of 59082 LinkedIn

Kamerdebat over tariefverschillen Wmo-voorzieningen

De stijging van Wmo-tarieven heeft grote gevolgen voor de eigen bijdrage van zorggebruikers. Dat is onverteerbaar voor CDA-Kamerlid Mona Keijzer. Zij heeft een Kamerdebat aangevraagd.

De stijging van Wmo-tarieven is het CDA en SP een doorn in het oog. Deze heeft directe gevolgen voor de eigen bijdrage die zorgbehoevenden moeten betalen. ‘Er moet iets gebeuren. De essentie van het probleem moet worden aangepakt’, stelt CDA-Kamerlid Mona Keijzer. Ze heeft een Kamerdebat aangevraagd.

Tariefstijging

Aanleiding voor de stap van Keijzer is het onderzoek van Binnenlands Bestuur, waaruit blijkt dat in bijna één op de drie gemeenten de tarieven dit jaar opnieuw fors zijn gestegen, soms met ruim 200 procent.Op basis van die tarieven wordt de eigen bijdrage voor zorgbehoevenden berekend. Dat is onverteerbaar voor het CDA. Ook de SP vindt dat verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) de tarieven moet reguleren en grenzen moet stellen aan de eigen bijdrage. D66-Kamerlid Vera Bergkamp noemt de ‘uiterste en diversiteit in tarieven verontrustend’.


Moties

Twee weken geleden debatteerde de Kamer over de gevolgen van de eigen bijdrage. Een motie van het CDA om de eigen bijdrage weer te baseren op de systematiek die onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) werd gehanteerd (een laag, fictief bedrage van 14,20 euro per uur), haalde het niet. ‘Een slappe motie van D66 en PvdA dat gemeenten verplicht worden hun burgers over de hoogte van de eigen bijdrage te infomeren heeft het gehaald. Dat is niet de essentie van het probleem. Wel de te hoge eigen bijdrage en de stapeling van eigen bijdrage van maatwerk- en algemene voorzieningen. Dat moet van tafel.’

 

Zorgmijden

Onder de Awbz waren fictieve tarieven van 14,20 euro per uur de basis voor de berekening van de eigen bijdragen; nu is dat maximaal de kostprijs waarvoor gemeenten Wmo-voorzieningen inkopen. Dat is in vaak een veelvoud van die 14,20 euro. Zorgbehoevenden worden met enorme rekeningen geconfronteerd. Een kwart van hen ziet daardoor af van zorg, bleek uit eerder onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in).


Verontrustend

‘Willekeur is troef’, stelt SP-Kamerlid Renske Leijten. Ze noemt de tariefverschillen onverklaarbaar. ‘Ontmoedigingsbeleid voor hogere inkomens is onwenselijk en gaat tegen de gedachte van de Wmo in. De staatssecretaris moet echt grenzen stellen aan de eigen bijdragen en de tarieven reguleren’, aldus Leijten. ‘Dat er verschillen zijn in tarieven kan voorkomen. Het hangt er natuurlijk vanaf welk type dagbesteding of begeleiding wordt ingekocht’, stelt Bergkamp (D66). De verschillen in tarieven vindt ze echter wel verontrustend. In een al gepland debat of overleg, over de op komst zijnde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor minimale tarieven in de thuiszorg, gaat Bergkamp dit aankaarten. Daar vallen volgens het Kamerlid ook begeleiding en dagbesteding onder. ‘Ik zal in een debat of overleg dat gepland staat over de zorg aan de staatssecretaris vragen de resultaten van dit onderzoek daarin mee te nemen.'

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W.F.Willems (pensioen) op
Maar ja, daarvoor heet je ook het politieke slangenkuiltje TY(Naar)LOO
Door Jan de Groot (Gepensioneerd ambtenaar) op
Het is een uitdrukkelijke wens geweest van de landelijke politiek en gemeenten onder aanvoering van de VNG (Jorritsma), te komen tot Decentralisatie. De AWBZ werd te duur en zou met de vergrijzing alleen maar meer middelen vragen. De gedecentraliseerde uitvoering dicht bij de burger onder controle van de lokale politiek met directe binding tussen kiezer en gekozene, zou een ultieme binding, controle waarborgen op kosten, kwaliteit en uitvoering. Dat er verschillen zijn tussen gemeenten, lokale politieke partijen, is van alle tijden, dus ook op dit terrein. Dit is de bewuste keuze geweest van een Kamermeerderheid, niet huilen. Volhouden of terugdraaien naar het eerdere landelijke systeem, maar geen krokodillen tranen.
Door alberdina diana brouwer (vn panel tynaarlo en mensen attenderen op diverse aanvragen en hoe met beperkingen om te gaan via FaceBook eigen pagina en voor heen divers werk verpleging en andere werk horeca nu gehandicapt rolstoel afhankelijk ) op
Dat er verschil is is al jaren maar het word nu wel steeds erger en kosten verschil is echt te groot en niet logisch. Wanneer men bv afhankelijk is van wmo vervoer dan bepaald de gemeente eigen bijdrage per kilometers. Dit houd in dat wanneer ik bv van Haren Naar Zuidlaren ga ik 3 euro betaald omdat ik in gemeente Tynaarlo woon maar de gene die zelfde rit maakt maar in gemeente Haren woont betaald 6 euro het dubbele terwijl we zelfde taxi zitten en kilometers afleggen vind dit niet terecht openbaar vervoer heeft gelijk tarief voor de zones die men aflegt. Dan kan men in bus ook gewoon van halte naar halte en taxi moet ik uur van te voren bellen ga dan wanneer er meer mee gaan ook nog niet rechtstreeks maar kan rustig een uur in de taxi zitten omdat er meer mee reizen en dan ergens anders heen moeten ligt het aan hoe de centrale dit plant. Nu dit is dus een voorbeeld van verschil en ook de beoordeling van wat men kan krijgen en dan dient te betalen voor deze hulpmiddelen is een verschil net als met de hulp in de huishouding. Dat gemeente veel overnemen is prima maar werk de mensen dan ook goed in met hoe de wet juist uit te voeren en dat de betalingen van eigen bijdragen gelijk zijn daar de mensen die afhankelijk zijn hebben er niet om gevraagd ze hebben geen keuze en als men dan niet zelf kan kiezen voor de goede hulpmiddelen omdat gemeente alleen met een bepaald bedrijf werken is dat al erg vervelend weet dit zelf nu al jaren door werkervaring en nu eigen situatie sinds 2007 al met huis aanpassing en rolstoel nu wacht ik al 2 jaar op nieuwe rolstoel en jaar op goede woning aanpassing waardoor ik al jaar in schuur woon maar wel veel betaal voor aanpassingen die ik niet heb en die ik ook nog niet vrij kon kiezen als ik bv in andere gemeente woon had ik wel een andere bijdrage voor dit zelfde en misschien eerder de hulpmiddelen die ik nodig heb en die beter zijn en dan is soms niet erg als beetje verschil is maar wel als erg veel verschil is.
Door JoepKH (ambtenaar) op
Wat willen ze nou? Decentraliseren en lokaal maatwerk willen en dan verrast zijn dat er verschillen ontstaan?
Door Opmerker op
Ach, we mopperen wel op Uiropa, maar hier in eigen land is gelijkheid, eenheid en eenvoud ook moeilijk te bewerkstelligen..........