of 64231 LinkedIn

Kamer wil debat over hausse bezwaarschriften poetshulp

Een deel van de Kamer wil nog voor de zomer een Kamerdebat over de duizenden bezwaarschriften tegen stopzetting of versobering van huishoudelijke hulp die tot nu toe bij gemeenten zijn ingediend. Aanleiding is het onderzoek van Binnenlands Bestuur hierover. CDA en PVV hebben een debat aangevraagd, dat door in ieder geval door D66 en GroenLinks wordt ondersteund.

Een aantal Kamerfracties wil nog voor de zomer een Kamerdebat over de duizenden bezwaarschriften tegen stopzetting of versobering van huishoudelijke hulp die tot nu toe bij gemeenten zijn ingediend. CDA en PVV hebben een debat aangevraagd, dat in ieder geval door D66, SP en GroenLinks wordt ondersteund. GroenLinks en SP vinden dat een deel van de rijksmeevaller van vijf miljard moet worden gebruikt om de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp terug te draaien.

Prinsjesdag

‘Alarmerend’, noemt CDA-Kamerlid Mona Keijzer de bijna 3.000 bezwaarschriften. ‘Buitengewoon schokkend. Extrapoleren naar een landelijk beeld geeft een getal van zo’n 30.000 bezwaarschriften’, stelt Fleur Agema (PVV). ‘Zonder enige twijfel een zorgelijk beeld’, oordeelt Pia Dijkstra (D66) op de onderzoeksuitkomsten van Binnenlands Bestuur'De grote hoeveel bezwaarschriften zijn een teken aan de wand dat de Wmo niet goed wordt uitgevoerd', meent Renske Leijten (SP). Het debat moet voor de zomer worden gevoerd, omdat op Prinsjesdag het geld wordt verdeeld’, vindt Linda Voortman (GroenLinks). Dat vinden ook CDA, PVV, D66 en SP. De regeringspartijen PvdA en VVD zouden het debat willen tegenhouden. ‘Dat is een schande, want door hen verkeren 30.000 afhankelijke (meestal) hoogbejaarden de hele zomer in onzekerheid over hun thuishulp’, aldus Agema. 'Linksom of rechtsom; dat debat gaat er komen', stelt Leijten.

 

Gegrond

Bij 41 van de onderzochte gemeenten zijn de afgelopen maanden bijna 3.000 bezwaarschriften ingediend tegen stopzetting of versobering van de huishoudelijke hulp, zo blijkt uit het onderzoek van Binnenlands Bestuur. Van de nu ruim 900 behandelde bezwaarschriften, is twee derde door commissies van bezwaarschriften gegrond verklaard. Gebrekkig onderzoek bij de cliënt (het keukentafelgesprek), onvoldoende motivering van het besluit en strijdigheid met het beginsel van rechtszekerheid zijn enkele redenen om bezwaarmakers in het gelijk te stellen. Gemeenten vrezen dat de hoogste rechter straks een streep zet door het huishoudelijk beleid. Daardoor dreigen grote financiële problemen. Bovendien wordt de essentie van de wet onderuit gehaald, stelt een aantal gemeenten.


Moordend tempo

‘De enorme hoeveelheid bezwaarschriften verbaast me aan de andere kant echter helemaal niet’, stelt Keijzer. ‘Van begin af aan heb ik gezegd dat de procedure om huishoudelijke hulp binnen de Wmo 2015 veel te ingewikkeld is. Mijn amendement om dat te vereenvoudigen heeft het echter niet gehaald, dankzij PvdA, VVD, D66, CU en SGP. Burgers snappen het niet en gemeenten blijkbaar ook niet.’ Ook het moordende tempo waarin de Wmo 2015 door de Kamer is geloodst, wreekt zich in de ogen van Keijzer nu.

 

Maatwerk moet

Voor Keijzer staat vast dat gemeenten niet rücksichtslos het aantal uren hulp kunnen verminderen. ‘Gemeenten moeten maatwerk leveren.’ Ze snapt het probleem van gemeenten als die straks in financiële problemen komen, maar kaatst de bal deels terug. ‘Gemeenten hadden hun bestuur (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, red) destijds beter moeten laten onderhandelen.’ Zij doelt op de discussie over de rijkskorting van 40 procent op de huishoudelijke hulp en de strijd om de persoonlijke verzorging. Wel vindt Keijzer dat ‘de burger hier niet de dupe van mag worden.’

 

Financiële ruimte

Om dat te voorkomen vindt Voortman dat gemeenten ‘meer financiële ruimte moeten krijgen’. Dit kan wat haar betreft door een deel van de vijf miljard (de financiële meevaller van het rijk) naar gemeenten over te hevelen voor specifiek de huishoudelijke hulp. Leijten is het daar volledig mee eens. 'Daarmee kunnen we repareren wat we kapot hebben gemaakt. Bovendien slaan we slaan daarmee twee vliegen in een klap. Kwetsbare mensen krijgen weer hulp en de werkgelegenheid blijft behouden.' Dijkstra: ‘We wisten dat zo’n grote transitie grote gevolgen zou hebben. Het was ook de bedoeling dat er zou worden ingegrepen in de huishoudelijke hulp. Het afhandelen van de bezwaarschriften kost veel extra ambtelijke inzet en dus geld. Schiet je hier veel mee op, is een van mijn vele vragen aan Van Rijn (verantwoordelijk staatssecretaris VWS, red).'

 

Inzicht nodig

'We hebben met zijn allen stappen gezet om al deze taken, met een bezuinigingstaakstelling, bij gemeenten neer te leggen. We moeten identificeren waar het fout gaat. Je ziet dat zich hier aftekenen. De keukentafelgesprekken zijn veelal ook niet op orde. Daar moet enorm aan worden getrokken. Zowel de staatssecretaris als de VNG moeten daar bovenop zitten. Mensen mogen niet het slachtoffer worden. Ik wil van Van Rijn inzicht in wat waar het en wel en waar het niet goed gaat.’

 

Persoonlijk gesprek

'Het is niet goed als gemeenten geen open gesprek voeren en alleen kijken naar geld', stelt PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk. De PvdA is ervan overtuigd dat goede gesprekken leiden tot meer passende zorg en daarbij ook tot kostenbesparing. 'Het is goed dat mensen, wanneer zij het niet eens zijn met hun gemeente, een bezwaarschrift kunnen indienen. Dat is een belangrijk recht. We verwachten dat gemeenten hun beleid ook zo aanpassen dat er echt maatwerk wordt geleverd.’ 


 

Lees meer over het onderzoek in Binnenlands Bestuur 13 (verschijnt 19 juni) én (de komende dagen) op de site van Binnenlands Bestuur.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Egbert ten Hoeve (gepensioneerd ambtenaar) op
Als zoiets als dit onderwerp, dat zo dicht aanschuurt tegen het inzicht van gekozen bestuurders en het belang van een grote groep kiezers, al zoveel kritiek ontmoet, hoe moet dat dan met al die andere onderwerpen gaan/zijn gegaan.
Ik noem maar de verbouwing en/of het opknappen van het gebouw waarin de regering dagelijks vertoeft. Wat een mishandeling van de belastingbetaler vindt hier plaats.
Honderden onderwerpen zullen er wel zijn waarover we een negatief oordeel of gevoel kunnen uitroepen.
Het gaat zo goed met de economie in Nederland zegt 'Brussel'. Dus graag nog enkele honderden miljoenen extra (achteraf) afdragen aan de verhuizers van Brussel naar Straatsburg v.v. Miljarden krijgen we niet terug van Griekenland. Maar tijdens het keukentafelgesprek krijgt oma te horen, dat ze in de afgelopen 20 jaar een tientje per maand van de AOW opzij had moeten leggen om nu een traplift te kunnen kopen. Iedereen moet zelf rekening houden met de toekomst. De gemeente helpt haar niet want er moet bezuinigd worden. Vanaf morgen gaat ze ook maar niet meer naar de voedselbank want die heeft al een tekort aan spullen. Anderen zullen er wel meer behoefte aan hebben dan zij. Ze heeft de hongerwinter meegemaakt en geleerd, dat je eerlijk moet delen.
Stemmen doet ze al jaren niet meer. Dat kost extra benzine voor de buurman tevens wethouder, die haar dan wel wil brengen. Ik moest bij het 'keukentafelgesprek' aanwezig zijn want ambtenaren zijn zo moeilijk te begrijpen, vond ze.
Na een kwartier hebben we haar samen naar de voordeur begeleid en gevraagd over een jaar of zo nog eens terug te komen want dan was ze blijkbaar klaar met een opleiding. Oma hield zich huilend vast aan haar rollator toen de deur weer in het slot viel.
Oma is net als ik van gereformeerde huize. Toen ik uitgevloekt was na 20 minuten werd mij verzekerd, dat ik alleen door veel te bidden mijn plaats in de hemel nog kon redden.
Door Boris op
Volgens mij was de TK zelf akkoord gegaan met deze bezuiniging. Dus, zoals gewoonlijk, wederom een grote klont met oud hollandse boter op het hoofd.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het kan natuurlijk ook zijn dat de regeling in het verleden t.o.v. van sommige cliënten te royaal is uitgevoerd. Bovendien is het onderdeel van een bezuiniging die moet worden gehaald. Het geeft altijd problemen om dan later de inzet van huishoudelijke hulp terug te schroeven. Immers, wie wil niet dat zijn taak/werk door anderen wordt uitgevoerd. Kortom Kamerleden, denk eerst goed na over de problematiek en over wat wijs is voor de oplossing, alvorens maar wat te roepen.
Door Gerard (Bestuurder) op
PVV en CDA stomen samen op met goedkope rethoriek.
Jammer dat ze de gemeenten de kans niet geven, maar aan de zijlijn weer over de ruggen van gemeenten zieltjes pogen te winnen!
Door Ria Huisman (Directeur) op
En er komt nog veel meer aan bezwaar, beroep en Centrale raad van Beroep voor de WMO 2015 voor beschermd wonen en de participatiewet.
Als de SP vindt dat ze nu de rommel maar moet opruimen vraag ik me af waarom ze er eerst met anderen
een zooitje van hebben gemaakt.
Doe je werk meteen goed.
Door Peter op
Een hausse aan bezwaarschriften over de Wmo 2015 was ook zonder opleiding "Helderziende" voorspelbaar. Dat is een van de consequenties van het in een razend tempo afbreken van de sociale voorzieningen en een land kapot bezuinigen. Ik vrees dat ook op andere gebieden, zoals Jeugdwet, Wet langdurige zorg, en wellicht straks ook de nieuwe Omgevingswet een opleving van het aantal bezwaarschriften te zien zal zijn.
Door Jannie op
Wat een arrogantie in de kamer, zeg! Gemeenten verwijten dat zij alleen maar naar het geld kijken... Het Rijk doet niet anders... Erger nog het Rijk gooit de taken met fors minder geld over de schutting bij gemeenten en verwijt de VNG vervolgens niet goed onderhandeld te hebben... Quoi?