoor moet zo nodig wet- en regelgeving, beleid en uitvoering aangepast worden. Zo krijgt de stem van het kind een vaste plek in de procedures. Daarnaast moet het onderwerp huisvesting onderdeel zijn van de integrale aanpak van armoede op landelijk en lokaal niveau.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.