of 64621 LinkedIn

Jeugdzorg doorgelicht na tekort

Na de inventarisatie wil de gemeente Midden-Groningen met de probleemgezinnen in gesprek om een nieuw plan op te stellen. De bedoeling daarbij is dat ineffectieve zorg wordt geschrapt. Dat is hard nodig, want Midden-Groningen schrijft dit jaar een tekort van 3,9 miljoen euro op de jeugdzorg. Dat tekort dreigt volgens Verschuren in de nabije toekomst zelfs te verdubbelen als de huidige trend doorzet.

De gemeente Midden-Groningen gaat de jeugdhulp aan 300 probleemgezinnen doorlichten op effectiviteit, maakt wethouder Peter Verschuren (jeugd, SP) bekend. Samen zijn die gezinnen goed voor 70 procent van de jeugdzorg die in totaal aan 2.100 gezinnen wordt geleverd. 

Na de inventarisatie wil de gemeente met de probleemgezinnen in gesprek om een nieuw plan op te stellen. De bedoeling daarbij is dat ineffectieve zorg wordt geschrapt. Dat is hard nodig, want Midden-Groningen schrijft dit jaar een tekort van 3,9 miljoen euro op de jeugdzorg. Dat tekort dreigt volgens Verschuren in de nabije toekomst zelfs te verdubbelen als de huidige trend doorzet.

Verschuren: ‘We zien in gezinnen waarin langdurige armoede, ontwikkelachterstanden en meervoudige problematiek spelen dat er steeds meer en duurdere hulp wordt ingezet. We twijfelen in toenemende mate aan de effectiviteit daarvan. We denken dat sommige gezinnen meer gebaat zijn met het herstel van rust, reinheid en regelmaat. De uitkomst van de gesprekken kan zijn dat we praktische gezinsondersteuning gaan bieden in plaats van jeugdhulp.’

De onderzoeken gaan ongeveer een maand in beslag nemen. Het opstellen van nieuwe plannen met de betreffende gezinnen zal volgens een woordvoerder van de gemeente Midden-Groningen meer tijd in beslag gaan nemen. Dat zal wel een wissel trekken op de vijf sociale teams in de gemeente. Die zullen komende tijd alleen nog ondersteuningsvragen oppakken als die niet langer kunnen wachten. ‘Dat is heel jammer’, aldus Verschuren, ‘maar we moeten nu wel ingrijpen.’ Hij laat weten dat alle noodzakelijke hulp geboden zal blijven worden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.