De nieuwe maatregel moet niet worden gezien als straf bovenop de tijd die ze van de rechter in detentie moeten doorbrengen, want dat zou bij een kinderrechter moeilijk te verkopen zijn. 'Wij denken dat het mogelijk is als het een kinderbeschermingsmaatregel is.' Soms willen jongeren het zelf ook, omdat ze te veel worden beïnvloed door anderen in hun wijk.

Pleeggezin

De betrokkene zou tijdelijk in een pleeggezin kunnen worden opgenomen, maar het kan eventueel ook een familielid of kennis zijn die de betrokkene tijdelijk onder de hoede neemt. Het experiment, dat samen met de Raad voor de Kinderbescherming wordt uitgevoerd, is nog nergens in Nederland in gang gezet. De Jonge verwacht dat dit jaar enkele tientallen jongeren deze maatregel krijgt opgelegd. (ANP)