Huisverbod
Verder moeten burgemeesters weer vaker overgaan tot een 'huisverbod', vindt het kabinet. Door een huisgenoot met losse handjes tijdelijk uit huis te zetten, kunnen burgemeesters slachtoffers beschermen. De Jonge en Dekker hopen kindermishandeling ook eerder in het vizier te krijgen en sneller te verhelpen door verdenkingen sneller te melden en informatie beter uit te wisselen. Als een leerling te maken heeft met ernstig geweld thuis, moet de school dat voortaan binnen 24 uur horen. De school kan het kind dan beter opvangen. Er was al afgesproken dat er extra geld komt voor het vaststellen van kindermishandeling door forensische deskundigen. (ANP)