of 60831 LinkedIn

Informatie over langer zelfstandig wonen 'ronduit slecht'

Marnix Norder van het Aanjaagteam Langer Zelfsandig wonen (AJT) ziet nog vaak gemeentelijke websites die nauwelijks informatie verstrekken.

Gemeenten moeten veel meer doen om hun burgers te informeren over de regels en mogelijkheden die er zijn om langer zelfstandig wonen te bevorderen. De informatie die nu op gemeentelijke sites te vinden is, is ronduit slecht. Dat vindt Marnix Norder van het Aanjaagteam Langer Zelfsandig wonen (AJT).

Verkeerde verwachtingen
Norder ziet nog vaak gemeentelijke websites die nauwelijks informatie verstrekken. ‘Als u een vraag heeft, maak dan een afspraak met het zorgloket’, bijvoorbeeld. Of ‘Heeft u een aanpassing in huis nodig, vul dan dit formulier in om te zien of u in aanmerking komt’. Maar, vindt Norder. Dat wekt vaak verkeerde verwachtingen en kost veel tijd. 


Zelf betalen
Norder: ‘In de praktijk blijkt vaak dat mensen simpele aanpassingen aan huis als een valbeugen in de douche zelf moet betalen. Zet dat dan op de site. Dat scheelt tijd en dan wek je geen verkeerde verwachtingen.’ Ook grotere aanpassingen aan woningen moeten mensen met een redelijk pensioen uiteindelijk vaak zelf betalen. ‘Zet op de site dat mensen met een inkomen van bijvoorbeeld 30 duizend euro pas in aanmerking komen voor een vergoeding vanaf een bepaald bedrag. Dan kunnen mensen zelf beslissen of ze het aanvraagcircuit ingaan of niet. Dan kun je ook nog schrijven dat mensen die het zelf moeten betalen bijvoorbeeld hulp kunnen krijgen.’

Toolkit
Om gemeenten een handje te helpen is onder regie van het ministerie van Binnenlandse Zaken een toolkit ontwikkeld waarmee gemeenten eenvoudig de juiste informatie op de site kunnen zetten. Een standaardtekst waarbij op de puntjes de gemeentelijke gegevens ingevuld kunnen worden. In de toolkit komen vragen aan bod als ‘wat kunt u zelf doen bij woningaanpassingen’ of ‘wat komt er kijken bij de realisatie van een mantelzorgwoning’. De teksten kunnen aangepast worden aan de lokale situatie.

 

Blijverslening
Voor mensen met een eigen huis die woningaanpassingen zelf moeten betalen maar daar het geld niet voor hebben, is er nu de ‘blijverslening’, ontwikkeld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting op verzoek van het AJT. Ze kunnen geld lenen voor aanpassingen bij de gemeente. Norder is blij dat dit revolverend fonds is opgezet. ‘Banken geven vaak geen hypotheek meer aan deze mensen, maar het is echt vaak een probleem. Mensen hebben overwaarde op hun huis maar kunnen niet bij dat geld dat in stenen zit. Omdat het een revolverend fonds is, dat weer gevuld wordt door rente en aflossing, kan het geld steeds opnieuw ingezet worden.

 

Weinig doordrongen
Eerder dit jaar concludeerde Norder in een tussenrapportage al dat gemeenten nog weinig doordrongen zijn van het feit dat ze taken van zorg en wonen in samenhang kunnen oppakken. Dat gaat langzamerhand iets beter, merkt Norder. In regionale overleggen worden stappen gemaakt, maar toch blijft het lastig om over de grenzen van het beleidsvelden heen te kijken. ‘Vaak zijn gemeenten zich wel bewust van de nieuwe taken, maar net zo vaak zit ik met bijvoorbeeld alleen mensen van volkshuisvesting aan tafel, of alleen van de Wmo. Terwijl het nou juist over beide terreinen gaat’

Corporaties
Bovendien doen woningcorporaties nog veel te weinig, vindt Norder. ‘Ze leunen nog vaak achterover en zeggen “kijk eens wat ons is aangedaan met de wetgeving, we mogen niets meer”. Terwijl ze niet bezig zijn met het feit dat mensen langer zelfstandig blijven wonen en dus langer in hun woningen blijven. Daar moeten ze iets mee, want die oudere mensen hebben aanpassingen nodig. Sommigen pakken dat goed op, maar veel mopperen alleen maar dat de regels uit Den Haag ze niet zinnen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. van Leeuwen (Beleidsmedewerker) op
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning mag je als gemeente inwoners niet uitsluiten van woningaanpassingen op grond van hun inkomen. Dit zal dus ook nooit op de gemeentelijk website kunnen staan. Wel is het zo dat kleine aanpassingen zoals een beugel in de toilet, als algemeen gebruikelijk worden gezien en om die reden niet door de gemeente worden verstrekt. Voor grote woningaanpassingen wordt een eigen bijdrage naar inkomen gevraagd, op basis van regels van de rijksoverheid.
Door Alfred op
Iedereen die een beeeetje nadenkt weet al dat je voor dit soort voorzieningen helemaal niet meer bij de overheid hoeft aan te kloppen of daar vertrouwen in moet hebben, tenzij je een ultralaag inkomen hebt. Dat lijkt me een veel duidelijker door dit mij totnogtoe (zoveelste) onduidelijke rijksoverheidsclubje met ex-wethouder als voorzitter uit te dragen boodschap.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Het "grappige" is dat er een aanjaagteam nodig is voor iets dat altijd werd gebracht als: de burger heeft zelf aangegeven dat hij langer zelfstandig wil blijven wonen. Een blinde kon zien dat dit niet het geval was maar er waren nu eenmaal afspraken om het anders te gaan doen dus zaken om te bouwen.
Door N. Brood (Wegbeheerder) op
Ik regel de zaken voor mijn ouders en mijn ervaringen zijn nog veel slechter. De instanties zijn vaak vooringenomen en uit op bezuinigingen, terwijl de gezondheidstoestand van ouderen in de regel eerder achteruit gaat dan vooruit. Het niveau is soms werkelijk bedroevend wat je aan de telefoon krijgt. Geen enkele inhoudelijke kennis. Ik heb het idee dat de ouderenzorg helemaal gebureaucratiseerd raakt en aan slagvaardigheid inlevert. Het zou goed zijn als er in ons kleine kikkerlandje een uniform systeem komt zodat ze bij de gemeente niet telkens het wiel hoeven uit te vinden. Dat maar ten koste van de eigen inbreng van raadsleden en wethouders, die het vaak ook niet weten.