of 64231 LinkedIn

Kabinet komt gemeenten voorlopig niet tegemoet

Het kabinet heeft gereageerd op de resolutie die tijdens het VNG-congres werd aangenomen. De VNG wordt betrokken bij de uitvoering van sociaal en zorgakkoord.

Gemeenten zullen worden betrokken bij de uitwerking van het sociaal akkoord en het zorgakkoord. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Kamer als reactie op de resolutie die afgelopen week tijdens het VNG-congres werd aangenomen. Concrete toezeggingen doet het kabinet echter nog niet.

Gezamenlijk uitwerken
Op het VNG-congres stemden de gemeenten zich massaal in met een resolutie die 13 punten telde waaraan moet worden voldaan om gemeenten ‘in staat te stellen om hun taken op het terrein van werk en zorg goed in te kunnen vullen.’ Het kabinet zegt in een reactie de gesprekken met de VNG voort te willen zetten ‘in het verlengde van het sociaal akkoord en het zorgakkoord’. De uitwerking van de akkoorden vindt gezamenlijk plaats, aldus het kabinet. Dus ‘met gemeenten, sociale partners en het kabinet’.

 
Gemeente-cao

Die gesprekken zullen nog niet eenvoudig worden. Zo staat er sociaal akkoord dat mensen die beschut werken een beloning krijgen ‘conform de gemeente-cao’. Gemeenten zijn hier geen voorstander van. Ze willen sowieso af van de schotten tussen beschut, niet-beschut, wajong en ‘gewoon’ Wwb. En een nieuwe ‘cao beschut werk’ optuigen vinden de gemeenten ook geen goed plan.

 
Indiceringsorgaan

Verder hebben werkgevers en werknemers na het tekenen van het sociaal akkoord aangegeven dat het indiceren van arbeidsgehandicapten het best zou kunnen gebeuren door een nieuw rijksorgaan, gevormd uit het Ciz en het UWV. Gemeenten willen die indicatie zelf, in regionaal verband organiseren. Voor de gemeenten is het verder belangrijk dat zij verantwoordelijk worden en de regie krijgen over de manier waarop de arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt georganiseerd wordt.

 
Werkkamers

Het kabinet is het met de gemeenten eens dat er snel gestart moet worden met de uitwerking van de Werkkamers, waar belangrijke zaken als de werkbedrijven uitgewerkt moeten worden. Tijdens het congres riep minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken de gemeenten zelfs op hier 'vrijdag al' mee te beginnen. VNG-voorzitter Jorritsma benadrukte toen fijntjes dat gemeenten dit best willen, maar dat het kabinet dan wel snel met een reactie op de 13 punten uit de resolutie zou moeten komen. Met deze brief aan de Kamer is die reactie er. Nog niet duidelijk is of de reactie ook naar tevredenheid van de gemeenten is.

 

89 miljoen euro

Voor wat betreft het zorgakkoord gaat het naast beleidsvrijheid en ontschotting ook over veel geld. De voorgenomen bezuiniging in het regeerakkoord op de huishoudelijke hulp wordt in het zorgakkoord ‘verzacht’. Maar de rekening van 89 miljoen euro komt bij de gemeenten te liggen. Gemeenten willen die korting op het gemeentefonds van tafel. Het kabinet benadrukt in de Kamerbrief dat het gemeentefonds al met 530 miljoen verhoogd is ‘ten opzichte van het regeerakkoord’. In augustus  zullen de gesprekken over deze 89 miljoen euro wat betreft het kabinet pas voortgezet worden ‘in het brede kader van de financiële besluitvorming’.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ricus Tiekstra (raadsgriffier) op
De laatste zin in dit artikel belooft weinig goeds voor de gemeenten.
Door Sjoerd Visser op
Je kunt dit niet meer een sociaal beleid noemen, maar meer een asociaal beleid. Het uithollen, afschaffen en ombuigen heeft al teveel schadelijke sporen nagelaten bij vele mensen. Maar het kabinet weet niet van ophouden!!! Hoeveel moet er nog gesloopt worden door die fantasten die hun eigen woorden niet eens nakomen? Die de groep financieel gefortuneerden en invloedrijken (=hun achterban) blijven beschermen maar de armeren in dit land voor de politieke missers laat opdraaien. Het wordt steeds onfatsoenlijker, oneerlijker, en vooral mensonvriendelijker. Die signalen kun je al lang zien in de samenleving. Helaas blijven politici zich verbazen hoe dat toch kan...terwijl ze toch zelf de grote verwoestende motor zijn. Asocialen!!!
Door IMH op
De gemeenteplannen vind ik voor een deel weinig zoden aan de dijk zetten daar niet van. Daar waar de regeerakkoord en sociaal akkoord op andere punten beter zijn.

Ik snap VNG en de gemeenten wel en kan hun kant heel goed begrijpen. Ze hebben een terecht punt. Het gaat om het principe bovendien.

Ga gewoon weer lekker met elkaar om de tafel zitten.
Bakje koffie, thee of glaasje water. Koekje erbij? Van Hollandse Makelij. Douwe Egberts en Verkade en de waterschappen ook weer blij.

Ditmaal de VNG erbij. Betrek de CG-Raad als ze willen daar bij. Want dan hebben mensen met een handicap zelf OOK nog wat te zeggen. Dat vergroot de kans dat we op een breed gedragen akkoord komen. Er wordt de hele tijd over ons gekletst, maar niet met ons.

Meerdere mensen met een handicap, welke werken, en de mensen in het veld zien deze plannen met zorgen tegemoet.

VNG, SZW , Werkgevers en Vakbonden rollenbollend over straat, en het kalf verdrinkt in de sloot.

Samenwerken mensen, dan komen we een stuk verder. We hebben een dijkbreuk die economische crisis heet. Samen helpen of individueel verzuipen.
Door IMH op
Dus we stemmen op politieke partijen:

1. Die vervolgens hun verkiezingsprogramma (deels) anders uitvoeren.
2. Die overleggen met derden waar een aanzienlijk deel zicht niet vertegenwoordigd voelt.
3. Hun regeerakkoord wijzigen.
4. Om vervolgens tegen gemeenten te zeggen je mag aanschuiven om ja te knikken.

Waar is dan die lokale controle? Waar is dan dat maatwerk?

Indien de decentralisatie gaat om controle bij gemeenten, waarom hebben gemeente dan zo weinig te zeggen?

De kiezer, belastingbetaler zit ergens aan het einde met geen enkele input.

Dit is niet democratisch controleerbaar zo. Let maar op straks zegt de Minister daarvoor moet u bij de gemeenten zijn als er vragen in de Tweede Kamer zijn. Die gemeenten wordt het opgelegd van bovenaf. Knap staaltje eigen zin doordrukken,

Het geld komt straks uit Den Haag. Nou, dan weet je al hoe dat gaat. Dat mag u en u kiezer wel vinden maar in Den Haag denken we daar anders over zoek het maar uit.

Wat een flop.

Wie betaalt bepaalt. Ja, wij betalen. Bepalen doen we weinig. Dat doen de ambtenaren binnen ministeries blijkbaar? Ministers spelen jaar na jaar hetzelfde liedje af.

Fijn zo schijn democratie in de wurg greep van een aantal ambtenaren in Den Haag die menen alles beter te weten?

Geen wonder dat de kiezer zich bedrogen voelt.