of 61441 LinkedIn

Kamer voor betere re-integratie ex-gedetineerden

De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) de opdracht gegeven met gemeenten in gesprek te gaan over betere re-integratie van ex-gedetineerden. Zij hebben bij het verlaten van de gevangenis vaak problemen met hun inkomens-, woon- en werksituatie.

De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) de opdracht gegeven met gemeenten in gesprek te gaan over betere re-integratie van ex-gedetineerden. Zij hebben bij het verlaten van de gevangenis vaak problemen met hun inkomens-, woon- en werksituatie.  

Recidive voorkomen

Indiener René Peters (CDA) vindt dat gemeenten en justitiële inrichtingen zich nog te weinig proactief inzetten om te voorkomen dat gevangenen zonder inkomen en woning de gevangenispoort uitlopen. Ook is het volgens hem problematisch dat ex-gedetineerden als zij een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente vaak met een wachttijd te maken krijgen. Voor bijstandsaanvragers onder de 27 jaar geldt dankzij de Participatiewet in alle gemeenten een zoekperiode van vier weken waarin de aanvrager op zoek moet naar betaald werk. Door de problemen met inkomen en woonruimte van de doelgroep aan te pakken, hoopt Peters dat er veel recidive wordt voorkomen en de baankansen van de voormalig bajesklanten beter worden.

 

Geen wachtperiode meer hanteren

Om die problemen op te lossen, moet staatssecretaris Van Ark nu om de tafel gaan zitten met gemeenten en het gevangeniswezen. Opdracht is ervoor te zorgen dat er afspraken komen die erin voorzien dat er ‘ruim voor een gedetineerde vrijkomt’ arrangementen zijn gemaakt voor een inkomen en een woning. Van Ark wordt tevens gevraagd in gesprek te gaan met Divosa en Cedris om  te regelen dat er voor ex-gedetineerden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie zijn. Tot slot stemde de Kamermeerderheid ervoor dat Van Ark met gemeenten afspreekt geen wachtperiode meer te hanteren bij ex-gedetineerden die een bijstandsuitkering aanvragen. Alle Kamerfracties behalve FvD en PVV staan achter de motie.

 

Pilot

Plaatselijk zijn er al initiatieven die ex-gedetineerden helpen om op het rechte pad met behulp van een inkomen, woonruimte en werk. Zo heeft de Dordtse burgemeester Wouter Kolff in het kader van een pilot van het ministerie van Veiligheid en Justitie onlangs een re-integratieofficier aangesteld. Die re-integratieofficier coördineert de begeleiding van gevangenen richting een inkomen, onderwijs, werk en een woning. De ondersteuning begint tussen drie en zes maanden voorafgaand aan de vrijlating van de gevangene. De gemeente Haarlemmermeer neemt deel ook aan het experiment. Verwacht wordt dat Arnhem binnenkort eveneens aanhaakt bij de pilot.

 

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.