of 59130 LinkedIn

Jeugdaanbieders willen extra geld voor vernieuwing

Jeugdzorg Nederland wil extra (rijks)geld voor vernieuwing van de jeugdhulp. Dat stelt zij in reactie op de derde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ).

Jeugdzorg Nederland wil extra (rijks)geld voor vernieuwing van de jeugdhulp. De liquiditeitsproblemen van aanbieders van specialistische aanbieders moeten en kunnen snel worden opgelost. De oproep om desnoods onder wettelijke dwang een einde te maken aan de bureaucratie valt in goede aarde. 

Verschraling

Dat stelt zij in reactie op de derde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). De transformatie van de jeugdhulp komt volgens de TAJ onvoldoende van de grond. Een tijdelijk ‘innovatiepotje’ zou gemeenten en aanbieders financiële ruimte en armslag kunnen geven om die transformatie vlot te trekken. Een boodschap die Jeugdzorg Nederland omarmt. ‘In de tariefafspraken die tussen gemeenten en aanbieders worden gemaakt, is vrijwel nergens een vergoeding opgenomen voor activiteiten op het vlak van onderzoek en kennisontwikkeling. Op den duur kan dit leiden tot verschraling en suboptimale inzet van jeugdhulp’, stelt JZN-voorzitter Hans Spigt in een schriftelijke reactie. Jeugdzorg Nederland pleit al geruime tijd langer voor faire tarieven en stel dat innovatie investeringen vergt.


Laaghangend fruit

De liquiditeitsproblemen bij aanbieders is ‘laaghangend fruit dat snel moet worden geplukt’, stelt Spigt verder. Een vijfde van de (hoog)specialistische jeugdhulpaanbieders verwacht dit jaar nog een acuut liquiditeitstekort te krijgen, zo blijkt uit de jaarrapportage van de TAJ, die zich daarover grote zorgen maakt. Geen of onvoldoende bevoorschotting door gemeenten en moeizame facturering zijn daar mede debet aan. Als er een fout in de rekening zit, betalen gemeenten niet. Als ze wel kloppen, duurt het ook altijd wel een tijdje voordat ze worden betaald. ‘Als rekeningen op tijd betaald worden, komt er al meer financiële ruimte bij onze jeugdzorgorganisaties’, aldus Spigt.

 

Verplicht

Ook het pleidooi van de TAJ om gemeenten desnoods te dwingen de landelijk ontwikkelde standaarden voor bijvoorbeeld facturatie te gebruiken om zo de bureaucratie te verminderen, klinkt JZN als muziek in de oren. Een van de kernaanbevelingen van de TAJ is om landelijke standaarden voor vermijdbare administratieve lasten te gaan hanteren. Dat gebeurt nog onvoldoende. Als gemeenten dat niet vrijwillig gaan doen, dan moet het gebruik van de standaarden per 2018 wettelijk verplicht worden gesteld.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jaap (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Wat een geweldige vondst. Om de niet te dempen put van jeugdzorg nu te vullen met een 'tijdelijk innovatiepotje'.
'Bezuinigen en tegelijkertijd overgaan op een totaal andere manier organiseren van de jeugdhulp zijn bewegingen die niet samengaan' aldus de voorzitter. Laat dat nu veelal de sleutel tot innovatie zijn :)

Door Ronald op
Het is gewoon raar dat er zoveel jeugdzorg nodig is opgedrongen en soms gevraagd.
Door Ries Oonk op
Toch treurig dat jeugdzorgaanbieders geld denken nodig te hebben om te transformeren. Laten we eerst alle reeds onderzochte en bewezen best practices maar eens implementeren, bijvoorbeeld rondom systemisch werken, bejegening en benutten van de mogelijkheden die de gemeente biedt in combinatie met jeugdhulpverlening op het gebied van werk&inkomen, veiligheid, onderwijs en preventie. Het probleem is niet geld maar houding en gedrag van zorgaanbieders.
Door Margit (Bouman) op
Vreemd. Jeugdzorgaanbieders van specialistische jeugdzorg bedongen dat de oude structuur 3 jaar (dus t/m 2017) moest blijven bestaan. Juist daardoor kon de transformatie nog niet op gang worden gebracht.