of 64204 LinkedIn

Inburgeringsbeleid hopeloos achterhaald

Het Nederlands inburgeringsbeleid is achterhaald en contraproductief. Dat concludeert Madelon Kloosterboer in haar prijswinnende scriptie over de effectiviteit van het beleid op het gebied van inburgering en integratie van statushouders.

Het beleid dat de overheid voert om statushouders zelf te laten inburgeren rijmt totaal niet met de dagelijkse praktijk. ‘Die eigen verantwoordelijkheid werkt niet productief, mogelijk zelfs negatief,’ zegt Madelon Kloosterboer. Zij onderzocht met haar scriptie het Nederlandse inburgeringsbeleid ten aanzien van erkende vluchtelingen. Dat onderzoek won onlangs de Movisie Scriptieprijs 2015.

Zelfredzaam

De eisen aan nieuwkomers zijn sinds de wijziging van de Wet inburgering in 2013 flink veranderd. Alle nieuwkomers moeten sindsdien zelfstandig inburgeren zodat zij snel zelfredzaam zijn en deelnemen aan de samenleving.
 
Ongunstige arbeidsmarktpositie 

Recente cijfers tonen echter aan dat nog geen 10 procent van hen is ingeburgerd sinds het invoeren van de wet. Ook blijkt uit CPB-cijfers dat na een verblijf van twee jaar in Nederland slechts een kwart van de asielmigranten een betaalde baan heeft van meer dan acht uur per week. Na vijf jaar is dat ongeveer de helft. Veel statushouders hebben een ongunstige arbeidsmarktpositie en ze lopen de achterstand op andere groepen in de maatschappij heel langzaam in, zo stelt het CPB.


Geen Nederlandse les

Volgens Kloosterboer wordt er teveel gevraagd van de groep statushouders. ‘Zodra ze vanuit het azc de maatschappij in moeten, spreken ze nog helemaal geen Nederlands. De bedoeling is dat ze in de opvang Nederlandse les hebben gekregen, maar in de praktijk lijkt dat amper te gebeuren.’

Passief en afhankelijk

De onderzoeker is desondanks niet tegen de gedachte dat deze groep migranten onafhankelijk en zelfstandig in ons land inburgert, ‘maar dan moet er wel een basis zijn,' zegt ze. 'Zonder taal kom je nergens. Je kunt geen brief van DUO lezen, geen vacatures zoeken op de website Blik op Werk. Ik heb tijdens mijn onderzoek gemerkt dat deze groep inburgeraars vervolgens vervalt in het tegenovergestelde: passief en afhankelijk.’
 
Politieke bedoelingen 

Er zijn volgens Kloosterboer verschillende verklaringen mogelijk voor het feit dat onhoudbaar beleid wordt gevoerd. ‘Er is in de afgelopen jaren te weinig geëvalueerd. Daardoor is er geen kennis over wat wel en niet werkt. Verder leken latente politieke bedoelingen zwaarder te wegen dan het beleidsdoel. En ook belangrijk, de rijksbegroting moest in 2011 kloppend gemaakt worden. Daardoor is er toen flink bezuinigd op het inburgeringsbudget.’

 
Kijken naar praktijk 

Madelon Kloosterboer: 'Ik vraag me af of achterliggende belangen van de overheid toen mogelijk zwaarder wogen dan de belangen voor de samenleving. Terwijl ìedereen toch, juist in deze tijden van grote asielinstroom, belang heeft bij gefundeerd en doeltreffend inburgerings- en integratiebeleid. Hiervoor moet veel beter naar de praktijk gekeken worden. Dat sinds kort extra maatregelen zijn ingevoerd ten behoeve van inburgering en integratie, lijkt vooralsnog een eerste stap in de goede richting.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het vluchtelingenbeleid schreeuwt sinds Schengen om Europees beleid. Aandachtspunten behoren te zijn: maximum aantal op te nemen vluchtelingen in Europa vanwege de daaraan verbonden sociale aspecten (verdeling over EU, huisvesting, inburgering(smethoden), werkgelegenheid, bekostiging, maatwerk voor inburgering in relatie met te verwachten duur van opvang etc.).
Daarnaast behoort er ook voor de burgers voldoende duidelijk binnenlands vluchtelingenbeleid te zijn.
De huidige problemen vloeien voort uit meer dan 10 jaar achteroverleunen van falende politici, zowel op nationaal als internationaal niveau.
Door Sicca op
Op veel fronten faalt de inburgering. Het begint al in de opvang, alles gebeurt daar in het Engels en met vertalers, er is geen stimulans om NL te leren. Mensen moeten ook veel te lang wachten voordat ze NL mogen leren. Dan de inhoud van lessen of de methode die gehanteerd wordt, die is lang niet altijd goed. Dan wordt er niet goed getoetst. Ze moeten ook nog idiote dingen leren. Ga zo maar door ...
Door HB op
Dat ze er nu achter komen dat inburgering achterhaalt is!
Volgens mij heeft het nog nooit gewerkt.
In de inburgering zijn deelnemers altijd gepamperd en dat hebben ze zich ook laten gebeuren.
Door debeuckelaere (geen) op
Kijk eens naar de immigratiepraktijk in de Ver Staten. Je hebt er daar maar voor te zorgen dat je Engels leert. Er zijn toch volop voormalige asielmigranten hier die hun landgenoten kunnen helpen om Nederlands te leren?
Door gepensioneerde op
Vluchtelingen moet je opvangen , maar zodra het veilig is (en daar kan NL ook aan meewerken) moet je ze terug laten keren. Het zijn geen arbeidsmigranten, ook die zouden terug moeten keren zodra ze klaar zijn met werken. Zo doen veel andere landen het ook.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Ik vond het interview met Assad zeer informatief en verhelderend. Doordat de overheid, met name faalt met inburgering van nieuwkomers worden getto's en banlieus in de grote steden veroorzaakt. Dezelfde getto's, zoals in Moolenbeek, die terroristen produceren. Dit getuigt van een zeer ernstige struisvogelpolitiek van Den Haag. De enorme verschillen qua werkloosheid bij autochtonen en allochtonen getuigen dat! Je kunt dan ook wachten op nieuwe aanslagen, ook in Nederland.
Door Niels op
Heb gisteren het interview met Assad zitten kijken. Het viel mij op dat Assad op het punt van immigratie Nederland (en wel meer westerse landen) wees op haar tekortkomingen. Dat is uiteindelijk ook voer voor terrorisme. Ik kon me best in deze uitspraak vinden en zelfs enige sympathie opbrengen voor Assad. Zeg van Assad wat u wilt, maar ik vond het wel leerzaam om een spiegel voorgehouden te krijgen.
Door A.M.B. te Naar op
@loekoek: totaal niet relevant? Lijkt me wel. De feiten zijn dat er niets is veranderd in het feit dat mensen niet of te laat Nederlandse les krijgen in het AZC. Dat gebeurde eerder ook al. Het enige dat wel is veranderd is dat het inburgeren nu niet meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes valt en dit dus niet blijkt te werken omdat het nu veel langer duurt voordat mensen zijn ingeburgerd dan toen het niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes viel.
Door Henk op
Mooie scriptie. Volgens mij is iedereen kansloos zonder enige vorm van hulp of steun. Dat geldt zeker voor kwetsbare groepen.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@A.M.B. te Naar. Schiet toch niet zo in een kramp door Wilders er bij te halen. Totaal niet relevant. Het gaat om feiten. Lees gewoon dat het in de opvang niet goed gaat.=De bedoeling is dat ze in de opvang Nederlandse les hebben gekregen, maar in de praktijk lijkt dat amper te gebeuren.’ = De wet van oorzaak en gevolg heet dat.