of 58952 LinkedIn

Jeugdzorg staakt voor meer geld

Jeugdzorgmedewerkers gaan maandag staken. Petities, acties, lobbyen en ultimatums voor meer geld voor de jeugdzorg hebben niets uitgehaald. CNV en FNV verwachten duizenden stakers in Den Haag.

Jeugdzorgmedewerkers gaan maandag in Den Haag staken. Petities, acties, lobbyen bij onder meer gemeenten en ultimatums aan het adres van minister De Jonge (VWS) voor meer geld voor de jeugdzorg hebben niets uitgehaald. De bonden CNV en FNV verwachten duizenden stakers.

Nood is hoog

Het is volgens de bonden voor het eerst in de geschiedenis van de jeugdzorg dat jeugdzorgwerkers hun werk neerleggen. De nood is dan ook hoog, stellen FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. ‘kwaliTIJD voor het kind’ is de stakingstitel.

 

Inkoopwaanzin

‘De zorgvraag is gestegen, de mensen en de middelen nemen af. De administratieve lasten zijn geëxplodeerd. Er is een tekort aan tijd, budget en middelen. Er is geen ruimte voor reflectie, ontwikkeling en innovatie. Mensen vallen uit of verlaten de sector. Dat zorgt voor extra werkdruk’, stelt de CNV. ‘Door jarenlang bezuinigen van de rijksoverheid, inkoopwaanzin door gemeenten en torenhoge administratiedruk kunnen jeugdzorgwerkers niet meer voldoende toekomen aan het werk waarvoor ze hebben gekozen, namelijk; kinderen en gezinnen helpen. Gezinnen staan vaak maandenlang op wachtlijsten voor hulp. En jeugdzorgwerkers kampen op hun beurt met een torenhoge werkdruk, vallen om of verlaten de sector’, verwoordt de FNV de crisis in de jeugdzorg, zoals de bond het noemt.

 

Structureel en fair

De miljard euro die het kabinet voor de komende drie jaar beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten is in de ogen van de bonden volstrekt onvoldoende, én niet structureel. ‘Daarmee zijn de eisen van de bonden niet ingewilligd en dus is het niet genoeg’, aldus de CNV. ‘Wij willen dat er structureel en fair geïnvesteerd wordt in de jeugdzorg. Dat houdt in dat de kostprijs betaald moet worden en er voldoende middelen zijn voor innovatie en ontwikkeling. Alleen zo heeft de sector tijd en ruimte voor de broodnodige transformatie.’ De 400 miljoen euro die gemeenten dit jaar van het kabinet krijgen, is volgens FNV bij ‘lange na niet genoeg. De toename van de jeugdzorgvraag is alleen al 490 miljoen. Daarbij komt dat eerder 450 miljoen per jaar is bezuinigd. Daardoor is dit ‘extraatje’ nog niet de helft van wat nodig is om tekorten te vullen.’

 

950 miljoen

De bonden vinden dat het kabinet dit jaar met 950 miljoen euro over de brug moet komen. Daarvan is 750 miljoen euro bedoeld voor het wegwerken van de tekorten bij gemeenten. Voor arbeidsvoorwaarden voor jeugdzorgwerkers moet het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar stellen. Het geld moet bovendien worden geoormerkt. Dat is nu niet het geval. ‘De gemeente kan ervoor kiezen het geld te gebruiken voor het openhouden van de bieb of het zwembad’, vreest CNV.

 

De werkgevers die zijn aangesloten bij Jeugdzorg Nederland steunen de actie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Walter Fraans op
Ik heb altijd gewaarschuwd tegen overheveling van zorgtaken naar gemeenten, want die hebben daartoe veel te weinig deskundigheid.

Dat probleem is te verminderen, door gemeenten samen te voegen tot 42 gemeenten van ruim 400 duizend inwoners. Dat geeft meer deskundigheid bij gemeenten.

Daarbij moeten waterschappen en provinciebesturen worden ondergebracht bij de rijksoverheid en gemeenten, voor kostenbesparing.

Overheden moeten kennis, ervaringen, vragen en vernieuwende ideeën veel meer transparant gaan uitwisselen met elkaar en met burgers. Dat kan via goedkope forumsoftware en internetvideo's.

De decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten is ingefluisterd door externe adviesbureaus, die daar vervolgens veelal schatrijk aan geworden zijn.

Dat gold eerder ook voor privatisering van overheidstaken. Die is ook uitgelopen op een massaal drama, waarbij het geld in de verkeerde zakken belandt. En waarbij de meest kwetsbaren, zoals gehandicapten en chronisch zieken, het zwaarst gedupeerd worden.

Zorgtaken moeten deels worden vervangen door preventie via massamedia, in handen van EU en VN. Want die internationale organisaties hebben daarover veel meer expertise dan landelijke zorginstanties. En die internationale aanpak leidt tot efficiënte kostenverdeling over veel landen.

Eén gezamenlijke wereldtaal helpt daarbij, en anders vertaling van voorlichtingsproducten, door vrijwilligers via internet.

Je mag niet autorijden zonder rijbewijs. Maar je mag wél een gezin stichten zonder ouderschapsexamen. Dat is uiterst onverantwoord overheidsbeleid.

Leer mensen bij een ouderschapscursus ook over preventie en vermindering van relatieproblemen, verslavingen en andere psychosociale, financiële en huishoudelijke problemen.

Alle amusementsprogramma's op radio en tv moeten worden verplicht, om bescheiden, integer, verantwoordelijk, verstandig, veilig en sociaal gedrag te promoten. En ze moeten daarover uitgebreide en deskundige voorlichting geven.

Nu dragen massamedia veelal het tegendeel daarvan uit, namelijk verheerlijking van lichamelijk en verbaal geweld, pesten, vandalisme, alcoholmisbruik, drugs, egoïsme, bedrog en onveilig gedrag. Geen wonder dat er zoveel wangedrag is, en dat er zoveel ongelukken en psychische probleemsituaties zijn, vooral in probleemwijken.

Geef subsidie aan mensen die lichamelijk minder aantrekkelijk zijn, als ze dat zélf aanvragen. Want die groep 'lelijke' mensen wordt vaak gepest en zwaar gediscrimineerd.

Dat geldt ook voor mensen met andere lichamelijke of psychische beperkingen. Onze spijkerharde kapitalistische samenleving geeft aan die groepen weinig kansen.
Door Loe (Gepensioneerd ) op
Geen vergelijking met onderwijs maken!!
In het onderwijs ...Door de opleiding te splitsen in laag- en hoogopgeleide (net als vroeger) is het probleem voor een groot gedeelte opgelost. Wat heeft een kleuter aan de stelling van Pythagoras ??
Bij jeugdzorg is het probleem veel groter zal het probleem van ontwrichten jeugd nog meer eisen!!
Door Arnoud (oud ambtenaar) op
Maandag aanstaande? weten ze niet dat de Tweede Kamerleden zomerreces hebben tot en met maandag 2 september?
Door GJ van Vorst op
@Walter Fraans: "Dat zeg ik als linkse kiezer." Mooie toevoeging maar niet functioneel.
Je analyse klopt en is niet gekleurd door een bepaalde politieke voorkeur. Instandhouding is een van de belangrijkste motivatoren in deze sectoren. "Instandhoudingsreserve" is een boekhoudkundige post die vooral bij zorgaanbieders in de jaarrekening voorkomt. Geeft te denken....
Door Spijker (n.v.t..) op
Ik sluit in zijn algemeenheid aan bij de opmerkingen Walter Fraans. De drempels naar de jeugdzorg zijn veel te laag en er wordt veel te weinig aan preventie (o.a. voorlichting) gedaan, niet alleen richting de jeugd maar ook richting ouders.
Door Walter Fraans op
De GGZ heeft deze financiële problemen zelf veroorzaakt. Dat geldt ook voor de jeugdzorg. Dat zeg ik als linkse kiezer.

De GGZ had namelijk al vele decennia geleden bij de overheid moeten aandringen op voorlichting en onderwijs over psychosociale problemen via de radio, ook preventief. En later ook via tv, videobanden, internetvideo's, en webfora met experts die vragen beantwoorden.

Vooral de publieke omroepen en de scholen zijn voor die voorlichting geschikt, omdat deze beide communicatiekanalen toch al door de overheid betaald worden.

Maar de GGZ heeft ervoor gekozen, om voorlichting aan cliënten vooral te geven via uiterst kostbare individuele hulpverleningsgesprekken en groepsgesprekken. Terwijl dat veel minder vaak nodig is, bij uitgebreide (preventieve) voorlichting via massamedia.

Door dat wanbeleid zijn gigantische wachtlijsten ontstaan bij de GGZ. En daardoor krijgen de zwaarste probleemcliënten te weinig individuele aandacht van hulpverleners, door capaciteitsproblemen.

En door te weinig preventie ontstaan vooral in probleemwijken talloze uitzichtloze, complexe multiprobleem-gezinnen. Dat geeft een voedingsbodem voor verslavingen, bendevorming, etnische polarisatie en radicalisering.

Het is nodig dat elke burger ook leert, om anderen deskundig en empathisch te helpen, bij allerlei soorten problemen.

Dezelfde beleidsproblemen spelen in het onderwijs. Daar wordt multimediaal onderwijs al decennialang gesaboteerd door leraren en onderwijsbestuurders, uit angst voor banenverlies. Ook bij maatschappelijk werk, overheidsvoorlichting en medische zorg speelt dit zelfde sterk onderschatte probleem.