of 64621 LinkedIn

Inburgering Rotterdam schiet tekort

De kwaliteit van de inburgering in Rotterdam is onder de maat.

De kwaliteit van de inburgering in Rotterdam is onder de maat. Daardoor is het maar de vraag of de inburgeringstrajecten bijdragen aan een hogere participatie van immigranten in de samenleving.

Aanbesteding
Dat concludeert de Rotterdamse Rekenkamer die de inburgering in de Maasstad onder de loep heeft genomen in haar vandaag gepresenteerde rapport ‘Geen goede papieren – aanbesteding en kwaliteit van inburgeringstrajecten’. 

Onvoldoende

Volgens de Rekenkamer voldoen de trajecten niet aan de minimumeisen die de gemeente bij de aanbesteding had gesteld. Docenten zijn onvoldoende gekwalificeerd, aanbieders hebben niet het beloofde aantal trajecten kunnen leveren, de begeleiding van de inburgeraars is onvoldoende en de aansluiting tussen taalcursus en participatie- en praktijkdeel van de trajecten loopt niet goed. Bij twee van de vijf aanbieders is ook de inhoudelijke kwaliteit van de trajecten niet op orde.

Op papier
De gemeente heeft zich bij de aanbesteding te veel laten leiden door de kwaliteit van het aanbod op papier, en is vervolgens te veel uitgegaan van goed vertrouwen en te weinig van de toegevoegde waarde van controle.

Kleine aanbieders

Onvoldoende is gekeken of kleine taalaanbieders de gegunde opdracht wel aan zouden kunnen. De gemeente heeft zich te veel laten leiden door referenties over eerdere, kleine projecten van de aanbieder. Sommige van hen konden de instroom uiteindelijk niet aan.

Papieren werkelijkheid

Volgens de Rekenkamer is de gemeente teveel uitgegaan van de papieren werkelijkheid. Aangeraden wordt bijvoorbeeld om voortaan eerst proeflessen bij te wonen van de aanbieder in een andere gemeente. Ook de controle moet voortaan scherper en actiever, vindt de Rekenkamer. Nu kwam Rotterdam pas in actie als er klachten binnenkwamen. Voor de gemeente had halen van de aantallen trajecten absolute prioriteit vanwege de hieraan verbonden financiële bonus van het rijk, zo legt de Rekenkamer de vinger op de zere plek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joschke op
Inburgeren in Rotterdam? Daarwonen toch alleen maar buitenlanders?