of 59318 LinkedIn

Kamer neemt motie over beschut werk aan

Beschutte werkplekken moeten echte banen worden, compleet met salaris en pensioen. Een motie die het kabinet oproept hierover met de partijen in gesprek te gaan, is aangenomen.

Het kabinet gaat afspraken maken met de VNG, sociale partners, UWV en branchevereniging voor de Sociale Werkvoorziening Cedris over het inrichten van beschutte werkplaatsen waarbij het gaat om 'echte' banen. Een motie van SP-Kamerlid Sadet Karabulut en PvdA’er John Kerstens met die strekking is aangenomen.

Dure plekken

Gemeenten moeten beschutte werkplaatsen inrichten voor mensen die ook met loonkostensubsidie niet in staat zijn bij een gewoon bedrijf aan de slag te gaan. Het gaat om echte banen, met een (cao-) loon en pensioenopbouw. Hiervoor krijgen ze een budget van de rijksoverheid. Maar dat budget is niet toereikend en dus moeten gemeenten uit hun eigen portemonnee geld bijleggen. Voor één ‘dure’ beschutte werkplek kunnen meerdere mensen die een minder grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben geholpen worden, redeneren sommige gemeenten. En dus zeggen sommige gemeenten geen ‘echte’ banen in te gaan richten voor deze groep, maar bijvoorbeeld dagbestedingsactiviteiten te organiseren, of vrijwilligerswerk.
 

100 miljoen
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft al meerdere keren laten weten dat dit niet de bedoeling is. Maar hard optreden tegen gemeenten die niet of nog niet met beschutte werkplaatsen aan de gang zijn, doet ze voorlopig niet. Wel maakte ze op Prinsjesdag bekend dat er de komende vijf jaar 100 miljoen euro extra vrijgemaakt wordt om beschutte werkplekken te realiseren. Met de aangenomen motie van Karabulut en Kerstens wordt Klijnsma in feite nogmaals op het hart gedrukt  te zorgen voor echte banen tegen een salaris in plaats van dagbesteding of vrijwilligerswerk met behoud van uitkering.


Wettelijk borgen

Gemeenten moeten in totaal voor 30 duizend beschutte werkplekken zorgen. Dit jaar zouden de eerste 1600 plaatsen gecreëerd moeten worden, maar dat aantal wordt waarschijnlijk bij lange na niet gehaald. Een motie van de SP om het getal van 30 duizend plekken wettelijk te borgen, haalde het niet. Ook een motie om de doelgroep voor de garantiebanen uit te breiden, redde het niet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
En......hoe is de stand van zaken bij het Rijk zelf????
Door Djengis (directeur werkbemiddeling) op
Stapels boter liggen er op het hoofd van onze bestuurders. Geen bestuurder zal akkoord gaan met de ommezwaai van dagbesteding waarvoor de deelnemer moet betalen naar een baan waarvoor diezelfde deelnemer ineens geld ontvangt. Het is inderdaad, zoals Albertus ook constateert, vanuit een zeer beperkte visie op de maatschappij dat dit soort luchtballonnetjes wordt opgelaten. En nu heeft de kamer deze motie zelfs aangenomen, waarmee het bewijs voor het bestaan van de poppenkast is bewezen.
Door Albertus (ondernemer) op
De dames/heren in den Haag, besluiten vanuit hun zeer beperkte visie op de maatschappij, zonder echt te weten wat er zich afspeelt. Wie zich in de dagelijkse praktijk bezighoudt met sociaal werk - wat is dat trouwens? - ontdekt al snel dat, als de overheden geen gelden meer beschikbaar zouden stellen 50% afhaakt, omdat het een grote geldmolen is geworden, waar velen op oneigenlijke wijze mee omgaan. Het is niet anders dan het rondpompen van geld, zonder dat er echte resultaten geboekt worden. Wat levert het op? De hele dag mensen bezighouden en verder geen enkel perspectief, maar daarvoor wel grote sommen geld opstrijken, druist in tegen elke vorm van goed bestuur. Ga uw geld overheid eens uitdelen, met daaraan verplichtingen gekoppeld. Een opbrengst ; een baan, een diploma, enzovoort. Zo niet, dan wordt er volgend jaar geen geld meer in een dergelijke instelling gepompt. Gisteren hoorde ik een instelling zeggen; we moeten het met een half miljoen minder doen. We hebben ons beleid aangepast, zijn anders gaan werken en we redden het. Dan heb ik het over 1 bedrijf/instelling. Tel op wat er gebeurt als we echt op de belastingcenten gaan letten?! Het is hoog tijd voor de ommekeer in het denken en doen. Hopelijk worden we zo wijs?! Hoeven we niet te bezuinigen, maar gewoon anders gaan werken!
Door Herman Nijskens op
Janneke, de uitkeringen die gemeente betalen is een doorschuifsysteem van rijksgeld met een vertraging van twee jaar. Als gemeenten zouden moeten bijdragen zoals jij suggereert gaan de gemeenten er op achteruit en het rijk er op vooruit.
Door albert op
Mensen mensen wat ik niet begrijp is dat er miljoenen worden uitgegeven het coa , schilderijen en wat niet meer zij .
En dat terwijl er duizende mensen met een arbeids handicap als grof vuil worden behandeld wordt het niet eens tijd dat het tij gaat keren zo dat wij als Nederlanders ook als Nederlanders worden behandeld en niet als tweede of derde rangs burgers .
Daarom hoop ik dat er eindelijk iemand gaat opstaan om voor onze rechten op te komen en dan bedoel ik niet alleen de wsw maar iedere burger die al jaren genaaid worden door deze kabinet.
Door Janneke op
Je vraagt je altijd af waarom banen zoveel duurder zijn dan uitkeringen. Als de overheid bijdraagt en de banen op minimum salaris niveau zijn, zou 1) de gemeente kunnen bijdragen want zij bespaart op uitkeringen. 2) de rijksoverheid kan bijdragen en krijgt gedeelte weer terug in de vorm van loonbelasting.
Dan zouden die banen ook nog iets kunnen opleveren, producten of diensten die te verkopen zijn. En dan blijft er nog geld over voor begeleiding. Dat weer een baan oplevert.
Dagbesteding kost alleen maar geld. Dus win-win situatie zou je zeggen.
Door M op
Dit is een verloren zaak! De mensen in de sociale werkvoorziening hébben een beschutte baan en dat moet zo blijven!