of 62284 LinkedIn

Integratie statushouders blijft achter door streng beleid

Hoewel statushouders over het algemeen graag willen integreren in de Nederlandse samenleving, worden ze daarmee door het huidige inburgeringsbeleid niet bepaald geholpen, blijkt uit de Integratiebarometer 2018 van het Verwey-Jonker Instituut.

Hoewel statushouders over het algemeen graag willen integreren in de Nederlandse samenleving, worden ze daarmee door het huidige inburgeringsbeleid niet bepaald geholpen, blijkt uit de Integratiebarometer 2018 van het Verwey-Jonker Instituut.

Hoge druk

Op vluchtelingen met een verblijfsvergunning wordt een hoge druk gelegd doordat zij binnen drie jaar moeten inburgeren. Om de taal te leren, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het vinden van de juiste cursus, terwijl de informatievoorziening regelmatig slecht is. Uit de Integratiebarometer blijkt dat veel statushouders daarmee worstelen. Daar bovenop komt dat vluchtelingen hun lening (tot 10.000 euro) zelf moeten terugbetalen als ze niet op tijd voor de inburgeringstoets slagen. De sancties en de schulden die statushouders boven het hoofd hangen als zij niet op tijd inburgeren, blijken voor deze groep een grote bron van stress te zijn en zorgen. Andere stressfactor voor inburgeraars blijkt de achtergebleven familie te zijn.

 

Risicomijdend gedrag

Het strenge inburgeringsbeleid helpt volgens de Integratiebarometer ook risicomijdend gedrag in de hand. Zo kiezen statushouders er bijvoorbeeld voor om hun inburgeringsdoelen omlaag bij te stellen, waardoor het taalniveau onnodig laag blijft en arbeidsmarktparticipatie wordt uitgesteld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bracht vandaag naar buiten dat slechts elf procent van de statushouders die in 2014 werden toegelaten in de tweeënhalf jaar na het verkrijgen van hun verblijfsvergunning een baan heeft gevonden. Vooral Eritreeërs komen nauwelijks aan de bak (5,8 procent), terwijl Afghanen het nog redelijk doen (29,6 procent). Onder Syriërs, de omvangrijkste groep statushouders die in 2014 is toegelaten lag de arbeidsparticipatiegraad na 2,5 jaar op 10,5 procent.

 

Onderzoek Nationale Ombudsman

Dorine Manson, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland roept op tot het inburgeringsbeleid minder op wantrouwen te baseren. Daarbij pleit Manson onder meer een flexibele inburgeringstermijn en meer aandacht voor de individuele omstandigheden van inburgeraars. De Nationale Ombudsman maakte tevens bekend dat hij een onderzoek zal uitvoeren naar de knelpunten in het inburgeringsbeleid. Bij de ombudsman komen geregeld klachten binnen over slechte informatievoorziening, lange wachttijden voor inburgeringsexamens en ongecertificeerde taalbureaus. De ombudsman acht het onderzoek nodig omdat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) heeft aangegeven het roer om te willen gooien in het inburgeringsbeleid. Zo wordt voor gemeenten een grotere rol weggelegd, moeten inburgeraars sneller met taallessen beginnen en  moet de inburgering meer gericht worden op het vinden van werk. ANP/Redactie

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jhr van Avezathe en Zottegem (vrolijke en kritische burger) op
Ik moet het niet doen, maar ik kan mij enorm ergeren aan de onverschilligheid en schijnheiligheid van vooral zich progressief noemende politici. Overigens heeft ook premier Rutte ons weer eens belazerd met dit dossier Ze roepen om opvang van grote aantallen zogenaamde vluchtelingen, maar als ze er eenmaal zijn, mag de bevolking het oplossen. Veel Eritreërs, Soedanezen, Syriërs zijn qua opleidings- en cultuurniveau echt kansloos. Daarvoor leggen politici een grote mate van onverschilligheid aan de dag. Ik woon sinds enige tijd in een leuk dorp in een krimpgebied en juist hier maakt deze categorie 'vluchtelingen' ineens een flink deel van de bevolking uit. Er stonden sociale huurwoningen leeg, dus huppakee, ineens een Afrikaans-Arabische enclave. En in Den Haag tukken ze verder en kijken niet alleen weg van de gewone Nederlander, maar ook van deze groep mensen.
Van integratie is nauwelijks sprake: mannen en kinderen gaan school of op inburgeringscursus, de vrouwen zitten met een reeks kinderen thuis.... En af en toe in een grote colonne naar de zwaar gesubsidieerde taxibussen....

En zo'n leeghoofd als meneer Pechtold spreekt dan over discriminatie.... Nee, het gaat over lokale samenlevingen waar mensen zeker niet onwillig zijn!! En veel statushouders zijn dat ook niet, maar de cultuurkloof is te groot.....
Door de vries (ambtenaar) op
Om voor elkaar te krijgen wat Manson wil moet eerst de hele Tweede Kamer-fractie van de VVD op een soort van omscholingscursus. Al die belemmeringen en hindernissen komen voort uit de liberale breinen die vooral simpele schema's van straffen en belonen herbergen.