of 62812 LinkedIn

Jeugdbescherming zonder Europese aanbesteding

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG laten nagaan of jeugdbescherming en jeugdreclassering uitgezonderd kunnen worden van Europese aanbestedingswetgeving.
3 reacties

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG laten nagaan of jeugdbescherming en jeugdreclassering uitgezonderd kunnen worden van Europese aanbestedingswetgeving.

Wetswijziging
Die vraag is neergelegd bij een extern adviesbureau. VenJ, VWS en de VNG willen meerdere scenario’s onderzocht hebben, met opheldering over voor- en nadelen en risico’s. Allereerst aanbesteden conform de Europese richtlijn, inclusief een vorm waarin zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen eerst met elkaar in dialoog gaan (‘dialooggerichte gunning en raamovereenkomsten'). Ook wordt onderzocht of er binnen de richtlijnen ruimte is voor meer regulering. Uiterlijk 1 juli 2017 moeten de uitkomsten van het onderzoek er liggen. Niet uitgesloten is dat de uitkomsten van het onderzoek leiden tot een wetswijziging.

Behoedzame inkoopstrategie

Veel gemeenten en jeugdhulporganisaties maken zich zorgen over de gevolgen van aangescherpte aanbestedingsrichtlijnen. De 42 jeugdzorgregio’s koersen voor de inkoop in 2018 aan op een ‘behoedzame inkoopstrategie’ en verlenging van huidige contracten. 

Onder meer de gemeente Rotterdam heeft laten duidelijk laten weten zo snel mogelijk af te willen van de aanbestedingsplicht voor kleinschalige zorg, kinderbescherming en wijkteams Europees aan te besteden. De wijkteams zijn net op elkaar ingespeeld en dreigen uit elkaar getrokken te worden door de verplichte Europese aanbesteding, aldus Rotterdam.

Lichter regime

Staatssecretaris Van Rijn (Zorg, PvdA) is van mening dat Europees aanbesteden strikt genomen niet noodzakelijk is bij inkoop van jeugdzorg. ‘Bij de inkoop van jeugdhulp geldt een lichter regime‘, zei hij. Vooraf met elkaar om tafel mag volgens hem, ‘maar de nieuwe regels eisen dat dit transparant gebeurt‘. Niemand zit volgens Van Rijn te wachten op procedures ‘die leiden tot bureaucratie en ongewenste uitkomsten‘. Inmiddels hebben de Kamerleden Vera Bergkamp en Rens Raamakers (beide D66) opnieuw schriftelijke vragen ingediend over de vermeende aanbestedingsplicht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hetty van Rijswijk (leveranciersmanager) op
En het prettige daaraan is dat het dan direct geregeld is voor het hele sociale domein. De instroom van leveranciers kan dan nog gereguleerd worden door transparante kwaliteitseisen en een vaste prijs.
Door Gerrieke Bouwman (Promovenda aanbestedingsrecht Universiteit Utrecht) op
Meer duidelijkheid over de verschillende mogelijkheden voor het organiseren van zorg binnen en buiten het aanbestedingsrecht lijkt me zeker wenselijk. Toch is dit onderzoek ook al volop aan de gang, bijvoorbeeld de mogelijkheden rondom het gebruik van een open house model, iedereen die aan vooraf vastgestelde voorwaarden voldoet krijgt een contract om zorg te leveren, zie o.a over die mogelijkheid: http://www.pprc.eu/openingsartikel-gerrieke-bouw …