of 61441 LinkedIn

Kamer bezorgd over tekorten jeugdzorg

Kamerleden van GroenLinks en PvdA vinden dat minister De Jonge (VWS) de financiële problemen van gemeenten serieus moet nemen en actie moet ondernemen.

Minister de Jonge (VWS) zal maandag in een debat met de Kamer flink aan de tand worden gevoeld over de oplopende uitgaven, en daarmee tekorten, voor gemeenten op de jeugdhulp. In ieder geval door GroenLinks en PvdA, die vinden dat de minister nu in actie moet komen.

Schrijnend

‘De berichten over tekorten bij gemeenten op de jeugdhulp blijven maar komen’, aldus Westerveld. Er is echt wat aan de hand, maar in de ogen van Westerveld neemt de minister de problemen niet serieus genoeg. Het Kamerlid schrikt vooral van de gevolgen die de stijgende uitgaven en tekorten hebben voor de jongeren die hulp nodig hebben. ‘Ik hoor bijvoorbeeld van gemeenten dat ze stoppen met de financiering van de verlengde jeugdhulp, dat is heel schrijnend.’ In het, geplande, debat maandag zal Westerveld – opnieuw – aan de minister vragen de bezuinigingen op de jeugdhulp terug te draaien.

 

Neus op feiten

Uit een enquête van Binnenlands Bestuur en NOS naar de uitgaven in de jeugdzorg blijkt onder meer dat gemeenten noodgedwongen bezuinigen op de jeugdhulp, maar ook op andere beleidsterreinen maatregelen nemen om de forse tekorten op de jeugdhulp te dekken. ‘Je wordt hiermee met de neus op de feiten gedrukt’, aldus Westerveld in reactie op het onderzoek.

 

Voldoende geld

‘Kwetsbare jongeren moeten de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het kan niet zo zijn dat die ze, nota bene in tijden van economische voorspoed, wordt onthouden’, stelt PvdA-Kamerlid John Kerstens. ‘Gemeenten moeten voldoende geld krijgen om die zorg te (laten) verlenen tegen fatsoenlijke tarieven waarvan aanbieders niet failliet gaan met alle ellende vandien.’

 

Op de blaren zitten

Hij vindt net als Westerveld dat de minister niet de andere kant op moet kijken, maar zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ook al laat de minister, onder druk van de Tweede Kamer, een onderzoek doen naar de tekorten bij gemeenten en de volumegroei in de jeugdhulp en neemt hij op basis daarvan mogelijk maatregelen. ‘Dat lost de huidige problemen niet op. Daarvan zegt de minister eigenlijk dat gemeenten maar op de blaren moeten zitten.’


Ingrijpen

De signalen van gemeenten, zoals die uit de enquête naar voren komen, baart het D66-Kamerlid Rens Raemakers zorgen. ‘De Kamer erkent deze zorgen gelukkig en heeft vorige week mijn motie unaniem aangenomen’, aldus Raemakers. Hij doelt daarbij op de motie waarin de regering onder meer wordt verzocht in te grijpen wanneer blijkt dat gemeenten hun wettelijke jeugdhulpplicht niet invullen. Ook is daarin vastgelegd dat het kabinet de Tweede Kamer voor 1 juni moet informeren over het onderzoek naar de omvang en achtergronden van de tekorten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Eventuele tekorten op de jeugdzorg behoren te worden opgevangen binnen het totale budget voor het 3 D domein (ontschotten). Daarnaast zou er via budgettaire taakstelling veel efficiënter binnen de jeugdzorg moeten worden gewerkt. 1 op de 6 jeugdigen maakt nu al (soms) gebruik van jeugdzorg. De jeugdzorg is hard op weg de 100% te bereiken. Het is te gek voor woorden. Jeugdzorg wordt op deze wijze onbetaalbaar.
Door Hein ter Welle op
Ruim voor de decentralisatie liep het aantal jongeren in zorg sterk op.
Rijk, provincie en zorgverzekeraars konden het tij niet keren, dus naar de gemeenten met dit probleem.
Gemeenten zijn immers als geen andere partij in staat om transformaties vorm te geven.
Maar transformaties kosten tijd en geld.
Geld voor transformatie gaf het Rijk niet en op het bestaande budget voor zorgkosten werd doodleuk € 450 miljoen gekort.
Fijn dat er nu in opdracht van de minister een onderzoek wordt verricht.
De samenvatting hiervan hebt u zojuist gelezen.
Door GJ van Vorst op
Ruim 25% korten, dan meer kinderen helpen met minder geld en dan nog jezelf afvragen waar dat tekort vandaan komt? JZ is niet duurder geworden, heb beschikbare bedrag is minder geworden waardoor het LIJKT dat het duurder wordt.... Komt vast een duur onderzoek naar wat dezelfde conclusie zal trekken. Zonde geld, zonde bok....