of 63946 LinkedIn

Kabinet heeft magere visie op participatiesamenleving

Arie Slob van de ChristenUniie vindt dat het kabinet in de ruim twee kantjes vrij algemeen blijft over de participatiesamenleving. Er valt veel meer over te zeggen.
9 reacties

Wat bedoelt het kabinet toch met de participatiesamenleving, wilde de ChristenUnie graag weten toen de nieuwe koning het begrip in september noemde in de troonrede. Maandagavond kwam de brief erover van premier Mark Rutte waar fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie al maandenlang op aandrong. Het resultaat is mager, vindt Slob.

Debat
,,Ik begrijp niet waarom ze hier zo lang over hebben gedaan. Het kabinet blijft in de ruim twee kantjes vrij algemeen over de participatiesamenleving. Er valt veel meer over te zeggen. Dit nodigt alleen maar uit tot een debat'', aldus Slob. Hij heeft dat debat al aangevraagd, omdat hij het belangrijk vindt dat er een goede onderbouwing komt van dit begrip. De participatiesamenleving houdt in dat de overheid zich meer terugtrekt op bepaalde terreinen en meer verantwoordelijkheden neerlegt bij de samenleving. ,,Als je dit niet goed definieert, ben je een huis aan het verbouwen zonder bouwtekeningen'', aldus Slob.

Eigen kracht
Rutte schrijft in de brief dat de overheid nieuwe maatschappelijke initiatieven en samenwerkingsnetwerken niet wil verstoren, maar juist de ruimte wil bieden. De overheid handelt volgens de premier nog te veel vanuit klassieke hiërarchische verhoudingen waardoor zij soms - onbedoeld - initiatieven en mogelijkheden in de kiem smoort. Het is met nieuwe trends zoals social media mogelijk om de eigen kracht in de samenleving beter te benutten, aldus Rutte. Volgens hem wordt de kwaliteit van oplossingen hoger en zijn de kosten vaak lager. De overheid beperkt zich tot hoofdlijnen en neemt knelpunten weg.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Richard (Jobcoach) op
De verantwoordelijkheid daar neer leggen waar het "thuis" hoort.
Dan hoef ik er zelf niks mee.
Door Dick Haster (Docent) op
Het is gewoon VVD politiek die wordt verkocht onder een andere naam. Het is geen visie maar gewoon bezuiniging. Logisch dat ze dan niet weten wat het eigenlijk is. Een ingreep en geen logische ontwikkeling.
Door t. faber op
Ook nu blijkt duidelijk dat Rutte een aartsleugenaar is. Met droge ogen beweren/suggereren dat het z.g. participatiegedachtegoed vanuit de maatschappij is ontstaan en dat de overheid dit moet faciliteren is het bewust verdraaien van de feiten en ronduit een leugen. Het begrip “participatiemaatschappij” wordt door de overheid nl. als schaamlap gehanteerd om daarmee de ongenuanceerde en asociale bezuinigingen in o.a. de zorg ten laste van de maatschappelijk zwakkeren te maskeren. Hoewel, van maskeren is zolangzamerhand geen sprake meer. Wat te zeggen van het douceurtje van 500 miljoen van VVD en PVDA voor de hogere inkomens? Een slag in het gezicht voor de minder bedeelde bevolkingsgroep. Het vorenstaande laat zien dat het zittende patriciërskabinet gewoon schijt heeft aan het grootste deel van de bevolking.
Wie gehoor geeft aan de oproep van het kabinet om in de leden daarvan vertrouwen te hebben vertoont lemmingengedrag.
Door Mijn mening op
Als je in een wereld moet overleven waar politici en andere beleidsmakers beloond worden voor het veroorzaken van nog meer problemen (die nota bene zelfs met spitsvondig gevonden leuzen als oplossing gepresenteerd worden), dan is het einde nabij. Eigenlijk dienen ze dan gestraft te worden door kortingen op hun inkomen. Pas als men ECHT de problemen weet op te lossen ZONDER anderen in problemen te brengen...dan pas lijkt me beloning op z'n plaats! Tot die tijd zouden die politici hun werk als participatiewerk moeten verrichten met minimum inkomen. Zo leren ze zelf hoe het is om met een overgebleven en uitgeholde sociale dienst uitkering te overleven. Hoe meer problemen men ECHT SNEL oplost...hoe hoger het inkomen kan worden...tot een limiet die nu als inkomen geldt. Wellicht worden dan de problemen wel echt snel effectief structureel opgelost !!!
Én:
Wat heeft het voor zin om door eerdere beleidswijzigingen de daardoor ontstane problemen op te lossen met subsidies...om vervolgens die subsidies weer stop te zetten? Dan ben je als beleidsmaker bewust weer bezig om die problemen die je eerder veroorzakte met die beleidswijzigingen en dus oploste (met subsidies) wéér te veroorzaken. Hoe geloofwaardig ben je dan als beleidsmaker?
Door French op
Goed idee, de overheid trekt zich zoveel mogelijk terug en ik bepaal wanneer ik participeer. Krijg ik nou belastingverlaging?
Door Jhr. Van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Beter opletten meneer Slob, want van een boekhouderskabinet kun je natuurlijk geen visie verwachten. Hun rekenmodel moet altijd op -3 % uitkomen en de rest telt niet. Je kunt bij de fietsenmaker ook geen broodje Bretonse kip bestellen.
Door Jan op
Tot de kern teruggebracht: wie geld heeft, krijgt voortaan volledige zorg, wie geen geld heeft niet. VVD maakt de dienst uit, de PvdA laat dit toe en werkt er zelfs aan mee met hulp van o.a. de andere links liberalen.
Door johannes (ambtenaar) op
Het is allemaal begonnen met het invoeren van de WVG. In die tijd werd al geroepen het is geen bezuiniging. Klinkklare onzin zoals we allemaal weten. Natuurlijk zijn het bezuinigingen die worden afgewenteld op gemeenten en burgers. En in politiek Den Haag zich maar afvragen waarom burgers geen vertrouwen meer hebben in de overheid.
Door Hans Jacobs op
De zogeheten visie op de participatiemaatschappij is niet meer dan een excuus voor bezuiniging. Zoals wij gewend zijn van de VVD draait alles om geld. Geen geld dan heb je pech gehad.
De gemeente zoekt het maar uit, wel met minder geld. Participatie en maatwerk zijn de nieuwe kreten.