Tuigdorpen
Gemeentes kunnen inzage vragen in politiegegevens voordat zij een huisvestingsvergunning verstrekken. Selectieve woningtoewijzing voor een bepaald gebied moet, na een verzoek van de gemeenteraad, worden goedgekeurd door minister Blok (Wonen). De PVV had ervoor gepleit overlastgevers niet te verspreiden maar in 'tuigdorpen' onder te brengen. (ANP)