of 58952 LinkedIn

Kamer schrikt van noodkreet ambtenaren

Kamerleden zijn geschrokken van de signalen van ambtenaren dat de zorg aan inwoners sinds de decentralisaties er niet beter op is geworden. De verwachte budgetproblemen voor komend jaar stemt de Kamer somber. De Kamerleden reageren op de uitkomsten van het onderzoek onder ambtenaren dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

Kamerleden zijn geschrokken van de signalen van ambtenaren dat de zorg aan inwoners er sinds de decentralisaties niet beter op is geworden. De verwachte budgetproblemen voor komend jaar stemmen de Kamer somber. CDA, SP en GroenLinks willen dat gemeenten meer geld krijgen de Wmo. Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) moet vaker de regie nemen, vindt een aantal fracties.

Zij stellen dit in reactie op de uitkomsten van onderzoek onder ambtenaren dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research. Ambtenaren vinden dat vooral de zorg voor burgers sinds de invoering van de Wmo 2015 er niet beter op is geworden. De ontoereikende budgetten voor de jeugdzorg en de Wmo zijn volgens ambtenaren de belangrijkste knelpunten voor 2016.


Pijnpunten

‘Dit onderzoek legt de pijnpunten van de decentralisaties bloot’, vindt D66-Kamerlid Vera Bergkamp. ‘Elk signaal dat de zorg tekort schiet is er een te veel. Dit is al de zoveelste waarschuwing dat het beleid van dit kabinet de verkeerde kant opgaat’, stelt SP-Kamerlid Henk van Gerven. ‘De onderzoeksuitkomsten liggen in lijn met waarschuwingen van onder meer de Kinderombudsman. Verontrustend dat de ambtenaren het zelf ook zeggen’, vindt Mona Keijzer (CDA). ‘Wethouders krijgen te weinig beleidsruimte en het tempo van decentralisaties is te hoog is. Ook ambtenaren maken zich daar zorgen over’, ziet Linda Voortman (GroenLinks). De PvdA ekent dat nog niet alles gaat ‘zoals we dat graag willen. Dat blijkt ook uit dit onderzoek onder betrokken ambtenaren’, aldus Otwin van Dijk en Loes Ypma. ‘Ik kan me goed voorstellen dat ambtenaren nog worstelen met hun nieuwe rol en verantwoordelijkheden. Dat leidt tot onzekerheid,’ stelt Brigitte van den Burg (VVD).


Slechtere zorg

De door ambtenaren aangegeven knelpunten zijn zorgelijk en herkenbaar, stellen diverse Kamerleden. ‘Ik zie dat wethouders en ambtenaren er alles aan doen om de zorg goed te regelen, om mensen met een beperking een goede dagbesteding of beschut werk te bieden. Maar zij worden daar behoorlijk in belemmerd’, constateert Voortman. ‘De SP wordt overspoeld met berichten dat de zorg er niet beter op is geworden. Veel mensen hebben door de bezuinigingen (een deel van) hun zorg verloren, of zien van noodzakelijke zorg af, omdat de toegang tot de zorg onbetaalbaar wordt onder het beleid van dit kabinet. Het is onacceptabel dat de verschillen per gemeenten zo groot zijn in de zorg die mensen krijgen’, stelt Van Gerven.

 

Complexe operatie

‘De doelstellingen van de decentralisaties waren om zorg dichterbij huis te krijgen en meer maatwerk en keuze vrijheid te bieden. De transitie is een complexe operatie die ook om tijd vraagt. Het is goed als ambtenaren dit signaal afgeven. We zijn er inderdaad nog niet. We zitten nog midden in de transitie. Het draait nog te veel om systemen in plaats van mensen’, aldus Bergkamp. ‘Er zijn zeker zaken die goed gaan, maar te veel - soms zelf simpele dingen - gaan mis. Ik vind het stuitend dat kwetsbare mensen hun gelijk via de rechter moet halen terwijl niet alleen de wet maar ook de oorspronkelijke bedoeling maatwerk was’, vindt Keijzer. ‘Dan bestaat het niet dat een gemeente bijvoorbeeld in een aanbesteding het pgb afschaft of botweg iedereen op 1,5 uur huishoudelijke zorg gezet wordt. Daarnaast is de toegang tot jeugdzorg een steeds groter probleem.’


Extra geld Wmo

Om het tij te keren vinden CDA, GroenLinks en de SP dat er meer geld naar gemeenten moet. Het CDA heeft tijdens de begrotingsbehandeling van VWS deze week, voorgesteld 300 miljoen euro extra uit te trekken voor de uitvoering van de Wmo. Ook het geld dat is vrijgemaakt voor de Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) moet aan het Wmo-budget worden toegevoegd. ‘Het kabinet moet de bezuinigingen terugdraaien en gemeenten meer middelen beschikbaar stellen; te beginnen bij de huishoudelijke zorg’, vindt Voortman. De SP sluit zich daarbij aan, maar daarnaast moet er volgens Van Gerven ‘per direct worden ingegrepen om de rechtsongelijkheid en willekeur onder gemeenten aan te pakken.’

 

Verdeelmodellen

D66 houdt de herverdelingsmodellen nauwlettend in de gaten. Bergkamp: ‘We zullen op basis van de feitelijke informatie ook steeds bekijken waar bijsturing nodig is. Het mag er absoluut niet toe leiden dat er wachtlijsten of zorgstops ontstaan.’ Een aantal fracties vindt dat Van Rijn nu echt de regie moet pakken, zoals CDA, D66 en SP. ‘Van Rijn heeft gemeenten opgezadeld met veel zorgtaken en te weinig budget en vervolgens zegt hij, het is aan de gemeente zelf om het op te lossen. Dit wegkijk- en doorschuifbeleid moet nu afgelopen zijn’, vindt Van Gerven. ‘Als stelselverantwoordelijke moet Van Rijn vaker de regie nemen daar waar het niet goed gaat en gemeenten ondersteunen bij deze enorme operatie’, vindt Bergkamp.


Overgangsjaar

‘We moeten onszelf niet in de put praten’, stelt Bergkamp, ‘maar we zijn er zeker nog niet. Er zijn problemen in de uitvoering. Dit onderzoek geeft ons inzicht in lokale knelpunten, en ik herken het signaal dat we ons in een overgangsjaar bevinden.’ Ook de VVD houdt de moed er in. Van den Burg: ‘Maatwerk willen is één ding, de realisatie daarvan kost tijd, inzet en geduld. Ik vertrouw er op dat gemeenten er hard aan gaan werken om de tevredenheid van hun inwoners de komende jaren te laten groeien.’ ‘Gemeenten en cliënten willen net als de PvdA dat de zorg voor mensen meer in de buurt en met minder bureaucratie wordt georganiseerd. Als voormalig wethouders weten wij dat bij eerdere decentralisaties de start vooral uit regeldingen bestaat. Daarna ontstaat ruimte voor vernieuwing. Het onderzoek laat zien dat die slag nog gemaakt moet worden. Daar moeten we nu gezamenlijk onze schouders onder zetten’, vinden Van Dijk en Ypma. Gemeenten moeten werk maken van de 'explosief gestegen bureaucratie', vindt Keijzer. 'Het zijn juist de ambtenaren die daar wat aan kunnen doen. Stem met de buurgemeenten de adminstratieve eisen af. Dat helpt zorginstellingen gigantisch. Hierdoor hoeven ze geen extra boekhouder in te huren maar kunnen ze extra zorg inhuren.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bert op
"Kamerleden zijn geschrokken"
Hoe kun je schrikken als een deel hiervan willens en wetens een overgangsfase van 3 jaar wegstemt.
Deze 3 jarige overgangsfase was noodzakelijk om een vloeiende transitie te bewerkstellingen.
Een nieuw beroep en verantwoordelijkheden kun je niet in één jaar leren, opleidingen duren niet voor niets 3 jaar of meer en dan ben je nog maar een beginner.
Gemeenten hebben vaak ook niet de bestaande kennis en kunde overgenomen en moeten het wiel weer uit gaan uitvinden.
Luister naar de jeugdzorg hulpverleners en hun specialismen en kijk minder naar het geld, omdat je dit later dubbel kwijt bent na een te late, te vroege of verkeerde beslissing met alle sociale ellende gratis erbij.
Door secretaris ver. PEL (secretaris (tevens medewerker Klachtenspreekuur)) op
Het is nog erger dan hier staat: ook sommige artsen beginnen zich nu net zo te gedragen als medewerkers van sociale zaken en lieden die keukentafelgesprekken voeren. Gaat in feite ook om zorg.

Patienten vragen om herhaalrecept: apotheek krijgt die niet. Apotheek belt op: nee, dat medicijn geven we niet meer... Patient moet eerst komen... (Patient wist van niets) Patient wordt op het matje geroepen door artsencentrum en moet zich verantwoorden voor zijn medicijngebruik... Alsof hij daar zelf voor koos. Medicijnen die n.b. door een specialist in het verleden zijn voorgeschreven... De smoezen: Ja, we moeten iedereen oproepen van de Inspectie die langdurig die en die medicijnen gebruikt. Smoes 2: ja, als u een verkeersongeluk veroorzaakt, dan wordt de arts aansprakelijk gesteld voor het voorschrijven van het medicijn. Alsof bijwerkingen bij iedereen voorkomen en alsof niet zowat alle medicijnen volgens de bijsluiters bijwerkingen KUNNEN hebben.
Ik denk dat het gewoon gaat om een bezuinigingsmaatregel: het is herfst en dan is het afgesproken zorgplafond qua budget verbruikt... Alsof de patient niet als je alles optelt, gewoon door de zorgpremie alle medicijnen in feite zelf heeft betaald...
Hoe de patient nu zonder bepaalde noodzakelijke medicijnen verder moet? Ik weet het niet.
Door Moeder (Mantelzorger) op
Dat deze bezuinigingen zgn 'aan de voorkant' juist extra kosten opleveren, is van meet af aan voor gewaarschuwd. Aan de 'achterkant' schuift inmiddels weer extra zorg aan, mogelijk ernstiger en dus prijziger. Dat zijn de veërgerde klachten van mensen die op hun zorg werden bezuinigd en hun mantelzorgers voor wie steun in de zorg is weggevallen door deze 'bezuinigingen' en nog meer overbelast zijn dan ze al waren. Ook deze laatste groep meldt zich aan de poorten van de zorg met forse fysieke en psychische problemen. Ik zorg voor mijn zoon (33) met klassiek autisme, een psychische aandoening die niet overgaat, die nu onder het regiem valt van de WMO. Reikhalzend heb ik uitgekeken naar de deskundigheid van Leo Kanner Huis die, volgens de adviezen in het rapport van de Gezondheidsraad , luitgebracht in september 2009, landelijk beschikbaar zou komen. Niets, de zorg en het begrip voor mensen zoals mijn zoon wordt alleen nog maar nog meer afgebroken. Het kleine beetje deskundigheid dat er al was, is wegbezuinigd. Deze bezuinigingen treffen zelfs het Leo Kannerhuis, ook daar worden steeds meer mensen ontslagen en zorgfaciliteiten afgestoten. Als deskundigheid, methodiek en netwerken worden wegbezuinigd, is dat ook nog eens kapitaalvernietiging!
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Tranen voor de krokodillen.

Iedere enquête die de 2e kamer naar rampdossiers heeft ingesteld heeft als uitkomst dat het in ons parlement aan kwaliteit ontbreekt om beleid en wetgeving vooraf effectief te toetsen.

Een ministerie als VWS dat dat nu al jaren achter elkaar prutswerk aflevert komt daarmee weg. De NzA werd onder curatele van de AFM geplaatst. Het is hoog tijd dat ook bij VWS de bezem door de organisatie gaat.

Accountants moesten hun zwaarste middel, collectief verbod op het afgeven van goedkeurende verklaringen, inzetten om het ministerie een halt toe te roepen. Het zou de kamer sieren als zij nu een motie van afkeuring inzake VWS aanneemt. Dat bespaart ons de kosten van weer een enquête achteraf.
Door Jos van Putten (Beleidsambtenaar) op
De titel alleen al is alleszeggend. Alsof het uit de lucht komt vallen. Ik schrik er (opnieuw) van dat kamerleden zo'n afstand hebben van de gewone dagelijkse gang van zaken. Weinig tot geen besef wat er werkelijk spelt helaas.
Door Jos op
Er wordt echt voor alles en nog wat een indicatie afgegeven zelfs de lichtste meest onzinnige dingetjes zo kun je wel aan de gang blijven.
Nog meer geld nog meer indicaties en weer vele nieuwe problemen.
Je moet kunnen omgaan met het budget dat je hebt en selectief zijn met indiceren.
Minder maar eens met die dure sociale parasieten op straat die altijd met meerderen langs komen en geef dit geld aan zorg die broodnodig is de gemeente heeft geld genoeg gekregen van het rijk hiervoor.
En je doet er velen een groot plezier mee........
Door Paul (Kinder en jeugdpsychiater) op
Ik ben in het geheel niet geschrokken. De transitie verloopt precies zoals de voorspelling was en volgt exact het Deense model. Dat kamerleden schrikken vind ik hypocriet, de meerderheid heeft immers voor dit plan gestemd. Zoals meestal holt de politiek weer achter de feiten aan met een arrogantie die ongehoord is. En dat over de rug van onze kinderen en de mensen die juist hulp nodig hebben. Chapeau!
Door Monique op
Er wordt veel te veel zorg gegeven.
Het zou toch zoveeeeel goedkoper worden door het participeren ?
Dat het sociaal vervelende leidende personeel dat de burgers moet leren participeren omdat deze daar te dom voor zijn en niets kunnen ? miljoenen kosten dat zijn ze vergeten.
Wat een ee uitgaven.
Door Flip op
De reacties van PvdA-er Ypma en Van Dijk en VVD-er Van der Burg zijn van een stuitende schijnheiligheid. O, wat is men geschrokken. Maar juist VVD en PvdA, zij samen met de regering, zijn voor 100% verantwoordelijk voor de nu ontstane situatie.

De oppositie had vorig jaar een motie ingediend om de invoering van de WMO een jaar uit te stellen. want gemeenten kregen in 2015 immers met de Participatiewet en de Jeugdwet al veel voor hun kiezen. maar de arrogantie van Van Rijn staat niet op zich, alle VVD- en PvdA-Kamerleden zijn ermee behept. En dan nu de krokodillentranen. Werkelijk, alle schaamte voorbij !
Door Zorgmatchdirect (directeur ) op
De gemeenten zijn doorgegaan met oude gecontracteerde zorgleveranciers. Het gevolg?
Medio mei zullen de meeste gemeenten hun reserve geld moeten aanspreken. Door te dure zorg inkoop.
Nadeel patiënten worden meer gestuurd naar gecontracteerde zorgleveranciers, dus Zorg In Natura.
Waardoor de ZZP-er in de zorg ook weer buiten bedrijf wordt gesteld door de gemeenten.
Dit kan niet de bedoeling zijn van de Rijksoverheid.
De Gemeenten heeft als taak de burger de zorg makkelijker en toegankelijker te maken
Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van innovatieve platform als zorgmatchdirect.nl
die alle facetten van zorg en welzijn in kaart brengt voor de gemeente en dit vertaald als een wegwijzer voor de burgers?
ZorgmatchDirect