of 60195 LinkedIn

‘Inburgeringscursus geen huishoudschool’

Inburgerende migrantenvrouwen komen vaak in trajecten terecht waardoor ze als vanzelfsprekend huisvrouw of hooguit vrijwiliger worden. Dit constateren twee expertisecentra.
Inburgerende migrantenvrouwen komen vaak in trajecten terecht waardoor ze als vanzelfsprekend huisvrouw of hooguit vrijwiliger worden. Dit constateren twee expertisecentra.

Inburgeringscursussen zijn niet bedoeld om migrantenvrouwen achter het aanrecht te houden. ‘Het is niet meer van deze tijd dat een opleiding is gericht op een bestaan als huisvrouw. Het Nederlandse concept van de “huishoudschool” ligt immers al decennia achter ons.’ Om die reden moet het inburgeringsprofiel OGO (Opvoeding, Gezin en Onderwijs) worden afgeschaft.

 

De kennis die daar wordt overgedragen hoort wel thuis bij de inburgering, maar dan in de cursussen voor álle inburgeraars, mannen en vrouwen, werkend en niet werkend. Dat heeft E-Quality, Kenniscentrum voor Emancipatie, Gezin en Diversiteit, deze week laten weten aan de Tweede Kamer, in de aanloop naar het debat over de inburgering volgende week. Het Kenniscentrum ‘beschouwt het als zeer twijfelachtig dat de overheid tienduizenden vrouwen opleidingen aanbiedt die gericht zijn op een bestaan als huisvrouw of hooguit vrijwilliger’.

 

De overheid hoort volgens het bureau te stimuleren dat ook migrantenvrouwen gaan werken. In de praktijk gebeurt dat niet: veel vrouwen worden bij de intake automatisch in dit lesprofiel geplaatst, terwijl er vrijwel geen enkele man is die in deze klassen aanschuift.

 

Dat komt volgens E-Quality onder andere doordat het OGO-profiel soms aan de vrouwen wordt ‘opgedrongen’ door de intake-ambtenaar. Die laat zich soms te veel leiden door de heersende beeldvorming over migrantenvrouwen: laagopgeleide dames die zich in een min of meer gedwongen huwelijk bevinden, volgzaam zijn aan de man en geen ambitie hebben om verder te komen.

 

‘Dit beeld gaat voor sommige huwelijksmigrantes op, maar voor een grote meerderheid niet’, betoogt E-Quality in haar advies Meer rendement mogelijk bij inburgering vrouwen. Het is daarom belangrijk dat de intakemedewerkers zich bewust zijn van de ‘valkuil van de beeldvorming’, aldus E-Quality.

 

‘De meerderheid van de inburgeraars is vrouw, maar er wordt niet gelet op de onderlinge verschillen tussen hen’, zegt Sabine Kraus, senior beleidsmedewerker bij E-Quality. ‘Men denkt dat die migrantenvrouwen bestaan uit één homogene groep, maar dat is niet zo. Veel vrouwen krijgen een OGOtraject aangeboden en zeggen dan niet dat ze liever een traject willen dat naar een baan leidt, simpelweg omdat ze niet wéten dat zo’n traject bestaat.’

 

Ook Scala, Expertisecentrum voor Emancipatie en Participatie, concludeert iets soortgelijks in een nog uit te brengen advies aan de gemeente Rotterdam: ‘Komen vrouwen niet te snel terecht in een traject gericht op opvoeding, terwijl zij misschien ook richting werk of een vervolgopleiding geleid kunnen worden? Het advies is om het onderscheid tussen deze twee trajecten op te heffen en zowel het onderwerp ‘opvoeden in Nederland’ als ‘toeleiding tot opleiding en arbeid’ standaardonderwerp voor alle inburgeraars, mannen en vrouwen, te maken.’

 

Knelpunten

 

E-Quality signaleert nog andere knelpunten in de inburgering van vrouwen. Zo zou een zwangerschapsverlof mogelijk moeten zijn op dezelfde gronden als het ‘normale’ zwangerschapsverlof in Nederland. De termijn waarbinnen een inburgeraar klaar moet zijn, moet dus worden verlengd met 16 weken per zwangerschap, aldus het advies. Ook betaalbare kinderopvang is een aanhoudend probleem.

 

Het afschaffen van de financiering voor de vrijwillige inburgering zal vooral de vrouwelijke migranten treffen, voorspelt E-Quality verder. Vaker dan mannen beschikken ze niet over eigen inkomen. Cijfers wijzen uit dat 56 procent van de mannelijke huwelijksmigranten binnen een jaar na aankomst een baan heeft; voor vrouwelijke huwelijksmigranten ligt dat percentage op 14.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Roos Friesland (Docent inburgeren en staatsexamen) op
Momenteel geef ik les aan een staatsexamengroep (diploma geeft toegang tot het MBO) In mijn groep zitten o.a. drie leuke, slimme importbruiden. Ze zijn hier ongeveer 9 maanden. Ze moeten heel hard werken om straks te kunnen slagen voor hun examen en ze doen dat gelukkig ook. Ze zijn heel erg gemotiveerd en gaan met sprongen vooruit. Ze hebben in eigen land een goede opleiding genoten. In dezelfde groep zit ook een Turkse vrouw die hier al 18 jaar woont. Ze begrijpt alle ''gewone'' alledaagse dingen die besproken worden. Ze begrijpt echter helemaal niets van de meest elementaire grammaticaregels. Ze heeft de taal verkeerd aangeleerd en neemt nieuwe informatie nauwelijks op. Ze is ook niet in staat om ook maar één eenvoudige zin op papier te zetten. In haar dictees staan ontelbare fouten. De vrouw kan de werkwoorden hebben en zijn nog niet correct vervoegen en gebruikt meestal het hele werkwoord als ze praat. De 36-jarige vrouw vindt zichzelf te oud om te leren.
Deze vrouw zou meer gebaat zijn bij een OGO inburgeringscursus. Ze zou daar ook leren meer voor zichzelf op te komen en wat steviger op te treden tegen haar zoon.
In dezelfde klas heb ik nog een gescheiden moeder, die graag thuis zou blijven bij haar kinderen en die vindt dat ik te veel huiswerk opgeef.
Het hoofdstuk opvoeding, onderwijs en gezondheid is al opgenomen in de inburgeringscursussen voor iedereen.
Ik heb vele, vele vrouwen en mannen in de klas gehad. Velen waren ingeschaald op een te hoog niveau. Voor docent en intelligente klasgenoten is het zeer frustrerend om met ongemotiveerde en/of zwakke cursisten in één klas te moeten zitten.
Ik stop. Ik heb er tenslotte al een boek over geschreven: Inburgeren in de praktijk, persoonlijk verslag van een docent.
Door fg (uitgever) op
Zie naar aanleiding van dit stuk ook "TOFIK DIBI HEEFT HET BOEK "INBURGEREN IN DE PRAKTIJK" BLIJKBAAR NOG NIET GELEZEN"
op het forum bij het boek "Inburgeren in de praktijk" van ervaringsdeskundige Roos Friesland
http://www.du21.nl/forum_topic.php?thread_id=2
Door bas (logicus) op
Ik heb een buitenlandse schoonzus en die wilde tijdens haar les iets weten en mocht mij daartoe bellen. Ze gaf mij haar lerares in de veronderstelling dat deze correct Nederlands begreep en sprak.
Tot mijn stomme verbazing was het een allochtone vrouw die gebrekkig Nederlands sprak.
Met een beetje gebarentaal door de telefoon is het me toch uiteindelijk gelukt het antwoord op de vraag te verduidelijken. Bij mijn zwagers docent constateerde ik hetzelfde probleem.
Volgens mij heeft geen van de docenten binnen het inburgeringtraject een lesbevoegdheid.
Het is bij deze groep identiek aan de werkwijze m.b.t. toelatingseisen bij de politie.
Als je geen agent kan worden (waar de toelatingseis ook al extreem laag voor is)mag je nog altijd rondjes lopen met een handhavingteam of kan je parkeerwachter worden.
Voor expats en westerse allochtonen is de opleiding dan ook volledig ongeschikt.
Ergens begrijpelijk want beide groepen zijn beter opgeleid dan de groep waar de inburgering eigenlijk op gericht is. En dat zijn voornamelijk niet Westerse georiënteerde allochtonen.
M.n. onder de vrouwen is het analfabetisme erg groot en is er voor deze vrouwen ook weinig ander werk (dan schoonmaken of tuinbouw )op de arbeidsmarkt.
Ook het feit dat er geslachtsgescheiden lessen worden gefaciliteerd zorgt niet voor een goede inburgeringsbewustzijn. Er is dan ook geen vrouw die aan zo’n gescheiden cursus heeft deel genomen die nu een toegevoegde waarde heeft in de Nederlandse maatschappij. Want er is haar tenslotte door Nederlandse docenten geleerd dat ze ook in de Nederlandse maatschappij volledig onderdanig is aan de man.
De inburgeringscursus zoals hij nu is opgesteld heeft dan ook niet als primair doel het inburgeren maar veel geld (subsidies) incasseren voor de organisatie (particulieren) die de cursus hebben opgezet.
Het gaat hier om bijna 150.000 cursisten op jaarbasis en de cursus kost ongeveer € 6.000,00.
Omzet in totaal één miljard Euro, salariskosten voor de docenten nog geen 30 miljoen en de huur van de locaties is niet hoog gezien het feit dat dit veelal gebeurt in antikraak panden, club en buurthuizen die met lage huurtarieven werken. Zal ook niet veel meer zijn dan 30 miljoen op jaarbasis.
Verder zijn er nog wat te verwaarlozen organisatiekosten.
Er zit dus een winstmarge in die buitenproportioneel enorm is.
Door Rola (student) op
nederlands curses
Door peter stevens op
Inderdaad, deze cursussen zijn afgestemd op laagopgeleiden. Ik heb relatief hoger opgeleide vrienden in zo'n cursus, en die ergeren zich te pletter aan de traagheid en het lage niveau van de cursussen, waardoor zij ze als pure tijdverspilling beschouwen.
Een andere vriend volgt vrijwillig de cursus, en kan niet begrijpen dat het Nederlands van de docent zo erbarmelijk slecht is
Door bas (logicus) op
@Hans, alhoewel ik het volledig eens ben met wat u schreef toch nog even iets ter aanvulling.
Het is niet zo vreemd dat met voor schoonmaak werk VMBO niveau vraagt.
Een woordenschat van tenminste 500 woorden Nederlands mag toch verlangt worden.
In theorie zou VMBO tl gelijk moeten staan met de vroegere MAVO of MAVO-D (C was het lagere niveau in de jaren ‘80) maar in de praktijk blijkt dat het kennis niveau van deze VMBO tl eerder overeenkomt met het niveau van de vroegere Huishoudschool, LOM school, LTS en nog niet eens MAVO-2e klas.
Niet voor niets zijn er de laatste tijd zoveel klachten in de publiciteit gekomen over het opleidingsniveau. De PABO studenten die rekenkundige sommetjes van de 6e klas lagere school (jaren ‘60 t/m ‘80) niet uit het hoofd kunnen maken. Zo was ik laatst bij een bank en de dame wilde 20 biljetten van 20 Euro storten. De caissière (n.b. 40+ en vermoedelijk binnengekomen via gesubsidieerde arbeidsparticipatie ) had hier tot mijn verbazing een rekenmachine voor nodig.
Ook de kennis m.b.t. de Nederlandse taal is over het algemeen genomen erg slecht.
Dit ligt natuurlijk niet aan de inburgeraars maar aan de motivering die de politiek heeft gehad om het Nederlands kennisniveau te verlagen.
Dat heeft een doel gehad maar ondertussen is bijna een hele generatie ( bijna twee) achterlijk opgegroeid. En dit geld dus helaas voor de gehele bevolking allochtoon of autochtoon.
Niet voor niets wordt nu voor veel bepaalde banen tussen de € 4 en € 8 bruto p/u betaald.
En die groep wordt steeds groter, door eigen aanwas en open EU grenzen.
Men vergeet in de AOW pensioen berekening dat deze groep straks onze pensioenen moet opbrengen met dat salaris . Wat inhoud dat de afdracht die nu 17,9% is straks ruim moet verdubbelen.
Ik denk dat tegen die tijd het draagvlak om afdrachten te doen volledig is weggesleten.
Helaas heeft veel ellende een samenhang maar wordt dit nooit als zodanig bekeken door de politiek.
Door Hans de Bruijn (taal-/inburgeringsmaatje) op
hett is eerder ook zaak werkgevers ervan te overtuigen dat ze hun eisen niet zo hoog moeten stellen, anders blijven inburgerende vrouwen bij betaald werk altijd ''steken'' op een beroep als schoonmaakster of productiemedewerkster aan een lopende band. Bijn UWV-vestiging zag ik onlangs een vacature schoonmaakster met als ''eis'''...VMBO-niveau (écht waar!).
Nou zal het schoonmaak- en productiewerk wel moeten gebeuren, maar ook hier zie je al dat vrm.''Oostblokkers'' de Turkse en Marokkaanse vrouwen uit dat werk wegwerken. Deze weggeduwde vrouwen nemen al termen in de mond die een zekere Geert Wilders wel als muziek in de oren zullen klinken. En dat ondanks dat deze personen diezelfde heer Wilders verafschuwen om wat hij over hun godsdienst zegt..